Porodnice Český Krumlov

cesky-krumlov


Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Nemocniční 429
381 01 Český Krumlov
 
     Telefon: +420 380 761 111
     E-mail: info@nemck.cz
 

Kontakty na oddělení 

       +420 380 761 295 
 
       porodnice - porodní sály

Porodnice

Disponujeme dvěma moderně vybavenými porodními sály. Každý z nich má vlastní sociální zařízení. Na jednom ze sálů je velká porodní vana, kterou lze využít jak před samotným porodem, tj. v 1. době porodní, tak i pro porod do vody. Součástí vybavení porodního sálu jsou pomůcky pro relaxaci, např. míče, žíněnka nebo porodnická "hruška", na kterých lze zaujmout jakoukoli úlevovou polohu v I. i II. době porodní, eventuálně na nich porodit.

 

Dále se zde nachází tzv. čekací pokoj, kam umisťujeme budoucí maminky, kterým např. odtekla plodová voda, ale zatím nemají kontrakce. Nedílnou součástí traktu porodních sálů je i příjmová ambulance a vyšetřovna, kde se natáčejí tzv. „monitory“ a je možné si zde sepsat předpříjem. K prostoru porodních sálů samozřejmě náleží i sál na provádění císařských řezů.

 

Předpříjem

Pokud se nastávající maminka rozhodne rodit v Nemocnici Český Krumlov, a.s., je žádoucí, aby absolvovala tzv. "předpříjem". Jedná se administrativní úkon, kdy vyplníte „papíry k porodu“ a následně při vlastním přijmu k porodu již nemůsíte nic sepisovat.
Předpříjem provádíme na porodním sále bez předchozího objednání každý všední den od 7 do 11 hodin. S sebou je nutné mít doklad totožnosti, kartičku pojištovny, oddací list, a nebo dohodu o jménu dítěte s uznámím otcovství.


Prohlídka porodních sálů

Pokud to situace umožní, je možné si porodní sály prohlédnout, nejčastěji během předpříjmu. Je  však možné domluvit si individuálně prohlídku se sloužící porodní asistentkou i v jiný čas. Pokud nemá na porodním sále nějakou maminku k porodu, ráda Vám porodní sály ukáže po předchozí telefonické domluvě (T +420 380 761 261).


Možnosti porodní analgezie

  • Hydroanalgezie – možnost trávit dobu před porodem ve sprše či ve vaně. Teplá voda působí uvolnění svalů a pomáhá tak od bolesti

  • Farmakologická analgezie – léky proti bolesti podávané do žíly

  • Epidurální analgezie – do bederní oblasti páteře je injekčně aplikována znecitlivující látka. Matka přestane vnímat stahy dělohy bolestivě, ale přitom je zachována její pohyblivost. Tato metoda je dokonale bezpečná jak pro matku, tak i pro dítě.

  • Epidurální analgezie je dostupná 24 hodin a je zdarma.

  • Entonox – analgetický plyn, směs kyslíku a oxidu dusného (rajského plynu). Způsobuje velmi rychlý nástup analgezie (do 3 minut) a současně velmi rychlé odeznění jejího účinku (do 5 minut). Navozuje však nejen analgezii, ale přináší také sedativní a anxiolytické účinky(odstraňující úzkost). Výhodou inhalační analgezie je její jednoduchost, neinvazivnost, dávku si může rodička regulovat sama dle intenzity bolesti. Entonox není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, a proto je jeho použití u porodu zpoplatněno částkou 1.500,- Kč.


Poloha při porodu

Maminka není omezena ve volném pohybu, tím je využíváno působení gravitace, která napomáhá lepšímu postupování porodu. Rodička si může zvolit polohu, která je pro ni nejpřirozenější a nejméně bolestivá.


Doprovod k porodu

Během celého porodu může být s rodičkou na porodním sále blízká osoba (maximálně 2 osoby), nejčastěji nastávající otec, který ji přináší psychickou oporu a pocit bezpečí. Přítomnost doprovodu k porodu je zdarma. Jako občerstvení pro doprovod k porodu nabízíme zdarma kávu, vodu a dále jsou v budově k dispozici automaty s nápoji a občerstvením.


Doprovázející osoby mají povinnost řídit se vnitřním řádem a pokyny lékaře. V případě, že doprovod závažným způsobem narušuje průběh porodu, má lékař právo jej z porodního sálu vykázat.


Pokud to provozní podmínky dovolí, je možná přítomnost otce i u císařského řezu. Poté se může účastnit prvního ošetření dítěte pediatrem a následně může strávit zbytek operace s partnerkou a miminkem přímo na operačním sále. Toto je možné pouze pokud má matka částečnou, tzv. spinální anestezii, při celkové anestezii toto není možné.


Jídlo a pití během porodu

Rodička není omezována v příjmu tekutin. Nabízíme zdarma čaj, neperlivou vodu, džus.


Bonding

Pokud jsou matka i dítě v pořádku, je jim ihned po porodu umožněn vzájemný kontakt a první přiložení k prsu.


Délka pobytu po porodu (den porodu je dnem „nula“)

  • spontánní porod: 3 dny
  • císařský řez: 5 dní
  • poskytujeme po dohodě možnost ambulantních nebo utajených porodů.


Rooming in

Rooming in je systém zajišťující po porodu nepřetržitý kontakt matky s novorozencem, což je pro oba ideální. Umožňuje mamince, aby mohla kojit jak dítě potřebuje a naučila se o ně co nejdříve pečovat.

S péčí o miminko pomáhá matce novorozenecká sestra a porodní asistentka. Opouští-li matka dítě, tak jen na dobu nezbytně nutnou a v tom případě požádá sestry o dohled nad dítětem.

 Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov
T +420 380 761 261 / info@nemck.cz / www.nemck.cz

 

Více informací o gynekologicko-porodnickém oddělení

Zpět do obchodu