P
L
E
N
K
Y
MonPeri
Telefon : +420 373 034 913
Email : info@monperi.cz

Porodnice Sokolov


Slovenská 545, 356 01 Sokolov

+420 352 520 111
http://www.kkn.cz

Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemonice Sokolov Nemos spol. s.r.o.


Kontaktní údaje:

Zařízení: Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemonice Sokolov Nemos spol. s.r.o.
Typ zařízení: krajské
Adresa: Slovenská 545, 356 01 Sokolov
Kontakt: tel. 352 520 111 (ústředna), www.nemosok.cz

Primář - MUDr. Tomáš Čepelák, tel. 352 520 302, mob. 734 863 459, tomas.cepelak@nemosok.cz Vrchní sestra - Jana Pšeničková, DiS., tel. 352 520 223, jana.psenickova@nemosok.cz Kurz předporodní přípravy - Jana Pšeničková, DiS., mobil 724 045 909, jana.psenickova@nemosok.cz Těhotenské cvičení - Mgr. Menclová Aneta, mobil 607 681 714

Služby před porodem:

Předporodní kurz pro rodičky:

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz je rozdělen do 4 lekcí, lekce je dvouhodinová. Vede jej porodní asistentka. Účast na něm je dobrovolná.

Porodnice připravuje jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu, pouze v případě, že o ně žena, popř. její doprovod, požádá

Předporodní kurz pro páry:

Zvláštní služby:

Cvičení pro těhotné porodnice pořádá.

Prohlídky porodních sálů a prohlídky pokojů šestinedělí nabízí porodnice všem ženám a jejich doprovodu.

Podmínky k porodu:

Nutnost registrace rodičky během těhotenství: Registrace k porodu není nutná.

Rodičku může doprovázet jedna osoba. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být vybraná porodní asistentka nebo lékař, dále i dříve narozené děti rodičky (dospělé). Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma, není možná.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány. Plán je pro personál považavován za závazný. O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Personál není zvyklý spolupracovat s dulou. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Možný počet osob u porodu : 1 - Rodičku může doprovázet jedna osoba. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být vybraná porodní asistentka nebo lékař, dále i dříve narozené děti rodičky (dospělé). Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění

Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma, není možná.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány. Plán je pro personál považován za závazný. O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Personál není zvyklý spolupracovat s dulou. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Možnost přítomnosti duly : ne

Služby při porodu:

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh. Místnosti pro 1. dobu porodní nejsou vyhrazeny pouze pro 1 rodičku. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje. Klystýr není nutný, žena si o něm rozhoduje sama. Holení není nutné, pokud je žena odmítne, je jí vyhověno. Zákaz jídla je nutný, pití je dovoleno.

Samostatná porodní místnost: ano - Na druhou dobu porodní se žena přemístí do jiné místnosti, která je zařízena jako klasický porodní sál a ve které rodí vždy pouze jedna žena.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky nemůže být přítomen operaci (je přítomen ošetření dítěte). Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu. Ženy po CS nejsou nutně vždy dávány na JIP. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni.

Fyziologický porod bez komplikací vede obvykle porodní asistentka, lékaře volá při komplikacích a na poporodní prohlídku matky a dítěte. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

Po porodu je rodička převezena na poporodní pokoj.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může doprovod s rodičkou krátce pobývat na pokoji.

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle před dotepáním.

Dítě po porodu je obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu není matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu a po porodu císařským řezem, ale nikoliv po vaginálním porodu s komplikacemi ani po po předčasném porodu. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. V případě císařského řezu probíhá kontakt dítěte s matkou dle jejího přání.

U poporodních vyšetření může být přítomen doprovod rodičky.

Počet samostatných porodních místností:

Vybavení porodní místnosti: Zařízeno jako klasický porodní sál, rodí vždy pouze jedna žena.

Možnost spontánního porodu koncem pánevním:

Kontrola ženy a dítěte během porodu – jakým způsobem, jak často:

Možnosti zvýšení komfortu a tišení bolestí během I. doby porodní (př. léky, aromaterapie,…+cena) – jaké:

Farmakologické typy metod tišení bolesti jsou nabízeny rodičkám častěji. Porodnice nabízí: epidurální anestezii, analgetika, I.V. analgezii. Nejčastěji je nabízena I.V. analgezie.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje: porodní míč, porodní vak, sprchu, vanu, poslech hudby, masáže prováděné personálem, homeopatii. Nejčastěji je nabízena vana.

Volba porodní polohy: ne - Na porodním sále si žena nemůže zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na porodním křesle bez připevněných nohou nebo s připevněnýma nohama.
Porod do vody: ne

Odběr pupečníkové krve (+cena): ano

Služby pro hendikepované: Porodnice neposkytuje speciální služby rodičkám s postižením a nemá k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Porodnice umožňuje ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována.

Zvláštní služby:

V porodnici není k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat - anglicky, německy, rusky.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Služby po porodu:

Možnost přímého kontaktu s dítětem ihned po porodu, na jak dlouho:

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu a po porodu císařským řezem, ale nikoliv po vaginálním porodu s komplikacemi ani po po předčasném porodu. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. V případě císařského řezu probíhá kontakt dítěte s matkou dle jejího přání

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může doprovod s rodičkou krátce pobývat na pokoji.

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle před dotepáním.

Dítě po porodu je obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu není matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno.

U poporodních vyšetření může být přítomen doprovod rodičky.

Služby a vybavení pro předčasně narozené děti – od jakého TT možný porod: Ne- porodnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností, děti jsou v tomto případě převáženy do Karlových Varů.

Možnost služeb psychologa (+cena): Ne

Poporodní cvičení, rehabilitace (+cena):

Laktační poradna (+cena): ano

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu. Podpora bondingu probíhá tak, že dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení.

Porodnice dodržuje 8 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Neinformuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
 • Nepovzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a neupozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.
 • Rooming-in je možný na všech pokojích, částečný rooming-in porodnice umožňuje v indikovaných případech. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin. Počet pokojů – lůžek na pokoji: Rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin. Na oddělení šestinedělí je 8 dvoulůžkových pokojů. Ve všech pokojích je sprcha a WC. Doprovod nemůže být s rodičkou na pokoji na oddělení šestinedělí. V pokojích není umožněn nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Porodnice nemá žádný nadstandardní pokoj. Na některých pokojích šestinedělí není umyvadlo nebo jiné zařízení pro koupání dítěte. Počet nadstandardních pokojů : Nemocnice nemá nadstandardní pokoje Poskytnutí hygienických pomůcek, jakých: Poskytnutí jednorázových dětských plen, jakých: Zvláštní služby: Novorozenecký balíček je skvělý dárek pro novorozené miminko. Dárkové balení pro chlapce i holčičku udělá radost každé nastávající mamince.

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.monperi.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Fotogalerie