Porodnice Strakonice

strakonice


Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

 

www.nemst.cz

 


Kontakty

Gynekologie - lůžková část: - 383 31 4175

Porodnice: - 383 31 4266

Šestinedělí: - 383 31 4321

Novorozenci: - 383 31 4148

Ambulance: 383 31 4284 / 4286

Primář: MUDr. Václav Vlášek - 383 31 4275 - gyn-por-prim@nemst.cz

Zástupce primáře: MUDr. Přemysl Chalupa - 383 31 4267

Vrchní sestra: Mgr. Miloslava Bláhová - 383 31 4269 - gyn-por-vrchni@nemst.cz

Administrativa, recepce: 383 31 4283, 4205

 

 
Zdravotní služby gynekologicko-porodnického oddělení

Gynekologicko - porodnické oddělení poskytuje komplexní gynekologicko-porodnickou péči. Má část lůžkovou a ambulantní. V oblasti gynekologických onemocnění se věnujeme zejména diagnostice a léčbě přednádorových stavů, poruch udržení moče, léčbě a dispenzarizaci onkologických onemocnění, operačním výkonům a zákrokům, laparoskopickou, laparotomickou a vaginální cestou. Vedeme specializovanou ambulanci pro dětskou gynekologii. V oblasti porodnické velký důraz klademe na prohloubení prenatální péče, zejména na včasný záchyt poznatelných vývojových vad. Tato diagnostika se celosvětově přesouvá do ranějších stádií těhotenství, tj. do období kolem 12-13 týdne. Za tímto účelem je oddělení vybaveno vysoce kvalitním ultrazvukovým přístrojem 3D a 4D. Vedeme poradnu pro rizikové těhotenství a ultrazvukovou diagnostiku. Poskytujeme konziliární služby pro ostatní oddělení nemocnice a také využíváme služeb těchto oddělení a komplementu nemocnice pro naše pacientky. V dubnu 2016 byla na 8 let prodloužena akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v gynekologii a porodnictví. Do 30.4.2021 byla prodloužena akreditace k praktické výuce ve zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek. 

Zde si prohlédněte několik fotografií z našeho oddělení.

 

 

Porodnice

Porodnice v současné době sestává ze čtyř samostatných porodních pokojů s příslušenstvím (WC, sprcha) a operačního sálu určeného pro plánované i akutní císařské řezy. Jeden porodní pokoj slouží k příjmu rodiček a jako ambulance pro těhotné, ostatní tři pokoje jsou určeny pro pobyt rodiček v průběhu celého porodu (1., 2. a 3. době porodní). Porodní pokoje s plným přístrojovým vybavením (kardiotokografy, výhřevná lůžka pro první ošetření novorozenců apod.) jsou připraveny poskytnout vlídné, domácké prostředí a moderní přístup rodičkám od 35.týdne těhotenství. Ženy s předčasnými porody před tímto termínem jsou převáženy do perinatologického centra v Českých Budějovicích a Písku.

 Při samotném porodu je možnost individuální strategie vedení porodu pro každou klientku s respektováním porodních plánů vypracovaných rodičkou. Nebráníme se ani přání plánovaných porodů, samozřejmě při dodržení medicínských zásad. Porod je veden za přítomnosti lékaře a porodní asistentky, s respektováním soukromí a individuálního přístupu k rodičce a jejímu event. doprovodu. Přitom musí být dodržovány všechny doporučené postupy stanovené Českou gynekologickou a porodnickou společností. Při porodu používáme moderní relaxační pomůcky, úlevové polohy, hydroterapii, případně aromaterapii. Možnost tlumení porodních bolestí epidurální analgezií po konzultaci s anesteziologem, event. dle doporučení gynekologa inhalačním analgetikem ENTONOX. Po porodu preferujeme bonding a to i u matek po císařském řezu.

Novorozenec je od narození a prvního ošetření spolu s matkou na porodním pokoji a spolu s ní odjíždí 2 hodiny po porodu krátkou spojovací chodbou na oddělení šestinedělí. U maminek při císařském řezu ve svodové anestezii umožňujeme bonding již na operačním sále, dále v bondingu pokračujeme na oddělení, zapojujeme i tatínky.

Vrchní sestra: Mgr. Miloslava Bláhová

 

V naší porodnici není nutná registrace před porodem.

 

Formulář pro rodičky (.doc). (.pdf)

Šestinedělí a novorozenci

Na oddělení šestinedělí a novorozenců pracují dětští lékaři, gynekologové, registrované porodní asistentky a dětské sestry. Oddělení je vybaveno dvoulůžkovými pokoji se sprchou, WC, TV a WIFI připojením. Nabízíme také 2 nadstandardní pokoje s WC, sprchou, TV, lednicí, WIFI sítí a možnost výběru z několika jídel. Návštěvní doba na oddělení šestinedělí včetně pooperačního pokoje je do 20:00.

Dodržujeme systém péče rooming in – společné ošetřování matky s dítětem. Naše oddělení nese titul ,,Baby friendly hospital“ – nemocnice přátelská k dětem, je to ocenění přístupu pracoviště ke kojení novorozenců.

Maminky seznamujeme se zásady kojení, zacvičujeme v péči o novorozence včetně koupání.

 

Provádíme diagnostické a terapeutické výkony: aplikace fototerapie, rehabilitace, ortopedické vyšetření, UZ ledvin, vyšetření sluchu, které umožňuje včasné odhalení sluchové vady.

Po propuštění mohou maminky využít telefonickou pomoc – Infolinku kojení nebo odbornou péči porodní asistentky v domácím prostředí.

Staniční sestra: Bc. Hana Hanzlíková, tel.: 383 31 4321

Strakonice-2  Strakonice-3

Zpět do obchodu