Porodnice Praha 2 - Apolinář

apolinar

 


Porodnice Apolinář
Gynekologicko - porodnická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

+420 224 961 111 - ústředna

www.apolinar.cz
info@apolinar.cz

 


 O porodnici

Porodnická část Gynekologicko-porodnické kliniky pečuje o ženy s fyziologickým průběhem těhotenství a intenzivně se věnuje problematice rizikového a patologického těhotenství.

Klinika je superkonziliárním centrem pro fetální medicínu. Provádí neinvazivní a invazivní prenatální diagnostiku a terapii plodu v celé šíři této disciplíny. Je superkonziliárním a referenčním centrem pro ultrazvukovou diagnostiku u plodů.

Jsou zde hospitalizovány těhotné s počínajícím předčasným porodem /transport in utero/ z různým míst České republiky.

Zajišťuje superkonziliární péči u těhotných s diabetem, kardiopatiemi, Rh inkompatibilitou, myasthenií gravis, m.Crown, roztroušenou sklerózou, po transplantaci orgánu, a dalšími patologiemi v těhotenství.

Registrace k porodu

Rezervace místa v naší porodnici (stejně jako v ostatních pražských porodnicích) je možná až od dokončeného 14.týdne těhotenství (od tzv. dne 14+0). K výpočtu dne 14+0 můžete využít jakoukoliv internetovou porodnickou kalkulačku nebo se můžete podívat do přiloženého souboru

Den 14+0 se v naprosté většině případů určuje dle dne poslední menstruace (dále PM). Později určené termíny porodu dle ultrazvukových vyšetření se mohou lišit a v průběhu těhotenství se budou určitě měnit. Proto je nejvhodnějším datem pro určení dne 14+0 (dne registrace) právě datum dle PM. Z toho pravidla existují jen dvě výjimky:

Pokud se liší termín porodu dle PM a termín porodu dle ultrazvuku v prvním trimestru o minimálně dva týdny, uvažuje se pro registraci předpokládaný termín dle ultrazvuku (mohlo dojít k dřívějšímu/pozdějšímu otěhotnění o měsíc).
V případě IVF (umělého oplodnění). V tomto případě je známo stáří těhotenství přesněji, ze dne oplodnění.

Pokud si nejste jistá, že uvedený den je správný, popř. máte od svého obvodního gynekologa mírně odlišné datum (časté v přestupném roce), můžete si správnost dne 14 + 0 jednoduše ověřit: den 14 + 0 musí vyjít na stejný den v týdnu, na který vyšel Váš den PM a na který vychází Váš termín porodu (jsou to dokončené týdny 0 + 0, 14 + 0 a 40 + 0).

Pokud se u nás chcete registrovat k porodu (rezervovat si místo), měly byste se zapsat přesně na den svého předpokládaného termínu porodu. Pokud zjistíte, že přesně na den uvedený v těhotenské průkazce máme plno, můžete se zapsat i na libovolné místo v okolních +/-5 dnech (ale nesmíte to samozřejmě udělat před dnem 14 + 0!). Tato povolená variabilita vychází ze statistiky minulých let: ve zmíněných +/-5 dnech od předpokládaného termínu porodu se narodí cca 50 % dětí.

Porodní sál 1

Na porodním sále 1 probíhají převážně porody žen nad 37. týden těhotenství a plánované císařské řezy. 

Porodní sál 1 je komplex pěti boxů, jednoho porodního pokoje s vlastním sociálním zařízením a operačního sálu.

V průběhu pobytu rodičky na porodním boxe je možná přítomnost doprovodu (otec nebo jiná doprovázející osoba). Dvě hodiny po porodu je rodička přeložena na jedno ze tří oddělení šestinedělí, kde již probíhá systém péče rooming-in.

Kontakt:

 

Rizikové těhotenství P2

1. patro vlevo
Vedoucí lékař: doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

Lůžkové oddělení pro rizikové těhotenství P2 zajišťuje vysoce odbornou, superkonziliární a často mezioborovou péči. Nejčastěji jsou zde hospitalizovány ženy s počínajícím předčasným porodem. Mnohé z nich jsou do našeho Perinatologického centra přeloženy z celé České republiky (systém transport in utero). Důvodem je těsná blízkost oddělení neonatologie (zejména Jednotka intenzivní péče i pro extrémně nezralé novorozence).

Na oddělení je celkem 19 lůžek, pokoje jsou dvoulůžkové a jeden jednolůžkový nadstandardní pokoj (1500 Kč / noc).

Všechny pokoje mají vlastní koupelnu, WC, TV a lednici.

Návštěvy na dvoulůžkových pokojích jsou možné pouze se souhlasem druhé pacientky.

Všechny pokoje mají připojení k Wi-Fi

Kontakt:

1. patro vpravo - na konci chodby

Pooperační JIP oddělení P5

Vedoucí lékař: as. MUDr. Vratislav Krejčí

Na oddělení JIP se nachází 6 lůžek, kde jsou hospitalizovány ženy po operačních a komplikovaných porodech. Rodička je na JIP uložena hned po operačním výkonu a doba hospitalizace záleží na jejím zdravotním stavu. V případě nekomplikovaného pooperačního průběhu je pacientka další den přeložena na jedno ze tří oddělení šestinedělí. 

Po dobu, kdy žena leží na JIP, je ošetřována týmem lékařů porodníků, anesteziologů a porodními asistentkami. Součástí péče je i rehabilitace, o miminko pečují lékaři a dětské sestry z neonatologické části, miminko je přinášeno na kojení. 

S ohledem na soukromí dalších operantek na pokoji nejsou návštěvy na JIP povoleny.

Všechny pokoje mají připojení k Wi-Fi.

Kontakt:

Šestinedělí P1 - nadstandardní oddělení

1. patro vpravo
Vedoucí lékař: as. MUDr. Tomáš Koleška

Na oddělení šestinedělí P1 jsou hospitalizovány ženy po fyziologickém i operačním porodu. 

Oddělení se skládá ze šesti dvoulůžkových nadstandardních pokojů (1000 Kč / noc) a jednoho jednolůžkového (1500 Kč / noc). Den přijetí a den propuštění je započítáván jako jeden den, přičemž pokoj musí být v den propuštění uvolněn nejpozději do 12.00. Pozdější uvolnění pokoje je možné pouze po souhlasu vedoucího lékaře oddělení (dle provozních podmínek oddělení) a za podmínky úhrady pokoje za další den.  

Na šestinedělí P1 jsou možné návštěvy přímo na oddělení. 

Propuštění bývá u fyziologického porodu 3.–4. den, po císařském řezu 4.–5. den, podle zdravotního stavu ženy i novorozence.

Součástí každého pokoje je vlastní sociální zařízení, TV a lednice. 

Pokoje nelze předem rezervovat.

Všechny pokoje mají připojení k Wi-Fi.

Kontakt:

1. patro vlevo - na konci chodby

Šestinedělí P3

Vedoucí lékař: as. MUDr. Patrik Šimják, Ph.D.

Na oddělení šestinedělí P3 jsou hospitalizovány ženy po fyziologickém i operačním porodu. 

Oddělení se skládá ze dvou dvoulůžkových pokojů a sedmi trojlůžkových. 

Návštěvy probíhají na chodbě pro návštěvy mimo oddělení P3.

Propuštění bývá u fyziologického porodu 3.–4. den, po císařském řezu 4.–5. den, podle zdravotního stavu ženy i novorozence.

Propouštění probíhá denně do 12 hodin.

Všechny pokoje mají připojení k Wi-Fi.

Kontakt:

Šestinedělí P15

1. patro vpravo - uprostřed chodby 
Vedoucí lékař: as. MUDr. Ondřej Sosna, Ph.D.

Na oddělení šestinedělí P15 jsou hospitalizovány ženy po fyziologickém i operačním porodu. 

Oddělení se skládá ze sedmi trojlůžkových pokojů a dvou jednolůžkových nadstandardní pokojů s vlastním sociálním zařízením, televizí a lednicí (1500 Kč / noc).

Den přijetí a den propuštění je započítáván jako jeden den, přičemž pokoj musí být v den propuštění uvolněn nejpozději do 12.00. Pozdější uvolnění pokoje je možné pouze po souhlasu vedoucího lékaře oddělení (dle provozních podmínek oddělení) a za podmínky úhrady pokoje za další den.  

Nadstandardní pokoje nelze předem rezervovat. 

Návštěvy probíhají na chodbě pro návštěvy mimo oddělení P15.

Propuštění bývá u fyziologického porodu 3.–4. den, po císařském řezu 4.–5. den, podle zdravotního stavu ženy i novorozence.

Propouštění probíhá denně do 12 hodin.

Všechny pokoje mají připojení k Wi-Fi.

Kontakt:

 

Zpět do obchodu