Porodnice Praha 10 - Královské Vinohrady

kralovske-vinohrady

 


Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

 +420 267 161 111

 http://www.fnkv.cz

Gynekologicko - porodnické oddělení Praha, Královské Vinohrady


 

Kontaktní údaje

Zařízení: Gynekologicko - porodnické oddělení Praha, Královské Vinohrady
Typ zařízení: fakultní
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Kontakt: tel. 267 161 111 (ústředna), fnkvred@fnkv.cz, www.fnkv.cz

 

Služby před porodem

 

Porodnice pořádá informativní schůzky o průběhu porodu, možnostech alternativních metod a péči o novorozence bezprostředně po porodu. Schůzek se účastní porodník a pediatr, kteří jsou připraveni zodpovědět další doplňující dotazy rodiček i jejich doprovodu.

Porodnice pořádá bezplatné cvičení pro těhotné. Cvičení je vedeno kvalifikovanými rehabilitačními pracovnicemi Rehabilitační kliniky FNKV.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na kterých jsou ženy v šestinedělí, jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu.

Podmínky k porodu

K porodu smí ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka, lékař nebo dula. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a akceptovat je.

O způsobu vedení porodu však rozhoduje vedoucí služby, vedoucí porodního sálu.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou není jí to běžně umožněno.

 

První doba porodní

 

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat více žen najednou, se zřetelem na jejich soukromí, jsou přitom od sebe částečně odděleny zdí.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh, je respektováno přání rodičky.

Klystýr a holení jsou zcela dobrovolné, nepodávání jídla je spíše doporučováno. O příjmu tekutin si ženy rozhodují samy.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně.

Epidurální analgezie a neuroplegická analgezie je možná na přání rodičky a je bezplatná.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití sprchy,

relaxačních pomůcek a masáží prováděných personálem.

 

Druhá doba porodní

 

Ve druhé době porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Všechny místnosti jsou uspořádány jako klasické porodní sály. První sál je oddělená místnost s jedním porodním lůžkem, druhý sál je oddělená místnost se dvěma porodními lůžky, které lze od sebe oddělit posuvnou stěnou a třetí sál je oddělená místnost s posuvnou stěnou pro operační porody.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, libovolnou.

V případě porodu císařským řezem může ve výjimečných případech být doprovod rodičky přítomen operaci. Následně jsou ženy po císařském porodu přeloženy na 24 hodin na jednotku intenzivní péče. Pokud rodička odmítne, je hospitalizována na oddělení šestinedělí. Při epidurální anestezii při císařském řezu je kontakt s dítětem možný ihned, při pobytu na jednotce intenzivní péče jsou děti přiváženy po 2 hodinách.

Fyziologický porod vede většinou lékař a s pomocí porodní asistentky. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

 

Třetí a čtvrtá doba porodní

 

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí doprovod zůstat s rodičkou neomezeně dlouho.

Po porodu může být matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu. Je odděleno od matky cca na 5 min z důvodu poprodních ošetření a vyšetření. Potřebná vyšetření se provádějí v její bezprostřední blízkosti a dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí.

Doprovod rodičky může být přítomen u poporodních vyšetření dítěte.

 

Šestinedělí, podpora kojení

 

K prsu se dítě přikládá ihned po porodu.

Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

Rooming-in i částečný rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové, 1 dvoulůžkový, 2 trojlůžkové a 1 vícelůžkový pokoj. 2 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj jsou vybaveny jako nadstandardní (sprcha, WC, telefon, zařízení na koupání dítěte, lednice,...) a umožňují také nepřetržitý 24hod. pobyt partnera.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, kdykoliv. Starší děti rodiček mohou na pokoje bez věkového omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a dětské jednorázové nebo bavlněné pleny.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 4 - 5. den domů (den porodu se nezapočítává). Na své výslovné přání může odejít nejdříve 4. den (den porodu se nezapočítává).

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění domů. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nezajišťuje.

 

Zvláštní služby

 

Porodnice poskytuje služby rodičkám s roztroušenou sklerózou a fenylketonurií.

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována. Porodnice umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

Porodnice s polupracuje porodnice na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat v angličtině, němčině, ruštině, francouzštině.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

 

Ostatní informace o porodnici

 

Porodnice je intermediárním centrem a nemá titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

 

Ceny za služby

 

Doprovod rodičky k porodu: 500 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 300 – 500Kč/den

Poporodní pokoj pro 24hod. nepřetržitý pobyt celé rodiny: 800Kč/den

 

Fotogalerie