Porodnice Kyjov

kyjov

 


Strážovská 976, 697 33 Kyjov

 +420 518 601 111

 http://www.porodnice.kyjov.cz

Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Kyjov


 

Kontaktní údaje

 

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Kyjov
Typ zařízení
příspěvková organizace
Adresa
Strážovská 976, 697 33 Kyjov
Kontakt
tel. 518 601 111, nemkyj@nemkyj.cz, www.porodnice.kyjov.cz
Primář
MUDr. Maruška Július, tel. 518 601 400
Staniční sestra
Bc. Jana Pekajová, tel. 518 601 410
Kurz předporodní přípravy
Bc. Jana Pekajová, tel. 518 601 410
Těhotenské cvičení
tel. 518 601 563 (rehabilitační oddělení nemocnice)

Před porodem

 

Naše porodnice pořádá kurzy pro nastávající maminky, které vedou zkušené porodní asistentky a dětské sestry. Dozvíte se zde ve 3 lekcích vše, co chcete vědět o těhotenství, porodu, šestinedělí, kojení, péči o dítě a mnoho dalších informací. Součástí kurzu je i návštěva porodního sálu. Můžete s sebou vzít i libovolný doprovod, zvláště vhodná je návštěva kurzu pro budoucí tatínky. Kurzy jsou zdarma pro maminky i jejich doprovod. Objednávky do kurzů příjmáme na telefonním čísle 518 601 410 v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. Nespornou výhodou je, pokud se rodička i její doprovod seznámí s prostředím porodního sálu předem.Vstupují pak do známých míst a nejsou stresováni neznámým prostředím. Proto nabízíme prohlídku porodního sálu i mimo porodní kurzy, a to ve všední dny v dopoledních hodinách po předchozí telefonické domluvě.
Dále nabízíme cvičení a plavání pro nastávající maminky. Poplatek za 1 lekci cvičení či plavání je 40 Kč, za obě lekce dohromady pak 70 Kč. Objednávky na cvičení a plavání příjímáme na telefonním čísle 518 601 563. Je zajišťováno rehabilitačním oddělením naší nemocnice.

 

Porod

 

Na našem pracovišti se snažíme, aby byl porod krásným a významným životním zážitkem pro rodičku i její blízké. Respektujeme individuální přání rodičky a snažíme se podporovat její aktivní roli. Jsme zvyklí pracovat s porodními plány rodiček. Porod vedeme vždy po domluvě s rodičkou, nejčastější je poloha na porodnickém lůžku v polosedě. Dle přání rodičky a v souladu s vybavením porodních sálů je možno vést porod i v jiných polohách a s pomůckami. Jsme vybaveni porodnickou stoličkou pro porod vsedě. Na porodnickém lůžku lze zaujmout k porodu i polohu na boku nebo á la vache, v pokleku na všech čtyřech. Nenabízíme porod do vody.

Na porodním sále garantujeme všem rodičkám zajištění soukromí. Každá maminka má svůj porodní pokoj, ve kterém prožije i s doprovodem celý porod a odchází odsud až 2 hodiny po porodu i s novorozencem na oddělení šestinedělí. Novorozenec zůstává po celou dobu po nekomplikovaném porodu u své maminky. Ihned po porození jej pokládáme na břicho k mamince a co nejdřív jej přikládáme k prsu.
Doprovodem rodičky může být partner či jiná dospělá osoba, maximálně ale 2 lidé. Respektujeme i porodní bábu- dulu.Letité zkušenosti potvrzují, že blízká osoba, která nastávající maminku doprovází, podporuje její pocit bezpečí a pohody a je u nás vítána. Pro doprovod doporučujeme vzít s sebou lehké oblečení a dostatek nealkoholických nápojů.


Osoba blízká se na našem pracovišti už dávno stala běžným účastníkem porodu. Možná je i přítomnost
blízké osoby u porodu císařským řezem. Doprovodná osoba , která chce být přítomna u porodu v našem zdravotnickém zařízení, musí dodržovat níže uvedené podmínky a zásady:

 • Nesmí být pod vlivem alkoholu a musí být duševně i fyzicky schopna být přítomna porodu
 • Je povinna před vstupem na sál se převléknout do určeného prádla a ochranných pomůcek
 • Po dobu přítomnosti na sále je povinna dodržovat pokyny lékaře a ošetřujícího personálu. Nastanou-li při porodu komplikace, je doprovodná osoba povinna na výzvu lékaře nebo por.asistenky opustit porodní sál, respektive operační sál.
 • Doprovodná osoba je přítomna na sále na vlastní žádost a na vlastní nebezpečí. V případě, že by si způsobil újmu na zdraví popř. škodu, bere na vědomí, že nelze uplatňovat žádné nároky na Nemocnici Kyjov
 • Doprovodná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými přišla po dobu přítomnosti na sále do styku, nesouvisí-li s porodem ženy, kterou doprovází.
 • Zaplatit 400, 00 Kč - platba související s přítomností další osoby (otec, dula aj.) určené rodičkou u porodu
  Holení či nálev neprovádíme rutinně, ale pouze po dohodě s rodičkou. Jako alternativu k nálevu nabízíme Yal–gel, pokud si jej pacientka přinese.
  V současné době také není nutné, aby rodička trpěla při porodu pocitem žízně. U všech nekomplikovaných porodů je možné po celou dobu popíjet čaj, případně donesené nápoje, vhodné jsou minerální vody bez bublinek.
  Ke sledování stavu plodu v průběhu porodu se používá přístroj kardiotokograf (zejména při příjmu).
  Podle potřeby se vykoná ultrazvukové vyšetření. Ozvy se sledují průběžně.

  V průběhu porodu nabízíme různé relaxační pomůcky, jako například:
 • relaxační míče (uvolňují pánevní dno a výborně pomáhají při bolestech vyzařujících do zad)
 • žíněnka (je vysoká a měkká, umožní Vám zaujmout libovolnou relaxační polohu,poskytuje dostatek prostoru i pro partnera)
 • porodnická stolička (umožňuje příjemnou polohu v sedě)

 

Používání relaxačních pomůcek je možné doplnit i o masáže zad a třísel, které provádí porodní asistentka a po zaučení je může provádět doprovod rodičky. S velkým úspěchem je kombinujeme s použitím aromaterapeutického oleje, který zmírňuje bolesti zad.
Naprosto nezastupitelnou úlohu má v průběhu porodu teplá voda ve formě teplé sprchy. Teplá voda působí uvolňujícím účinkem, zmírňuje bolesti a zkracuje délku porodu.


Aromaterapie – jedná se o poměrně novou, neinvazivní metodu, která má výborné účinky. Speciálně namíchané směsi pro porodnice přinášejí uklidnění, uvolnění, což vede ke zkracování 1. doby porodní. Nezanedbatelné je to, že porodnice pak voní po levanduli, bergamotu nebo ovoci.
Muzikoterapie využívá příznivé účinky hudby – relaxační i povzbudivé a nabízíme maminkám možnost přinést si vlastní CD nebo kazetu s oblíbenou hudbou.
Epidurální analgesie: Maminkám, které ví, že jsou zvýšeně citlivé na bolest, rodičkám, které mají nepříjemné zkušenosti z předchozího porodu nebo prostě chtějí rodit bez bolestivých pocitů nabízíme epidurální analgezii. Tato metoda umožňuje vnímat děložní stahy, ale s omezením pocitu bolesti. Rodička není v průběhu takového porodu nijak omezována – např. v pohybu. Protože se ale jedná o invazivní výkon, je samozřejmé, že konečné rozhodnutí o provedení epidurální analgezie vyslovuje lékař.Dostupnost epidurální analgezie zaručit našim rodičkám 24 hodin denně.
Entonox - představuje vedle epidurální analgesie další možnost, jak účinně pomoci ženám od porodních bolestí nebo nepříjemných vjemů při "šití" po porodu.
Entonox je plyn na bázi rajského plynu a kyslíku. Snižuje, úzkost, strach, obavy a duševní napětí. Výhodou je, že nemá vliv na dítě a rodička je při plném vědomí. Aplikace entonoxu není hraze z prostředků zdravotního pojištění. Podání entonoxu hradí pacientka v plném rozsahu ( 800,- Kč při tlumení porodních bolestí i následném ošetření porodního poranění, 200,- Kč samostatně při ošetření porodního poranění).

Od roku 2005 umožňujeme odběry pupečníkové krve.

 

Po porodu

 

Oddělení pro maminky po porodu prošlo v roce 2007 kompletní rekonstrukcí. Na deseti pokojích 2 - 3 lůžkových, nabízí 20 lůžek. Každý pokoj je vybaven vlastní sprchou, toaletou, vaničkou na koupání miminka a souvisejícím nábytkem. Uplatňujeme systém péče rooming-in, kdy je novorozenec na pokoji se svou matkou takřka nepřetržitě. Na zdravotní stav dítěte dohlížejí zkušení pracovníci novorozeneckého oddělení, kteří Vás také naučí, jak o dítě pečovat. Díky podpoře kojení (od ledna 2005 jsme získali titul Baby friendly hospital) odchází z naší porodnice kojeno 97% dětí.

Pro nadstandardní ubytování jsou vyhrazeny dva pokoje, vybavené vlastním sociálním zařízením, ledničkou, rychlovarnou konvicí a televizorem. Cena pokoje je 500,- Kč za den. Návštěvy jsou neomezené.
Pokud má doprovod zájem, může zůstat s rodičkou po celou dobu pobytu rodičky u nás. Cena této služby je 800,- Kč za den a zahnuje poplatek za nadstandrní pokoj pro 2 osoby včetně stravy. Strava se podává 6x denně, tekutiny bez omezení.

Maminky mají možnost vybrat si stravu podle vlastního výběru z jídelníčku na daný den. Výjimku tvoří pouze maminky, které musí dodržovat určitou dietu na doporučení lékaře.

Umožňujeme návštěvy na oddělení včetně pokojů denně od 13.00 do 17.00 hod., mimo tuto dobu na vestibulu před oddělením.

Pobyt na oddělení šestinedělí trvá 4-5 dní, po císařském řezu obvykle 6 dní, dle stavu matky i dítěte.

Nabízíme WI-FI zdarma.

 

Fotogalerie