Porodnice Plzeň - Mulačova nemocnice

MULAČOVA NEMOCNICE, S. R. O.
DVOŘÁKOVA 1207/17, 301 00 PLZEŇ

tel.: 377 677 189 sekretariát gynekologicko-porodnického odd.
tel.: 377 677 185 všeobecná gynekologická ambulance 

www.mulacovanemocnice.cz/porodnice

 

Kontakty:

Gynekologicko – porodnické oddělení

Primář: MUDr. Zdeněk Knaizl 
e-mail: zknaizl@mulacovanemocnice.cz

Vedoucí lékař porodního sálu: MUDr. Michal Kapoun
tel.: 377 677 182
e-mail: mkapoun@mulacovanemocnice.cz

Staniční sestra gynekologicko-porodnického oddělení Jana Berková
tel.: 377 677 183 staniční sestra lůžk. odd.
e-mail: jberkova@mulacovanemocnice.cz

Staniční sestra porodního sálu Mgr. Kateřina Vošahliková
tel.: 377 677 182
e-mail: kvosahlikova@mulacovanemocnice.cz


tel.: 377 677 189 sekretariát gynekologicko-porodnického odd.
tel.: 377 677 185 všeobecná gynekologická ambulance 

Více info o Gynekologicko-porodnickém oddělení

Novorozenecké oddělení

Primář: MUDr. Eva Dortová
tel.: 377 677 191
e-mail: edortova@mulacovanemocnice.cz  

Zástupce primáře: MUDr. Jiří Liška, CSc.
tel.: 377 677 191
e-mail: jliska@mulacovanemocnice.cz 

Staniční sestra: Bc. Lubica Jakešová
tel.: 377 677 190
e-mail: ljakesova@mulacovanemocnice.cz  

Více info o Novorozeneckém oddělení

Více info  ZDE!

Doporučení

Milé budoucí  maminky!
Při přípravách na narození Vašeho miminka, prosím, nezapomeňte si vybrat praktického lékaře pro děti a dorost  (PLDD) a domluvit se s ním na budoucí registraci dítěte do jeho péče. Ordinace PLDD jsou v současné době hodně plné, proto je třeba se porozhlédnout, nejlépe v blízkosti Vašeho bydliště, již několik měsíců před porodem.
Při přijetí na porodní sál se budete na registrujícího lékaře tázána.


MUDr. Eva Dortová

primářka novorozeneckého oddělení
 

Vážené a milé maminky,

P6060033cílem a filozofií naší porodnice je Vám i vašim miminkům poskytovat profesionální, vysoce odbornou a zároveň empatickou lékařskou a ošetřovatelskou péči v průběhu těhotenství, porodu a poporodním období. Náš tým lékařů, porodních asistentek, dětských sester a dalších zdravotnických pracovníků je zkušený a dokáže při porodu vytvořit intimní, téměř domácí atmosféru podle potřeb a přání Vás, nastávajících rodičů. 

V naší porodnici jsou dodržovány a uplatňovány doporučené postupy v péči o rodičku a novorozence stanovené Českou gynekologicko- porodnickou společností a Českou neonatologickou společností. Využíváme prokazatelně přínosná a vědecky ověřená doporučení vydaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Mezinárodní organizací za porodní péči pro matku a dítě (IMBCI).

Těší se na vás náš tým porodních asistentek: Dana Hodinářová, Monika Plačková, Irena Pešlová,  Michaela  Froydová, Eva Vališová, Romana Panušková a Vendula Horová.

 

Motto: "Porod je otevření. Otevírá ženino tělo, ale také srdce a mysl." 

 Co mohou budoucí maminky očekávat před porodem:

 • Poskytujeme rodící ženě a novorozenci přátelské domácí prostředí, emocionální podporu a vstřícné jednání našeho zdravotnického personálu po celou dobu pobytu v porodnici
 • Přijímáme k porodu všechny klientky bez nutnosti předchozí registrace
 • Samozřejmostí je možnost prohlídky porodního sálu a dalších prostor porodnice, včetně novorozeneckého oddělení a oddělení šestinedělí dle přání klientky, nejlépe po telefonické domluvě či domluvě na předporodních kurzech
 • Možnost výběru krátkého předporodního kurzu nebo kurzu o více lekcích (bližší informace zde).
 • Pomůžeme dle přání budoucí maminky se sestavením porodního plánu (ke stažení zde spolu s formulářem Co s sebou do porodnice)
 •  Porodní asistentka Dana Hodinářová nabízí v případě zájmu péči před i během porodu a klientce se věnuje i v šestinedělí (návštěva porodní asistentky v domácnosti klientky s možností poradit se o kojení apod.)

  Co mohou budoucí maminky očekávat při porodu:

 • Respektujeme přítomnost blízké osoby u porodu
 • Porodní asistentka poskytuje péči dle potřeby ženy (s vysvětlením, co se při porodu děje detailně, co se v těle odehrává a proč). Informovanost a klidný hovor přispívají k tlumení porodních bolestí. 
 • Podporujeme přirozený porod, jehož středem je rodící žena, vedený porodní asistentkou  s lékařem, při zachování intimní atmosféry (ticho, šero, klid, využití solné lampy)
 • Respektujeme přání rodičky v předporodní přípravě a v průběhu porodu se vyhýbáme rutinním postupům (aplikace klystýru, holení hráze apod.) dle přání rodičky. 
 • Respektujeme porodní plán (ke stažení zde) a přání klientky, je-li to možné s ohledem na zdravotní stav matky a dítěte
 • O všech lékařských zákrocích nebo nutném podání léků je rodící žena vždy předem jasně a srozumitelně informována
 • Umožňujeme využití všech nefarmakologických metod a porodních pomůcek k tlumení porodní bolesti, které jsou na porodním sále k dispozici, nebo které si rodící žena přinese s sebou (aromaterapie, homeopatie, Bachovy esence, muzikoterapie apod.)
 • Aromaterapii, která urychluje porod, tlumí bolesti a vyrovnává psychiku, poskytujeme zcela zdarma
 • Tlumení porodních bolestí umožňujeme různými metodami porodnické analgezie, včetně inhalace Entonoxu
 • Samozřejmostí je pro rodičku volný pohyb a využití různých poloh v první a druhé době porodní, volbu porodní polohy na porodním lůžku ponecháváme na rozhodnutí rodičky 
 • Preferujeme tzv. neřízené tlačení ve druhé době porodní (rodička tlačí na základě vlastních potřeb a pocitů)
 • Neprovádíme rutinní, preventivní nástřih hráze (pouze v případě rizika natržení hráze)
 • Umožňujeme rodičkám u fyziologického porodu pít tekutiny a doplnit energii

Videa ze zrekonstruovaných porodních sálů 1, 2, 

 

Co mohou budoucí maminky očekávat po porodu

 

20180521_110328Motto: "Novorozenec patří do náruče maminky."

 

 

 • Podporujeme vazbu matky a dítěte formou bondingu. Bezprostředně po porodu je novorozenec přiložen na břicho a hruď matky. V případě císařského řezu může matku zastoupit její partner.
 • Pupečník je přerušován až  po dotepání, tento úkon může provést  otec dítěte nebo jiný doprovod u porodu.
 • Při každém porodu je přítomen lékař( pediatr nebo neonatolog), který vyšetří po narození novorozence, a je v případě potřeby připraven poskytnou odbornou péči, pokud to stav dítěte vyžaduje.
 • První přiložení k prsu probíhá již na porodním sále krátce po porodu.
 • Při normálním průběhu adaptace dítěte jsou matka a novorozenec ošetřováni v systému rooming in, tj. spolu na pokoji. Lékaři pravidelně provádějí vizity.
 • Kojení je pro nás prioritou. 
 • Během celého pobytu na oddělení jsou dětské sestry připraveny pomoci a poradit při kojení. Pro správný nástup laktace je důležitá pohoda každé maminky, aby důvěřovala nám i sama sobě.
 • Ke každé mamince přistupujeme individuálně a velice citlivě, jinou péči potřebuje žena po fyziologickém porodu a jinou po porodu císařským řezem 
 • Nově zařazena fyzioterapie - péče nejen pro maminky po porodu - více info ZDE.
 • Zacvičujeme maminky ve všech ošetřovatelských úkonech – koupání, přebalování, polohování, vážení atd. První koupel novorozence probíhá vždy za účasti dětské sestry.
 • V průběhu hospitalizace se sleduje průběh novorozenecké žloutenky. Standardně provádíme neinvazivní měření hladiny bilirubinu, v případě potřeby je zahajována léčba světlem. Zvláštní pozornost věnujeme novorozencům matek s pozitivní kultivací na Streptokoka skupiny B, novorozencům s nízkou nebo vysokou porodní hmotností a hraniční zralostí.
 • Provádíme všechna ze zákona povinná screeningová vyšetření -  vyšetření zákalu rohovky, poruchy sluchu, vyšetření kyčlí,  vyšetření snížené funkce štítné žlázy, vrozené hyperplazie nadledvin a některých metabolických vad.
 • Snesení zaschlého pupečního pahýlu provádíme se souhlasem matky před propuštěním domů.
 • Standardně propouštíme domů po uplynutí 72 hodin od porodu, a to při uspokojivé hladině bilirubinu, vzestupné hmotnostní křivce dítěte a dostatečné laktaci.
 • Při uvedení alergie v rodinné anamnéze je možné vyšetřit pupečníkovou krev na přítomnost alergických protilátek imunoglobulin E (IgE) a při jejich pozitivitě předáváme danou informaci již během pobytu novorozence matce, může být pak zahájeno podávání kapkové vakcíny.

 

Zpět do obchodu