Porodnice Praha 4 - Podolí

podoli

 


Porodnice Podolí
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157
147 00 Praha 4 – Podolí

Ústředna

telefon: 296 511 111

Příjem rodiček
296 511 731, 296 511 733

Obecné dotazy

e-mail: info@upmd.eu

www.upmd.cz


 

Počtem odvedených porodů se porodní sál ÚPMD řadí na první místo v ČR. Ročně zde proběhne více než 5100 porodů. Většina porodů je fyziologických, vysoké procento je však rizikových, neboť ÚPMD v rámci statutu Perinatologického centra koncentruje právě případy rizikových a vysoce rizikových gravidit a novorozenců z celé České republiky. Každoročně se v ÚPMD narodí stovky novorozenců nízké porodní hmotnosti, či jinak ohrožených.

Výsledky péče v ÚPMD jsou dlouhodobě vysoce nadprůměrné.

Porodní sál je personálně a technicky vybaven tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pro rodičku a plod podle nejnovějších poznatků medicíny, ale zároveň bylo respektováno soukromí rodičky a jejího případného doprovodu u porodu.

V případech, kdy to stav rodičky umožňuje, může si rodící žena zvolit polohu a režim v průběhu porodu, včetně II. porodní doby. Porodní sál umožňuje porody ve zcela samostatných místnostech, každá s vlastním sociálním zařízením, přítomnost otce dítěte či jiné žádané (obvykle příbuzné) osoby je samozřejmostí. U fyziologických porodů je možný volný pohybový režim. Lze využít sprchy, porodního vaku, porodní židličky a balónů, je umožněn poslech vlastní hudby apod. Porodní sál používá nejmodernější techniku monitorování stavu plodu v průběhu I. a II. doby porodní. V případě komplikací je možné okamžitě provést akutní císařský řez přímo na porodním sále. Přímo na porodním sále je k dispozici novorozenecký box, který je vybaven vším potřebným pro intenzívní péči o novorozence.

Po nekomplikovaném spontánním porodu, pokud to stav novorozence dovolí, je umožněn jeho pobyt s maminkou a doprovodem přímo na porodním boxu.

Pokud si rodička přeje a nejsou-li žádné kontraindikace, může si nechat odebrat pupečníkovou krev pro získávání kmenových buněk, neboť ÚPMD spolupracuje s pracovišti:

Před porodem

Prenatální ambulance

Vážené nastávající maminky,

rádi bychom Vás informovali o průběhu péče v prenatální ambulanci a na oddělení rizikového těhotenství.

Prosím registrujte se ve 14. týdnu – viz registrační formulář

Po odeslání do porodnice Vaším ošetřujícím gynekologem ve 36.-37. týdnu se prosím objednejte do prenatální poradny k první návštěvě a sepsání dokumentace (link prenatální poradna).

Následně se dostavte do prenatální poradny, kde s Vámi bude vše podrobně probráno a vysvětleno.

Během vyšetření v poradně bude provedeno vstupní vyšetření (váha, krevní tlak, kontrola moči) a následně gynekologické vyšetření s ultrazvukovou kontrolou. V případě potřeby budete odeslána na kontrolní laboratorní vyšetření nebo konziliární ultrazvukové vyšetření.

Prosím vezměte na vědomí, že první návštěva v prenatální ambulanci může zabrat delší dobu a v případě, že budete odesláni od ošetřujícího gynekologa (s žádankou) k další péči a nebudete se již k Vašemu lékaři vracet před porodem, budete objednána i na CTG (monitor plodu).

Návštěvy v prenatální poradně jsou většinou za 1-2 týdny (záleží na rozhodnutí lékaře).

 

Oddělení rizikového těhotenství P3

Pokud budete odeslána lékařem na oddělení rizikového těhotenství, dostavte se prosím mezi 9-10. hodinou do 4. patra na oddělení P3. Zde budete následně přijata porodní asistentkou a lékařem a bude domluven další postup.

Na oddělení jsou hospitalizovány těhotné k vyvolání porodu (potermínová gravidita, předčasně odteklá plodová voda, jiné medicínské indikace), ale také ženy s nefyziologickým průběhem těhotenství k observaci a dalšímu vyšetření. 

Oddělení je vybaveno UZ přístrojem a CTG monitorem, takže většina těchto vyšetření probíhá zde, bez nutnosti jeho opuštění.

V případě, že se plánuje Vaše propuštění, budete o tomto včas informována, aby bylo pro Vás možné v rozumném časovém rozmezí zajistit odvoz domů.

V případě, že budete mít kontrakce, budete včas přeložena na porodní sál, který je lokalizován ihned v sousedství oddělení P3.

S sebou si k hospitalizace vezměte hygienické potřeby, pyžamo/košili, župan, knihu (PC apod.).

 

Porodní sál

Příjem rodiček
296 511 731, 296 511 733

Vážené rodičky,

v následujícím textu najdete stručného průvodce porodním sálem v ÚPMD.

Pokud jste odeslána na porodní sál nebo je předpoklad, že u Vás začíná porod, dostavte se co nejrychleji do 4. patra k příjmu porodního sálu. Zde budete přijata porodní asistentkou a porodníkem a bude rozhodnuto o dalším postupu. Dle stavu budete přijata buď na porodní sál nebo oddělení rizikového těhotenství (P3) nebo se může jednat o situaci, kdy hospitalizace ještě není nutná a budete odeslána s poučením domů.

Jste-li přijata na porodní sál, budete následně umístěna na porodní pokoj, kde Vás převezme porodní asistentka, s níž budete v kontaktu až do doby, než budete přeložena na jiné oddělení (nejčastěji na oddělení šestinedělí). Podrobněji viz informace o hospitalizaci.

Na porodním pokoji můžete být se svým doprovodem – Podrobnější informace viz Smlouva o péči o zdraví (RTF), Vzorový porodní plán (PDF) a Vnitřní řád (PDF). Na porodním sále budou pravidelně kontrolovány ozvy plodu, prováděn CTG monitoring a v průběhu porodu i nezbytná vaginální vyšetření. V případě, že bude nutné okamžité ukončení těhotenství (císařský řez), lze tento operační výkon uskutečnit na operačním sále, který je součástí porodního sálu.

Po spontánním porodu (není-li zdravotní komplikace), je možné setrvat až 120 minut na porodním pokoji společně s Vaším novorozencem i doprovodem.

Po uvedených 2 hodinách od spontánního porodu plodu jste převezena na oddělení šestinedělí.

 

Plánovaný císařský řez

Máte-li naplánovaný císařský řez, dostavte se 1 den před plánovaným výkonem mezi 10.00 – 11.00 hod na oddělení P3 a k příjmu si vezměte s sebou vše potřebné včetně  předoperačního vyšetření a všech dokumentů, které jste obdržela v prenatální poradně. Budete přijata na oddělení a následně s anesteziologem proberete vhodný způsob anestezie (spinální, epidurální, celková). V den operace budete převezena na operační sál do 3. patra, kde bude proveden císařský řez. Umístění na oddělení, či na jednotku intenzívní péče vždy záleží na vašem zdravotním stavu (např. přidružená onemocnění, předchozí operace apod.) a také na vlastním průběhu operace.

Pokud máte plánovaný císařský řez „s ranním příjmem do porodnice“, dostavte se k porodnímu sálu do 4. patra až v den operace v 7 hodin ráno (možno i s partnerem). Dodržujte informace, které s předstihem obdržíte již při indikačním vyšetření v prenatální poradně a při anesteziologickém vyšetření v anesteziologické ambulanci. – lačná, po aplikaci klysmatu (Baxter apod.), s elastickou bandáží na nohou (punčochy do třísel), pravidelně užívané léky si vezměte s sebou.

 

Po porodu

Oddělení šestinedělí

Vážené maminky,

dovolte nám několik základních informací o Vašem pobytu na oddělení šestinedělí.   

Na oddělení šestinedělí (P1, P2, P4) budete převezena po spontánním porodu z porodního sálu, nebo z oddělení jednotky intenzivní péče (po císařském řezu nebo komplikovaném porodu). Na poporodním oddělení  budete po několik dní hospitalizace spolupracovat s porodními asistentkami a dětskými sestrami, případně i laktační poradkyní. Každý den probíhá ranní porodnická a dětská vizita. Na oddělení šestinedělí, v případě fyziologického průběhu, většina maminek setrvá 3-5 dní, minimálně však 72 hodin od porodu, aby bylo možno provést veškerá potřebná vyšetření vaše i vašeho dítěte.

O termínu propuštění budete včas informována a prosíme o zajištění vašeho odvozu z porodnice do 12.00 hodin z důvodu včasného uvolnění lůžka pro další maminky po porodu.