Porodnice Písek

pisek


Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589, 397 01 Písek

+420 382 772 111

http://www.nemopisek.cz/oddeleni/gynekologicko-porodnicke-oddeleni/popis-oddeleni

intermediární perinatologické centrum, která soustřeďují riziková, či patologická těhotenství a předčasné porody od 32. týdne gravidity


 

MUDr. Turek Michal, MBAPrimář oddělení
MUDr. Turek Michal, MBA
Tel.: 382 772 462
turek@nemopisek.cz

Mgr. Bulková SimonaVrchní sestra
Mgr. Bulková Simona
Tel.: 382 772 479
vrchni-gynpor@nemopisek.cz

Zástupce primáře: MUDr. Votýpka Martin

Gynekologické oddělení - Tel.: 382 772 452
Porodnické oddělení - Tel.: 382 772 469

 

Gynekologie
Staniční sestra: Horváthová Jana

Porodnice
Staniční sestra: Smolová Lenka, DiS.

Porodní sál
Staniční sestra: Sochůrková Petra, DiS.

 

PORODNICE

Popis oddělení:

Písecká porodnice prošla poslední částečnou rekonstrukcí porodních sálů a s vybudováním rodinných pokojů na oddělení šestinedělí na konci roku 2015. Maminky zde přivádějí na svět více jak 1000 dětí ročně, včetně cca 20 dvojčat, a to nejen ze spádové oblasti, ale i ze širokého okolí. Porodnice patří mezi intermediární perinatologická centra, která soustřeďují riziková, či patologická těhotenství a předčasné porody od 32. týdne gravidity. Novorozence po porodu ošetřují dětské sestřičky, při komplikacích (např. nedonošenost) pak zkušení lékaři – pediatři (neonatologové), kteří se mohou, v případě potřeby, spolehnout na nedonošeneckou JIP.

 Na porodnickém odd. v části pro riziková těhotenství jsou hospitalizovány především těhotné ohrožené předčasným porodem, těhotné s hypertenzí, diabetem apod. Mají k dispozici tři dvoulůžkové pokoje se sprchou. Pro pacientky, které potřebují kontrolu na tzv. porodnické JIP, čeká jeden třílůžkový pokoj. V části tzv. šestinedělí jsou lůžka pro ženy po porodu, event. těsně před ním. Jsou zde čtyři prostorné pokoje se sociálním zařízením, rooming-in je samozřejmostí.

K dispozici jsou dva nadstandardní jednolůžkové pokoje s WC, sprchou, TV a lednicí za poplatek 600 Kč/den a dva rodinné pokoje se stejným vybavením a možností přistýlky pro blízkou osobu za 1000 Kč/den. Úhradu za využití těchto pokojů upřednostňujeme platbou pomocí platebního terminálu (platební kartou) přímo na oddělení.

Celé oddělení, porodní sály i náš přístup je v maximální možné míře přizpůsobený individuálním potřebám nastávajících rodičů. Pro nás to znamená zajistit klidné, rodinné prostředí s respektováním soukromí a individuálním přístupem k rodičce. To vše samozřejmě při dodržování doporučených postupů stanovených Českou gynekologicko-porodnickou společností. Úkolem zdravotníků je tedy nejen správně medicínsky postupovat a snažit se o co nejmenší nemocnost maminek a jejich dětí, popřípadě řešit komplikace, ale stejně tak se snažit o komfort, intimitu a bezpečí.

Porodní sál se nachází v těsné blízkosti porodnického oddělení. Základem jsou dva samostatné klimatizované porodní boxy vybavené elektrickým polohovatelným lůžkem, současnou technikou ke sledování matky a plodu a vyhřívaným lůžkem pro novorozence. V komplexu porodního sálu je k dispozici operační sál pro ukončení těhotenství císařským řezem.

Jsme držiteli titulu BABY FRIENDLY HOSPITAL.
Porodnice opakovaně získala certifikát SPOKOJENÁ RODIČKA v projektu Přirozený porod v porodnici – PPP. 

Co nastávajícím rodičkám nabízíme:

 • Předporodní kurzy  
  Pro těhotné jsou organizovány předporodní kurzy (8 lekcí zahrnujících teorii a speciální cvičení pro těhotné, trvající 1,5 hod. – cena kurzu 1500 Kč). 
  Bližší informace na tel. čísle 728 603 890 - porodní asistentka Bc. Lucie Tanicsová. 
  V rámci kurzu jsou organizovány cca každé 3 měsíce přednášky na témata: 
  Psychomotorický vývoj dítěte do jednoho roku a manipulace s dítětem 
  Kojení 
  Epidurální analgezie
  Jóga pro těhotné – viz Dokumenty ke stažení 
  Tyto přednášky mohou (po domluvě na výše uvedeném tel.č.) navštěvovat i nastávající maminky, které kurz neabsolvovaly (cena přednášky – 100 Kč).
  Předporodní kurzy a cvičení – více v menu – Dokumenty ke stažení a Ceníky

 • CENTRUM PORODNÍ ASISTENCE = CPA
  Nabízí rodícím ženám s nízkým rizikem respektující přístup se snahou vyhovět jejím představám o porodu s porodní asistentkou, vytváří podmínky pro pozitivní zkušenost s porodem a zároveň zajišťuje, aby tento přístup byl maximálně bezpečný a odborný s možností vyřešit nepředvídatelné komplikace a kritické stavy přímo v budově nemocnice.
  V případě, že rodící žena vysloví přání rodit v rámci CPA a splní kritéria pro zařazení mezi nízkorizikové rodičky může prožít svůj porod pouze v péči porodní asistentky a svého doprovodu. Společným cílem nás porodních asistentek, rodících žen i našich lékařů je maximální bezpečnost rodičky  a novorozence bez zbytečných zásahů do průběhu porodu a vašeho soukromí.

 • Vyšetření NT = specializované ultrazvukové vyšetření plodu v prvním trimestru těhotenství  
  Provádí se zde akreditovaný lékařem (FMF London) a slouží ke zvýšení možnosti záchytu případných vývojových vad plodu (v kombinaci s krevními odběry).
  Jde o ultrazvukové vyšetření záhlaví plodu, tzv. šíjového projasnění (NT), které je možné provést nejen na doporučení registrujícího gynekologa, ale také na vlastní žádost pacientky.
  Toto vyšetření zvyšuje záchyt Downova syndromu až na 95%, snižuje potřebu invazivních vyšetření (odběr plodové vody,…) a pomůže nalézt vrozené vady v časnějších stádiích těhotenství. Doporučená doba pro provedení vyšetření je v týdnu těhotenství 11+5 až 13+5. Vyšetření se provádí za přímou úhradu – 1400 Kč (není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění),  je však doporučeno odbornými společnostmi (Česká gyn.por. společnost, společnost klinické biochemie a genetiky, ACOG – americká gyn.por.společnost). 
  Vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění pouze v případě lékařské indikace.

 • Možnost provedení 3D ultrazvuku s DVD záznamem
  Cena je 700 Kč (DVD v ceně), vhodná doba pro provedení mezi 26. až 28. týdnem těhotenství, provádí se v úterý nebo čtvrtek od 14,00 hod., objednání na tel.č. 382772458 
 • Registrace rodiček k porodu - CHECK IN
  Ve 36.- 37. t.t. na základě odeslání registrujícího gynekologa provádíme zaevidování těhotné ženy do porodnice.
  V rámci tohoto check inu Vás zaregistrujeme do porodnice a rozdělíme na rizikové a nerizikové těhotné ženy. Nerizikové pacientky mohou poradnu dále až do termínu porodu absolvovat u svého obvodního gynekologa (ev. v případě lepší dostupnosti u nás), rizikové pacientky zůstávají v péči porodnice.
  Objednávání pacientek probíhá telefonicky: porodnická ambulance (382 77 24 67), popř. porodní sál (382 77 24 66, 60).
  Máme zaveden rezervační systém, obvodní gynekolog nebo přímo pacientka se mohou objednávat na konkrétní den a čas.
  V případě, že jste ještě do doby check inu nedopravila do porodnice registrační formulář (viz dokumenty ke stažení), vezměte ho prosím vyplněný s sebou.
 • Možnost prohlídky porodního sálu a por. odd. 
  Pokud to provoz oddělení a por. sálu umožní, lze v rámci registrace provést prohlídku porodního sálu a porodnického oddělení. Tyto prohlídky lze provést také kdykoliv jindy po domluvě na tel. č. 382 772 466.
 • Trvalou přítomnost otce nebo jiné doprovázející osoby při porodu 
  K porodu jsou vítáni otcové nebo jiní rodinní příslušníci. Pro doprovázející osoby je v případě potřeby k dispozici samostatný pokoj (500 Kč/den). Duly či soukromé porodní asistentky jako doprovod jsou též vítány. Stejně tak vítáme, když akceptují nastavená pravidla (viz níže odkaz) a tak zlepšují spolupráci mezi rodičkou, porodní asistentkou a dulou. Jen souhra všech zúčastněných může být pro maminku přínosem.  
  Pokyny pro doprovod rodičky – odkaz v dokumentech ke stažení
 • Muzikoterapii, aromaterapii, homeopatii možnost využití vany, sprchy, těhotenského šátku, míče, atd. v první době porodní
  Během první doby porodní je dovoleno rodičce zaujímat různé polohy, může využívat míč, sprchu, vanu, relaxační masážní prostředky a aromaterapii. Na porodních boxech je možný poslech hudby a to i z vlastních nosičů /CD, MP3/.
 • Možnost volby polohy ve druhé době porodní (vždy po vzájemné konzultaci s personálem).
 • Bonding po spont. porodu (je v případě zájmu rodičky pro nás samozřejmostí), po porodu per sectionem, ev. bonding s otcem (dle přání rodičky a stavu novorozence).
 • Akceptujeme porodní plány - podporujeme porodní plán jako seznam porodních přání, který vyjadřuje postoje rodičky k porodu a péči o miminko a mnohdy usnadňuje komunikaci mezi rodičkou a personálem porodnice. V zásadě porodní plány neodmítáme, naopak je pro nás lepší sdělená, diskuzi přístupná představa než nespokojenost bez vyslovené představy. Za každých okolností podporujeme diskuzi. Doporučujeme proto v případě dotazů, přání či pochybností, nás navštívit s předstihem a prodiskutovat Vaše porodní plány s námi osobně.
 • Nabízíme možnosti tlumení bolesti (na vyslovené přání rodičky)
  Vedle přirozených metod tlumení bolesti popsaných výše dále nabízíme: 
  - Epidurální analgezii – při vhodném porodním nálezu, indikaci lékaře, dostupnosti anesteziologa je možno na žádost rodičky provést epidurální analgesii 24 hod. denně – zdarma. Anesteziologové jsou všichni velmi zkušení a vstřícní. Díky nadstandardní možnosti využití EPA u nás rodí s EPA až 30 % rodiček.
  - Entonox – jde o účinné a bezpečné neinvazivní analgetikum, které  má rychlý nástup a ústup účinku. Jedná se o směs kyslíku a rajského plynu, která se používá ke zmírnění  bolesti nejen v porodnictví. Snižuje úzkost, strach, obavy a duševní napětí. Rodička je při plném vědomí a vdechuje  Entonox při porodu během kontrakcí  a při ošetření porodního poranění podle vlastního uvážení přes speciální náústek nebo inhalační  obličejovou. Entonox není hrazen pojišťovnou, za jeho použití  rodička uhradí 500,– Kč za první půlhodinu a za každou další započatou půlhodinu uhradí 250,– Kč. V případě použití pouze při ošetření porodního poranění pacientka hradí 250,– Kč.  
  - Další léky tišící bolest – o jejich aplikaci rozhoduje lékař.
 • Nabídka výběru obědů z 5 jídel - maminky, které u nás porodí, mají možnost výběru obědů a to hned z pěti jídel. Porodnice tím zlepšuje již tak kvalitní služby a vychází vstříc maminkám, které jsou například vegetariánky. Skladba jídel je samozřejmě volena s ohledem na poporodní stav, přispívá k rychlé rekonvalescenci a ke správnému začátku kojení.
 • První dobu porodní vede u nás v případě fyziologického porodu porodní asistentka, která v případě nejasností a patologií ihned informuje lékaře, II. dobu porodní vede zpravidla u prvorodiček lékař a u vícerodiček porodní asistentka (výjimky jsou po domluvě personálu možné). Nicméně v průběhu II. doby porodní je lékař na porodním sále vždy přítomen.
 • Pro společný pobyt rodičů a miminka je k dispozici rodinný pokoj hotelového typu.
 • Maminky po porodu císařským řezem jsou umístěny cca na 24 hod. na pooperačním pokoji, který se nachází na oddělení šestinedělí. Další informace týkající se operačního porodu se dozvíte v odkazu: Informace pro maminky před operačním porodem (císařským řezem) – více v dokumentech ke stažení.
 • Poporodní cvičení  – každé mamince po spontánním porodu i po porodu císařským řezem, která má zájem nabízíme: konzultace a cvičení s fyzioterapeutkou zaměřené na cvičení v době po porodu (zejména cviky k posilování svalů dna pánevního, atd.).
 • Na památku předáváme maminkám Kartičky s obtisky nožiček novorozenců s věnováním. 

Co vzít s sebou do porodnice ?

      • těhotenská průkazka + výsledky genet. vyšetření
      • průkaz zdravotní pojišťovny
      • pohodlné neklouzavé přezůvky
      • košile (ideálně rozepínací), župan ( možno využívat naše prádlo)
      • 5 vyšší, natahovací kalhotky
      • 2 těhotenské podprsenky
      • 2 ručníky (barevně rozlišené)
      • toaletní potřeby (ideálně neparfemované,dětské mýdlo)
      • 1 balení vložek do podprsenky
      • 2 balíky vložek (ideálně porodnických)
      • 1 toaletní papír (pro případ nouze)
      • pro miminko? – pro pobyt v porodnici nepotřebujete téměř nic (pouze jednorázové plenky a vlhčené ubrousky)
      • k porodu? – můžete vzít své oblíbené CD, relaxační pomůcky,…

 Kdy jet do porodnice ?

      • při nástupu pravidelných kontrakcí
      • při odtoku plodové vody nebo podezření, že plodová voda začala odtékat
      • při krvácení
      • pokud špatně cítíte pohyby
      • při jakýchkoli pochybnostech

Písek0-1  Písek-2  Písek-3

Zpět do obchodu