Porodnice Praha 10 - Královské Vinohrady

 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Šrobárova 1150/50, 10034 Praha 10


Porodní sál

Registrace k porodu
Naše porodnice nabízí registraci k porodu již na začátku těhotenství. Výhodou registrace rodiček je, že žena může od začátku těhotenství využívat služby naší pohotovostní ambulance a pak v čase porodu bude její dokumentace plně k dispozici. Probíhá u nás i čilá komunikace s registrujícími obvodními gynekology, právě ve prospěch rodiček a těhotných žen.

Pravidla registrace

Rodička (nebo zastupující osoba) se dostaví s těhotenskou průkazkou a průkazem pojištěnce na recepci kliniky od 14. týdne těhotenství (tj. od 14+0). Registrace k porodu je možná kterýkoli pracovní den mezi 8:00 a 15:00. Registrace je možná do naplnění kapacity a není omezena bydlištěm těhotné. Potvrzení o registraci bude vyznačeno v těhotenské průkazce spolu s datem a hodinou první návštěvy v prenatální poradně v 36.týdnu těhotenství.
Registrace k porodu znamená, že je naše klinika plně k dispozici klientce v čase nepřítomnosti jejího ošetřujícího gynekologa nebo při nutnosti hospitalizace. Bude-li v těchto případech navštěvovat naší kliniku, budeme mít kompletní potřebné údaje o průběhu gravidity v čase porodu.
Registrované pacientky budou docházet do prenatální poradny naší kliniky od 36. týdne těhotenství. U rizikového těhotenství - podle zvážení ošetřujícího gynekologa - i dříve.

 

Při vedení prenatální péče a porodů využívá naše porodnice plně výhody klinického pracoviště v kombinaci s individuálním přístupem k přání těhotné ženy a rodičky. Nabízíme možnosti komplexní prenatální péče včetně vyhledávání a včasného řešení vrozených vývojových vad plodu.

Aktuálně bylo naše pracoviště vybaveno moderními CTG monitory Philips Avalon, které umožňují lepší sledování srdeční akce plodu a matky v těhotenství a za porodu. Tyto přístroje též dovolují přesnější monitoraci v případě dvojčetné gravidity.

Na porodním sále je snaha o maximální vstřícnost a ohleduplnost vůči rodičkám. Je možná přítomnost doprovodu k porodu (otec, příbuzný, známý), rodičky se v předporodním období mohou pod dohledem personálu porodního sálu volně pohybovat, jsou k dispozici míče i sprchy. Díky moderním přípravkům je možné opustit klasickou přípravu k porodu klystýry a holením. Maminky nemusí rodit "klasicky" v poloze na zádech, ale na polohovacím porodnickém lůžku v sedě i polosedě, v případě i na boku, dle přání rodičky a dle postupu porodu. Nástřih hráze je prováděn pouze v nutných případech, aby se zabránilo vážnějšímu poranění matky či poškození dítěte. Samozřejmostí je možnost epidurální analgezie při porodu. Kromě epidurální analgezie nabízíme i jiné možnosti úlevy od bolesti, vše je na individuální domluvě rodičky a personálu. Dítě, je-li v pořádku a matka si to přeje, je ihned po porodu položeno matce na břicho, nebo je matce k prsu přikládáno ihned po jeho ošetření.

 

Doprovod u porodu


Přítomnost otce či jiné blízké osoby u porodu je vítána. Doprovod (maximálně 1 osoba) bude zaškolen při příchodu k porodu.

 

 

Součástí porodnice je porodnická ambulance, která je rozdělená na ambulanci pro péči o fyziologické těhotné a na ambulanci pro rizikové gravidity. V ambulanci pro rizikové těhotné spolupracujeme i s odborníky jiných oborů (diabetologie, interní medicína, neurologie) v případě, že se jedná o těhotnou s jiným celkovým onemocněním.

 

Kurzy přípravy k porodu


Nabízíme několik typů předporodního kurzu. Podle vašeho očekávání a časových možností si můžete zvolit některou z následujících forem:

 • Předporodní kurz pro nastávající maminky a jejich doprovod k porodu: 3 setkání, v celkovém časovém rozsahu 6 hodin
 • Předporodní kurz pro samotné nastávající maminky: 3 setkání, v celkovém časovém rozsahu 6 hodin
 • Individuální kurz: 3 setkání, v celkovém časovém rozsahu 4,5 hodiny
 • Individuální kurz: 1 setkání, v rozsahu 2 hodin

Cena kurzů – viz ceník

Lektorkami kurzů jsou naše zkušené porodní asistentky.
Smyslem předporodních kurzů je vaše pozitivní naladění na blížící se porod. Poskytneme vám důležité informace a rovněž pomůžeme získat praktické návyky a dovednosti, které vám pomohou ulehčit období spojené s porodem a s péčí o novorozence v prvních dnech jeho života.

Kurzy máme členěny do tří tematických celků.

1. část: Předporodní období, začátek porodu
informace o fyzických a psychických změnách v závěru těhotenství,
jak lépe podpořit a připravit organismus k porodu
jaké jsou známky počínajícího porodu
kdy do porodnice
co s sebou do porodnice
příjem v porodnici
dechová a relaxační cvičení

2. část: Porod
průběh porodu
jaké jsou možnosti tišení bolesti
jaká je role doprovodu u porodu, jeho pomoc a zapojování (pohyb po PS)
co je a není možné na naší klinice
spolupráce s lékařem a s porodní asistentkou
využívání úlevových poloh, ukázka masáží a akupresurních bodů, využití aromaterapie,  relaxace, dechová cvičení
první 2 hodiny po porodu 

3. část: Šestinedělí ze strany matky, kojení, šestinedělí ze strany novorozence
čím je období šestinedělí specifické
životospráva ženy po porodu – stravování, pitný režim, vylučování, hygiena, , fyzická aktivita, sexualita po porodu, základní info o antikoncepci
na co si dát v šestinedělí pozor, péče obvodního gynekologa, terénní služba porodní asistentky
kojení: výhody, doporučení WHO, příprava ke kojení, zahájení kojení, kroky k úspěšnému kojení, předcházení problémů, polohy a správná technika kojení,
péče o novorozence – základní informace.


Další informace týkající se předporodních kurzů a objednávání
Kontakt: staniční sestra oddělení Šestinedělí, telefon 267 162 364, 267 162 367

 

Kurz kojení


(zajišťují laktační poradkyně Gynekologicko porodnické kliniky)

Kurz je vhodný pro těhotné ženy, pro ženy po porodu, které chtějí kojit a hledají podrobnější informace

Časový rozsah kurzu: 1 část – 180 minut

Cena kurzu: absolvování kurzu ve skupině: 900,- Kč

Náplň kurzu:

 • Příprava na kojení
 • Výhody dlouhodobého kojení pro matku, pro dítě
 • Doporučení odborných organizací
 • Jednotlivé kroky k úspěšnému kojení
 • Zahájení kojení a kojení v prvních dnech po porodu, tvorba mateřského mléka
 • Správná technika sání, polohy matky a dítěte
 • Důležité informace pro pokračování kojení v domácím prostředí
 • Ostříkávání mateřského mléka, péče o prsa
 • Nejčastější problémy a jejich řešení, podpora matky
 • Rady a praktické ukázky v používání různých pomůcek
 • Dlouhodobé kojení a první zavádění příkrmů
 • Přirozené ukončení kojení

   

Další informace týkající se kurzu kojení a objednávání - všední den 15.00 – 17.00 hodin

Kontakt: laktační poradkyně Bc. Petra Mrázová: tel. 603 889 121

Šestinedělí a rizikové těhotenství

Oddělení šestinedělí
Vedoucí: as. MUDr. Radovan VLK
Tel.: +420 267 16 2364 (+420 726 77 2364)

Oddělení šestinedělí doznalo v posledních letech řady pozitivních změn. Po generální rekonstrukci v roce 2009 jsou k dispozici jen nové  2 - 3  lůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím (koupelna, WC, sprcha) v režimu rooming-in (dítě na pokoji s matkou).

Nadstandardní pokoje (sprcha, televize, telefon, lednička, apod.) Návštěvy jsou zde prakticky bez omezení. Ceny jsou uvedeny v aktuálním ceníku.

Návštěvy na celém oddělení šestinedělí jsou od 14:00 do 19:00 hod. v návštěvní místnosti. V případě nutnosti je možná návštěva i mimo návštěvní dobu, ale pouze po předchozí domluvě s lékařem nebo službu konající sestrou.

Na oddělení pravidelně dochází dietní sestra, se kterou se matky mohou dohodnout na výběru stravy (diety) a informovat se o zásadách správné výživy.

Za svoji prioritu považujeme nejen poskytování péče na vysoké odborné úrovni, ale stále více humanizaci porodnictví, individuální přístup a mezilidské vztahy, což je - zejména v porodnictví - mimořádně důležité. 


Oddělení rizikového těhotenství
Součástí porodnice jsou i lůžka pro ženy s rizikovou graviditou. V naší porodnici vedeme porody po ukončeném 36. týdnu těhotenství. Při péči o ženy s předčasným porodem máme nadstandardní domluvu s ÚPMD nebo s Nemocnicí na Bulovce, kam rodičky můžeme v případě nutnosti okamžitě převést. 


Kdy poprvé k nám do prenatální poradny?
Do prenatální poradny Vinohradské porodnice by se měla maminka dostavit poprvé nejpozději v 36.-37. týdnu těhotenství. Přesné datum prvního termínu si zajistí osobně nebo telefonicky v 34.týdnu těhotenství. Později mohou nastat komplikace vzhledem k aktuálnímu přetížení prenatální poradny.
Na termín první prenatální poradny Vás zapíše sestra v ambulantním traktu gynekologicko-porodnické kliniky FNKV.