Porodnice Kyjov

Nemocnice Kyjov p.o.

Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

https://www.nemkyj.cz/porodnice-kyjov


 

Kde nás najdete?

Porodní sál, ambulance porodního sálu a porodní oddělení se nachází ve 2. patře budovy E1 v areálu Nemocnice Kyjov.

Důležité kontakty

Primář gynekologicko-porodnického odd.:
prim. MUDr. Július Maruška
E-mail: primgyn@nemkyj.cz

Porodní sál tel.: 518 601 410
Ambulance porodního sálu: v provozu ve všední dny 7.00 - 14.00 hod., tel. 518 601 415 - pro objednání pacientek

Staniční sestra porodnice: Bc. Jana Pekajová, všední dny 7.00 - 14.30 hod.
Tel. 518 601 410 - kurzy
E-mail: pekajova.jana@nemkyj.cz / předporodní přípravy
Oddělení šestinedělí: tel. 518 601 416
Novorozenecké oddělení, horká linka kojení: tel. 518 601 320
Gynekologická ambulance: tel. 518 601 404 nebo 518 601 403
Cvičení a plavání maminek: tel. 518 601 563.

Kdy do porodnice?

 •     při odtoku plodové vody
 •     při krvácení
 •     při děložních stazích
 •     při prudkých anebo příliš slabých pohybech plodu

Ambulance porodního sálu je určena pro:

 •    klientky s potížemi po 27. týdnu gravidity
 •    klientky odeslané k vyšetření či převzetí do péče na doporučení ošetřujícího gynekologa
 •    klientky se mohou dostavit i bez doporučení

Co si vzít s sebou do porodnice?

      Doklady:

 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • těhotenský průkaz
 • prohlášení rodičů o volbě jména (jmen) dítěte ( ke stáhnutí zde ),  formulář obdržíte i u svého lékaře  nebo si jej můžete vyzvednout předem na porodním sále. Přineste jej prosím vyplněný a podepsaný  
   +  provdané maminky:
 • oddací list (originál)
 • svobodné maminky
  • rodný list (originál) a event. zápis o určení otcovství (vystaví matrika) – je nutný, pokud svobodná maminka chce, aby otec dítěte  byl zapsán do rodného listu a v tomto případě vezměte s sebou i rodný list otce.

 • Župan, ponožky, spodní prádlo (nejlépe na jedno použití, lze zakoupit v lékárně), podprsenka ke kojení  a vložky do podprsenky, přezůvky (spíše omyvatelné) Pokud chcete, můžete si na další dny po porodu přinést i vlastní košile, savé podložky.

      Toaletní potřeby:

 • Zubní kartáček a pasta, mýdlo, šampon, hřebínek, kapesníky, ručníky, toaletní papír, hygienické vložky. Vložky a kalhotky je možné podle potřeby přikoupit i v lékárně v areálu nemocnice.

Co nabízíme nastávajícím maminkám

Naše porodnice pořádá kurzy pro nastávající maminky, které vedou zkušené porodní asistentky a dětské sestry. Dozvíte se zde ve 3 lekcích vše, co chcete vědět o těhotenství, porodu, šestinedělí, kojení, péči o dítě a mnoho dalších informací. Součástí kurzu je i návštěva porodního sálu. Můžete s sebou vzít i libovolný doprovod, zvláště vhodná je návštěva kurzu pro budoucí tatínky. Kurzy jsou zdarma pro maminky i jejich doprovod. Objednávky do kurzů příjmáme na telefonním čísle 518 601 410 v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. Nespornou výhodou je, pokud se rodička i její doprovod seznámí s prostředím porodního sálu předem.Vstupují pak do známých míst a nejsou stresováni neznámým prostředím. Proto nabízíme prohlídku porodního sálu i mimo porodní kurzy, a to ve všední dny v dopoledních hodinách po předchozí telefonické domluvě.
Dále nabízíme cvičení a plavání pro nastávající maminky. Poplatek za 1 lekci cvičení či plavání je 40 Kč, za obě lekce dohromady pak 70 Kč. Objednávky na cvičení a plavání příjmáme na telefonním čísle 518 601 563. Je zajišťováno rehabilitačním oddělením naší nemocnice.

Ultrazvuková ambulance gynekologicko-porodnického oddělení Vám nabízí možnost pořídit snímek plodu z ultrazvukového vyšetření (cena služby 100 Kč) či určení pohlaví plodu ultrazvukem (cena služby 150 Kč). Nově je naše oddělení vybaveno ultrazvukovým přístrojem s možností vyšetření plodu technologií 3D/4D, která umožňuje získat prostorové obrázky miminka v děloze. Při zájmu o tuto službu kontaktujte gynekologickou ambulanci na čísle 518 601 404 nebo 518 601 403.


Pokud bude nutný Váš pobyt v nemocnici ještě před porodem, nabízí oddělení gynekologie všem maminkám 2 lůžkové pokoje s vlastní sprchou a WC, k dispozici je i nadstandardní pokoj, cena pokoje je 500,-Kč za den.

Co nabízíme v průběhu porodu?

Na našem pracovišti se snažíme, aby byl porod krásným a významným životním zážitkem pro rodičku i její blízké. Respektujeme individuální přání rodičky a snažíme se podporovat její aktivní roli. Jsme zvyklí pracovat s porodními plány rodiček. Porod vedeme vždy po domluvě s rodičkou, nejčastější je poloha na porodnickém lůžku v polosedě. Dle přání rodičky a v souladu s vybavením porodních sálů je možno vést porod i v jiných polohách a s pomůckami. Jsme vybaveni porodnickou stoličkou pro porod vsedě.  Na porodnickém lůžku lze zaujmout k porodu i polohu na boku nebo á la vache, v pokleku na všech čtyřech. Nenabízíme porod do vody. 

Na porodním sále garantujeme všem rodičkám zajištění soukromí. Každá maminka má svůj porodní pokoj, ve kterém prožije i s doprovodem celý porod a odchází odsud až 2 hodiny po porodu i s novorozencem na oddělení šestinedělí. Novorozenec zůstává po celou dobu po nekomplikovaném porodu u své maminky. Ihned po porození jej pokládáme na břicho k mamince a co nejdřív jej přikládáme k prsu.
Doprovodem rodičky může být partner či jiná dospělá osoba, maximálně ale 2 lidé. Respektujeme i porodní bábu- dulu.Letité zkušenosti potvrzují, že blízká osoba, která nastávající maminku doprovází, podporuje její pocit bezpečí a pohody a je u nás vítána. Pro doprovod doporučujeme vzít s sebou lehké oblečení a dostatek nealkoholických nápojů. 
Osoba blízká se na našem pracovišti už dávno stala běžným účastníkem porodu. Možná je i přítomnost 
blízké osoby u porodu císařským řezem. Doprovodná osoba , která chce být přítomna u porodu v našem zdravotnickém zařízení, musí dodržovat níže uvedené podmínky a zásady:

 • Nesmí být pod vlivem alkoholu a musí být duševně i fyzicky schopna být přítomna porodu.
 • Je povinna  před vstupem na sál se převléknout do určeného prádla a ochranných pomůcek.
 • Po dobu přítomnosti na sále je povinna dodržovat pokyny lékaře a ošetřujícího personálu. Nastanou-li při porodu komplikace, je doprovodná osoba povinna na výzvu lékaře nebo por.asistenky opustit porodní sál, respektive operační sál. 
 • Doprovodná osoba  je přítomna na sále na vlastní žádost a na vlastní nebezpečí. V případě, že by si způsobil újmu na zdraví popř. škodu, bere na vědomí, že nelze uplatňovat žádné nároky na Nemocnici Kyjov.
 • Doprovodná osoba  je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými přišla po dobu přítomnosti na sále do styku, nesouvisí-li s porodem ženy, kterou doprovází.

  Holení či nálev neprovádíme rutinně, ale pouze  po dohodě s rodičkou. Jako alternativu k nálevu nabízíme Yal–gel, pokud si jej pacientka přinese.
  V současné době také není nutné, aby rodička trpěla při porodu pocitem žízně. U všech nekomplikovaných porodů je možné po celou dobu popíjet čaj, případně donesené nápoje, vhodné jsou minerální vody bez bublinek.
  Ke sledování stavu plodu v průběhu porodu se používá přístroj kardiotokograf (zejména při příjmu).
  Podle potřeby se vykoná ultrazvukové vyšetření. Ozvy se sledují průběžně.
  V průběhu porodu nabízíme různé relaxační pomůcky, jako například:
 • relaxační míče (uvolňují pánevní dno a výborně pomáhají při bolestech vyzařujících do zad)
 • žíněnka (je vysoká a měkká, umožní Vám zaujmout libovolnou relaxační polohu,poskytuje dostatek prostoru i pro partnera)
 • porodnická stolička (umožňuje příjemnou polohu v sedě) 

Používání relaxačních pomůcek je možné doplnit i o masáže zad a třísel, které provádí porodní asistentka a po zaučení je může provádět doprovod rodičky. S velkým úspěchem je kombinujeme s použitím aromaterapeutického oleje, který zmírňuje bolesti zad.
Naprosto nezastupitelnou úlohu má v průběhu porodu teplá voda ve formě teplé sprchy. Teplá voda působí uvolňujícím účinkem, zmírňuje bolesti a zkracuje délku porodu.
Aromaterapie – jedná se o poměrně novou, neinvazivní metodu, která má výborné účinky. Speciálně namíchané směsi pro porodnice přinášejí uklidnění, uvolnění, což vede ke zkracování 1. doby porodní. Nezanedbatelné je to, že porodnice pak voní po levanduli, bergamotu nebo ovoci.
Muzikoterapie využívá příznivé účinky hudby – relaxační i povzbudivé a nabízíme maminkám možnost přinést si vlastní CD nebo kazetu s oblíbenou hudbou.
Epidurální analgesie: Maminkám, které ví, že jsou zvýšeně citlivé na bolest, rodičkám, které mají nepříjemné zkušenosti z předchozího porodu nebo prostě chtějí rodit bez bolestivých pocitů nabízíme epidurální analgezii. Tato metoda umožňuje vnímat děložní stahy, ale s omezením pocitu bolesti. Rodička není v průběhu takového porodu nijak omezována – např. v pohybu. Protože se ale jedná o invazivní výkon, je samozřejmé, že konečné rozhodnutí o provedení epidurální analgezie vyslovuje lékař. Dostupnost epidurální analgezie zaručit našim rodičkám 24 hodin denně.
Entonox - představuje vedle epidurální analgesie další možnost, jak účinně pomoci ženám od porodních bolestí nebo nepříjemných vjemů při "šití" po porodu.
Entonox je plyn na bázi rajského plynu a kyslíku. Snižuje, úzkost, strach, obavy a duševní napětí. Výhodou je, že nemá vliv na dítě a rodička je při plném vědomí. Aplikace entonoxu není hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Podání entonoxu hradí pacientka v plném rozsahu ( 800,- Kč při tlumení porodních bolestí i následném ošeření porodního poranění, 200,- Kč samostatně při ošetření porodního poranění).

A co následuje po porodu?

Oddělení pro maminky po porodu prošlo r. 2007 kompletní rekonstrukcí. Na deseti pokojích 2 - 3 lůžkových, nabízí 20 lůžek. Každý pokoj je vybaven vlastní sprchou, toaletou, vaničkou na koupání miminka a souvisejícím nábytkem. Uplatňujeme systém péče rooming-in, kdy je novorozenec na pokoji se svou matkou takřka nepřetržitě. Na zdravotní stav dítěte dohlížejí zkušení pracovníci novorozeneckého oddělení, kteří Vás také naučí, jak o dítě pečovat. Díky podpoře kojení (od ledna 2005 jsme získali titul Baby friendly hospital) odchází z naší porodnice kojeno 97% dětí.

Pro nadstandardní ubytování jsou vyhrazeny dva pokoje, vybavené vlastním sociálním zařízením, ledničkou, rychlovarnou konvicí a televizorem. Cena pokoje je 800,- Kč za den. Návštěvy jsou neomezené. 
Pokud má doprovod zájem, může zůstat s rodičkou po celou dobu pobytu rodičky u nás. Cena této služby je 1200,- Kč za den a zahrnuje poplatek za nadstandardní pokoj pro 2 osoby včetně stravy. Strava se podává 6x denně, tekutiny bez omezení.

Maminky mají možnost vybrat si stravu podle vlastního výběru z jídelníčku na daný den. Výjimku tvoří pouze maminky, které musí dodržovat určitou dietu na doporučení lékaře.

Umožňujeme návštěvy na oddělení včetně pokojů denně od 13.00 do 17.00 hod., mimo tuto dobu na vestibulu před oddělením.

Pobyt na oddělení šestinedělí trvá 4-5 dní, po císařském řezu obvykle 6 dní, dle stavu matky i dítěte.

Nabízíme WI-FI zdarma.

Odběry pupečníkové krve

Od roku 2005 umožňujeme odběry pupečníkové krve. Na přání rodičů lze pupečníkovou krev uschovat pro možnost pozdějšího využití pro potřeby dítěte nebo jeho sourozenců, tato služba je hrazena rodiči a zajišťována tzv. komerčními centry pupečníkové krve Cord Blood Center  www.cordcenter.com/index_cz.htm , Národní tkáňové centrum www.natic.cz, kontakt pupecnikova.krev@natic.cz.
Proto doporučujeme v případě zájmu o tuto službu ještě před porodem tato centra kontaktovat. Odběr není za žádných okolností nebezpečný ani pro matku ani pro dítě. Provádí se po narození dítěte a přestřihnutí pupeční šňůry, v době, kdy je placenta ještě v děloze a porod není odběrem nijak prodloužen.

Ceník porodnice

 • využití nadstandardního pokoje na oddělení šestinedělí, tj. po porodu: 800,- Kč/den
 • ubytování doprovodné osoby: 1200,- Kč/noc
 • pro těhotné:
  • cvičení nebo plavání před porodem: 50,- Kč za lekci, oboje dohromady (cvičení+plavání): 80,- KčPersonální obsazení porodnice


LÉKAŘI  GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Július Maruška
Lékaři: MUDr. Pavel Kostka, MUDr. Robert Pecha, MUDr. Denisa Blahová, MUDr. Iveta Šišovská, MUDr. Jonáš Vojtek, MUDr. Markéta Bílová, MUDr. Hana Štěpánková, MUDr. Veronika Svätá


PORODNÍ   ASISTENTKY:

Staniční sestra: Bc. Jana Pekajová

Porodní sál:
Jarmila Kalincová
Martina Knížová
Martina Moravanská, DiS.
Barbora Mikésková, DiS.
Světla Nedvědová
Věra Režňáková
Romana Vávrová
Gabriela Řihánková
Markéta Tománková

Porodní oddělení:
Mgr. Dagmar Bařinová
Bc. Marta Klimková
Bc. Romana Kolajová
Anna Raiskupová
Jitka Synková

Laktační poradkyně:
Šárka Perlíková, DiS.

 

01  02  05  09

 

 

Zpět do obchodu