Porodnice Klatovy

Klatovská nemocnice, a. s.

Plzeňská 929, 339 01 Klatovy 

Tel: +420 376 335 111     

E-mail: info@klatovy.nemocnicepk.cz 

 www.klatovy.nemocnicepk.cz/porodnice

 

Náš tým

Personál porodnice je složen ze zdravotníků dvou oddělení.  Péči o těhotnou ženu a následně rodičku zajišťují lékaři, sestry a ošetřovatelky gynekologicko-porodnického oddělení, které v den D doplňují porodní asistentky. Odbornou péči o novorozence zajišťují lékaři a sestry dětského oddělení.  Dětský lékař je přítomen u každého porodu.

Kuneš

MUDr. Bohumil Kuneš 

primář gyn-por. odd.
376 335 441
bohumil.kunes@klatovy.
nemocnicepk.cz

 

Burešová

Mgr. Markéta Burešová

vrchní sestra gyn.-por. odd. 
376 335 504
marketa.buresova@klatovy.
nemocnicepk.cz

  

Kutílek – kopie

Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc. 

primář dětského oddělení
376 335 434 
stepan.kutilek@klatovy.
nemocnicepk.cz

  

Kubikova 2

Bc. Gabriela Kubíková

vrchní sestra dětského odd. 
376 335 435
gabriela.kubikova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

  

 Před porodem

I pokud nejste naší pacientkou, nenavštěvujete naše gynekologické ambulance nebo jste u nás nebyla na předporodních vyšetřeních, není nutné se u nás před porodem registrovat. 

K porodu je ovšem vhodné se připravit. a to nejen si zabalit potřebné vybavení, ale i zamyslet se nad tím, jak chcete, aby váš porod probíhal (vhodná je předchozí konzultace s lékařem nebo pomáháme sestavit porodní plán) a jaké nároky máte na následnou poporodní hospitalizaci. Nabízí se možnost pobytu na standradním nebo nadstandardním pokoji. 

Je potřeba se před porodem v porodnici registrovat? 

Ne. K porodu je možné přijet bez předešlého oznámení. Kapacita je dostatečná, abychom přijali každou rodičku, která projeví zájem rodit právě u nás. Stačí jen přijet. Příjem rodiček je nepřetržitý 24 hodině denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

photo-pg-465-550--.jpg (550×366)

Porod

Naše porodnice zajišťuje porodnickou péči od 34. týdne těhotenství. Je plně připravena k tomu, aby vám na váš den D zůstaly jen ty nejpříjemnější vzpomínky. V porodním traktu je přijímací místnost a vyšetřovna, dva porodní boxy s vlastní sprchou a sociálním zařízením. V těsné blízkosti je sekční sál připravený neustále pro operačně vedené porody. Pro rodičky je k dispozici řada porodních pomůcek.

Ulevit od porodních bolestí si u nás mohou maminky pomocí prostředků tlumících bolest i ve vaně, která je přímo součástí porodního boxu. 

U každého porodu je přítomen pediatr. Upřednostňujeme fyziologické vedení porodů bez zbytečných zásahů. Respektujeme fakt, že porod je primárně proces zcela přirozený. Při splnění potřebných medicínských podmínek respektujeme ambulantní porod. A umožňujeme rodičkám převzít si po porodu placentu. Vítáme, pokud je u porodu přítomen partner.

 

Časté dotazy:

Je možná přítomnost otce u porodu? 

Samozřejmě. Je nejen možná, ale přímo vítaná. Podpora partnera má na rodičku a průběh porodu pozitivní vliv.  Podle psychologů je navíc společné prožití této emotivní události i upevňujícím prvkem vztahu. A jak jinak? Přítomnost partnera u porodu je bezplatná. 

Jaké postykujete prostředky tlumící bolest?

Nejvyužívanější a stále více oblíbenější metodou tlumící bolest je inhalační porodní analgézie (známá též jako Entonox) s rychlým nástupem i ústupem a vhodnou účinností. Samozřejmostí je dále tradiční epidurální anestézie. Obě základní metody jsou poskytovány bezplatně. Možné ovšem minimálně využívané jsou i další metody. 

Umožňujete bonding a dotepání pupečníku? 

Ano, okamžité přiložení novorozence na hruď matky neboli bonding umožňujeme, pochopitelně pokud to dovolí zdravotní stav novorozence i rodičky. Možné je i přestřižení pupečníku po dotepání pulsu. 

Poskytujete rodičkám alternativní možnosti porodu? 

Ano, poskytujeme maminkám alternativní možnosti v I. a II. době porodní. Při porodu lze využít moderní relaxační pomůcky (např. gymbally, žíněnky), úlevové polohy, relaxační vanu, sprchu, možnost poslechu hudby, aromaterapii, masáž. Po předchozí konzultaci se přizpůsobujeme i případnému individuálnímu porodnímu plánu rodiček. 

Respektujete přání rodičky na ambulantní porod?

České právo termín "ambulantní porod" přímo nezná. Je to výraz slangový. Z právního hlediska jde o porod s předčasným ukončením hospitalizace, neboť ambulantní porod je chápán jako porod, kdy žena přijde do porodnice, porodí na porodním sále a po uplynutí 12 - 24 hodin od porodu odchází s miminkem do domácí péče. 

Protože tento způsob porodu není v ČR pravidlem, není a ani nemůže být pro něj vypracován standardní postup. Nicméně z lékařského hlediska je ambulantní porod chápán jako výrazně bezpečnější varianta ve srovnání s porodem v domácím prosředí. Jde vlastně o kompromisní variantu mezi porodem doma a porodem v porodnici s minimální poporodní hospitalizací v délce 72 hodin, jak to doporučuje Česká neonatologická společnost.

V současné době existuje shoda mezi porodníky a pediatry v tom, že ambulantní porod musí splňovat určitá kritéria, v opačném případě požadavku na tento způsob porodu nelze vyhovět. Po vzájemné dohodě našich oddělení Vám zde, v klatovské porodnici, umožníme ambulantní porod při splnění následujících podmínek:

 • jde o porod po ukončeném 38. týdnu těhotenství
 • mikrobiologické vyšetření pochvy matky ve 36. týdnu těhotenství neobsahuje patologické mikroby (hlavně ze skupiny GBS)
 • těhotenství probíhalo fyziologicky
 • fyziologický stav novorozence v době propuštění je na dobré úrovni 
 • ještě před porodem rodiče zajistí informovanost zvoleného registrujícího praktického pediatra o jejich úmyslu tzv. ambulantního porodu a po narození dítěte ho budou o porodu a propuštění informovat (nejpozději vždy nebližší pracovní den)
 • rodiče budou mít zajištěn povinný odběr krve novorozence k vyšetření metabolických vad - buď u praktického pediatra, nebo na ambulanci dětského oddělení, a to mezi 48 . a 72. hodinou po narození
 • eventuální patologické stavy (např. novorozenecká žloutenka) budou již vyšetřovány na dětském oddělení, a to buď ambulantně, nebo v případě nutnosti při hospitalizaci
 • rodičům budou nabídnuta doporučená vyšetření novorozence - k vyloučení šedého zákalu, vyloučení poruch sluchu, vyloučení vrozených vad ledvin - provedení bude uskutečněno dle možností dětského oddělení
 • protože jde o předčasné ukončení hospitalizace, budeme požadovat podpis negativního reverzu u matky i u novorozence

Případné námitky k předčasnému propuštění novorozence před 72. hodinou od narození budou lékařem matce (rodičům) podrobně vysvětleny a budou jim zodpovězeny veškeré jejich otázky.

V případě ohrožení zdraví nebo života novorozence, kdy přesto budou rodiče trvat na předčasném propuštění z porodnice, bude mít lékař právo kontaktovat Úřad pro ochranu práv dítěte a zároveň soudce, který zajistí ponechání dítěte v nemocnici i přes nevoli rodičů, neboť společenským zájmem je zdraví narozeného miminka.

Pevně však doufáme, že tyto kroky nebudeme muset podnikat, protože věříme, že výše uvedená pravidla budou Vámi respektována stejně tak, jako my respektujeme Vaše rozhodnutí o ambulantním porodu.

Vydáte po porodu rodičce placentu? 

Vydání placenty po porodu není zcela běžné a v řadě zdravotnických zařízení není umožněno. V klatovské porodnici ale chceme vyjít požadavkům rodiček vždy vstříc a odnést si placentu domů jim proto umožňujeme. Pouze ale v případě, že na sebe převezmou zodpovědnost, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví a vydají čestné prohlášení, že zajistí rychlé převzetí a bezpečný transport placenty.

Šestinedělí

Početím dítěte vstupuje do péče o něj i personál dětského oddělení. Společně s kolegyněmi z gynekologického oddělení, které dále pečují o matku, sdílejí novorozenecký trakt porodnice, kde společně vytvářejí přátelskou rodinnou atmosféru

Péče o novorozence se poskytuje primárně v systému rooming-in (trvalý pobyt dítěte společně s matkou). Pro předčasně narozená miminka či novorozence s odchylkami od fyziologického stavu jsou ale solučástí oddělení i vybavené observační boxy.  

Do domácí péče jsou maminky a miminka s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu propouštěny zpravidla po třech dnech hospitalizace, v nichž se provádí screeningová vyšetření.  

V případě jakýchkoli zdravotních komplikací matky i dítěte či screeningových zjištění může nemocnice nabídnout péči dalších specialistů. Výjimečné stavy konzultujeme a úzce spolupracujeme i s klinickými pracovištěmi. 

Jak je vybaven standardní pokoj? 

Novorozenecké oddělení disponuje dvojlůžkovými pokoji, z nichž každý má vlastní sociální zařízení včetně toalety a koupelny. Standardním vybavením je kromě novorozeneckých postýlek Mimi, přebalovacího pultu, váhy a běžného mobiliáře rovněž LCD televizor a bezpletné připojení na internet. 

Oddělení je dispozičně odděleno od traktu porodnice, a pokoje jsou tak velmi tiché a klidné. V případě potřeby lze okna zatemnit žaluziemi.

Kolik stojí nadstandardní pokoj?

Všechny naše pokoje lze svým vybavením označit za nadstandardní. Nicméně rodičkám umožňujeme pobyt i v nadstandardním režimu, kdy je jim garantováno, že budou na pokoji s dítětem samy, popř. s partnerem či jiným vlastním doprovodem. Poplatek za nadstandardní pokoj činí 500 Kč / noc. 

Kdy může přijít návštěva? 

Jsme si vědomi, že ne každý může přijít na návštěvu v konkrétní čas a že i rodičky mohou preferovat různé časy a frekvence návštěv. Z tohoto důvodu není čas návštěv nijak omezen. Mohou přijít kdykoli s výjimkou nočních hodin. 

Není třeba mít strach, že by návštěvy rozprostřené během dne ostatní maminky rušily. Po návštěvách vyžadujeme klid a chodby i pokoje jsou navíc dobře zvukově izolované. 

Péče o novorozence

Čím dříve je odhalen zdravotní hendikep, tím efektivněji ho lze léčit či minimalizovat. Proto poskytujeme řadu screeningových a preventivních vyšetření novorozenců.

Prvorodičkám a vůbec maminkám, které projeví zájem, nejenže pomáháme s adaptací novorozence v prvních dnech života, ale rádi poskytneme i cenné rady, jak o miminko pečovat doma a jak předcházet nebo řešit různé nastalé situace.  

V případě zájmu půjčujeme rodičkám domů monitory dechu

 

Jaká screeningová vyšetření provádíme?

 • první novorozenecké vyšetření - po narození je každé dítě prohlédnuto pediatrem
 • laboratorní screening - na zjištění metabolických, hormonálních vrozených vad
 • screening kritických vrozených srdečních vad
 • vyšetření kongenitální katarakty - zjišťujeme vrozený šedý zákal čočky
 • vrozené metabolické a endokrinní poruchy
 • vyšetření ortopedické - vyšetření vrozené luxace kyčlí
 • ultrazvukové vyšetření ledvin - odhaluje hrubé vrozené vady ledvin a vývodných cest močových (nevývin ledvin, vrozená hydronefroza, vrozená porucha vývoje funkční tkáně ledvin)
 • novorozenecká žloutenka - zjišťujeme pomocí transkutánního bilirubinometru, kterým je možno oproti krevnímu odběru zjistit žloutenku v reálném čase (v řádech vteřin), snadno a bezbolestně (pouhým přiložením na kůži) a opakovaně (bez nákladů).  
 • vyšetření sluchu u novorozenců - zjišťujeme metodou transientních evokovaných otoakustických emisí (TEOAE);  vyšetření je bezbolestné, krátké 

Používáte monitory dechu a půjčujte je domů?

Ano. Po dohodě s rodičkou vkládáme do každého lůžka novorozenců monitory dechu. Hlídají závažné poruchy dechu a především apnoické pauzy (bezdeší). Pokud se dýchání zastaví na dobu delší než 20 vteřin nebo se dechová frekvence sníží pod 10 dechů za minutu, monitor na to upozorní zvukovým signálem. Důvodem k používání monitorů je nejen sledování dechových abnormalit, ale hlavně prevence před takzvaným Syndromem náhlého úmrtí kojenců neboli SIDS, kdy dochází bez zjevné příčiny k zástavě dechu. Pravděpodobnost je velmi nízká, nicméně je lépe být připraven. 

SIDS postihuje děti v kojeneckém věku (nejčastěji od 1 do 7 měsíců věku). Právě proto a díky spolupráci s Nadací Křižovatka zapůjčujeme monitory Babysence II i domů. Půlroční zápůjčka (nejrizikovější období) stojí 900 korun. Všechny poskytované přístroje jsou pravidelně kontrolované a v záruce. Výpůjčku lze dohodnout na oddělení novorozenců 376 335 535.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpět do obchodu