Porodnice Vyškov

vyskov

 


Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

 +420 517 315 111

 http://www.nemvy.cz

Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Vyškov, p.o.


 

Kontaktní údaje

 

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Vyškov, p.o.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
Kontakt
tel. 517 315 111 (ústředna), www.nemvy.cz
Primář
MUDr. Josef Eim, tel. 517 315 322, eim@nemvy.cz

Kurzy předporodní přípravy se konají pod vedením porodních asistentek každé pondělí 14:30-15:30 v tělocvičně na odd. rehabilitace na poliklinice- poskytujeme bezplatně. Více informací a konzultace na tel. 333. Předporodní kurz i cvičení poskytujeme ZDARMA i pro region Bučovice a Slavkov vždy ve středu od 9.00-11.00 (9.00-10.00 cvičení od 20.týdne gravidity a 10.00-11.00 předporodní příprava od 30.týdne gravidity) v MC Wrtulka v Bučovicích v areálu polikliniky Bučovice.

 

Plavání těhotných probíhá pod vedením specializované porodní asistentky vždy ve čtvrtek 16:00-17:00 v areálu Vyškovského aquaparku. Vstupné 40kč (pro pojištěnce některých pojišťoven ZDARMA), bez nutnosti objednání.

 

Porodní sál

 

Porodní sál je vybaven moderní technikou a kvalita porodní péče je dokladována nízkými parametry perinatální úmrtnosti. Rodičkám jsou k dispozici 2 standardní porodní boxy a jeden nadstandardní porodní box . Ročně zde proběhne 600-700 porodů ( z toho 75 % za účasti otce). V oblasti porodní péče je oddělení orientováno na vedení porodů přirozeným způsobem . Pro tuto péči je charakteristické již tradičně nízké procento vyvolávaných porodů a porodů programovaných. S tím souvisí i velmi nízké ukazatele operativního ukončení porodu. Na oddělení jsou trvale přítomní 2 lékaři, starší a mladší. Existuje tak možnost okamžitého operačního řešení neodkladných porodnických situací, což je při centralizaci alternativního porodnictví považováno za vysoce důležitý bezpečnostní prvek.

Porodnice spolupracuje s vybranými privátními porodními asistentkami. Porodnice respektuje přítomnost certifikovaných a osobním kontaktem prověřených dul u porodu.

Porodnice je nositelem titulu Baby Friendly Hospital alt="(nové okno)">. Od roku 2004 se zde provádí odběry pupečníkové krve k získání kmenových buněk.

Od 1.3.2015 byla naší porodnici udělena ministerstvem zdravotnictví akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek

V naší porodnici je užívána řada moderních porodnických postupů jako např. bezbolestné porody (od r. 1988), duplexní vyšetření pupečníku plodu (od r. 1987), silikonový zvon (od r. 1997). Od roku 1998 se dostávají do popředí alternativní metody vedení porodu. Rodičky mají možnost volného pohybu v první době porodní, kontrakce tlumí přirozeným způsobem pomocí teplé vody (sprcha, vana), používáním masážních pomůcek a rehabilitačních balonů. Ke zpříjemnění porodu doporučujeme poslech relaxační hudby, masážní olejíčky (vše k dispozici na porodním sále),respektujeme porodní plány a aktualizujeme vlastní tiskopis porodního plánu, který v nabídce zde >. V současné době většina porodů v našem zařízení probíhá za účasti otce dítěte. Po porodu podporujeme bonding – kontakt kůži na kůži u matky, otce a dítěte. Ponecháním zdravého dítěte na porodním sále u matky minimalizujeme nutné procedury rušící raný poporodní kontakt matka-dítě..

Také po porodu je možný společný pobyt celé rodiny na nadstandardním pokoji. Pro lepší informovanost a připravenost těhotných žen k porodu byly v roce 1999 zahájeny oblíbené předporodní kurzy, cvičení a plavání těhotných. Porodnice akceptuje možnost ambulantního porodu, při kterém rodička po několika hodinách po porodu opouští oddělení. Screeningová vyšetření novorozence jsou v tomto případě zajištěna.

Porody s individuálním přístupem a realizací vlastních porodních plánů jsou možné. Po domluvě provádíme porody do vody. Podrobnější informace a objednání do kurzů je množné na tel.č. 517 315 333.

 

Fotogalerie