Porodnice Praha 5 - Motol

motol

 


V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 +420 224 431 111

Gynekologicko - porodnická fakulta UK, 2. LF, Praha 5 - Motol


 

Kontaktní údaje

 

Zařízení: Gynekologicko - porodnická fakulta UK, 2. LF, Praha 5 - Motol
Typ zařízení: fakultní
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Kontakt: tel. 224 431 111 (ústředna)

 

Služby před porodem:

 

Předporodní kurz pro rodičky: ano -

Objednání na tento kurz osobně při první návštěvě v prenatální poradně.

Předporodní kurz je součástí plánované účasti otce, či jiné blízké osoby při porodu. Kurz trvá 2 hodiny a je bezplatný. Těhotná a její partner jsou seznámeni prostřednictvím videozáznamu s prostory a provozem porodního sálu. Dále jsou v rámci tohoto kurzu seznámeni s průběhem porodu. Kurz má charakter spíše konkrétních informací o našem porodním sále a šestinedělí. Kurzy vedou porodní asistentky naší kliniky, se kterými se setkáte v průběhu porodu. Předporodní informační kurz slouží i k navázání komunikace a osobních vztahů mezi rodičkou a personálem porodního sálu.

Předporodní kurz není nutnou součástí účasti otce nebo doprovodu u porodu.

Kompletní předporodní kurzy (přednášky, cvičení) pro nás zajišťuje agentura Pomad -tel.: 222510915, 724330264.

 

Podmínky k porodu:

 

Na porodním sále máme k dispozici pět samostatných porodních pokojů s kompletním zázemím pro rodičku, doprovod i novorozence. Všechny pokoje jsou vybaveny sprchou s WC, jeden má i masážní vanu. V areálu porodního sálu je k dispozici čekatelský pokoj se čtyřmi lůžky, kde může rodička trávit bezprostřední předporodní období před nástupem pravidelné porodní činnosti. Pro závažné stavy ohrožující matku či plod funguje v prostorách porodního sálu Předporodní jednotka intenzivní péče. Součástí porodního sálu je i operační sál vyhrazený pro řešení akutních stavů při porodu.
Porodní pokoje jsou vybaveny moderní sledovací technikou pro matku i plod. Rodičkám jsou k dispozici veškeré relaxační pomůcky, jako jsou polohovací míče, sprchy, žíněnka. Maminky rády využívají i možnost tlumeného osvětlení a příjemné relaxační hudby.
Fyziologičtí novorozenci jsou ošetřováni přímo na porodním pokoji a uloženi na otevřené vyhřívané lůžko. Snažíme se o rychlé navázání kontaktu mezi novorozencem a matkou včasným přikládáním k prsu.
Porody podle průběhu monitorujeme, u fyziologických porodů přechodně, při známkách rizika nebo rozvíjející se patologie kontinuálně. Je zajištěna 24 hodinová služba zkušených porodníků, asistentek a neonatologů. Součástí kliniky je i intenzivní pracoviště pro novorozence a návaznost na specializované dětské kliniky s možností nejerudovanějšího zvládnutí všech patologických stavů matky i dítěte, jak předem zjištěných, tak náhle vzniklých.
Během porodu máme možnost podání epidurální analgézie pokud není medicínská kontraindikace, a to jako součást standardní péče bez příplatku. O podání epidurální anestézie rozhoduje po dohodě s rodičkou porodník. Také u operativních porodů, zvláště císařského řezu, volíme většinou metodu lokální anestezie.
Naší prioritou je snaha o maximální spolupráci s rodičkou. Snažíme se respektovat její požadavky, pokud nejsou v rozporu s doporučenými medicinskými postupy. Ke každému úkonu vyžadujeme souhlas rodičky. I přesto, že jsme výukové pracoviště, snažíme se o maximální intimitu a soukromí v daných podmínkách. Účast jiných osob při porodu, jako jsou studenti zdravotních škol nebo studenti medicíny, je podmíněna souhlasem rodičky.

Nutnost registrace rodičky během těhotenství: ano -

  • Telefonická registrace není možná, případné informace na tel.č. 224 434 269.

  • Těhotné se mohou registrovat v ukončeném 14.týdnu těhotenství, tzn. 14+0. Po naplnění limitu již nemůžeme dalším žadatelkám o registraci vyhovět.

    Registrované pacientky upozorňujeme, že ve výjimečném případě může nastat situace, kdy z důvodu naplnění kapacity porodního sálu a oddělení šestinedělí registrovanými pacientkami, nebude pacientka k porodu přijata, ale po domluvě převezena na spolupracující porodnické pracoviště.

  • Registrace není omezena bydlištěm těhotné a zaznamenává se do těhotenské průkazky.
  • Osobní účast rodičky není nutná, registraci může provést pověřená osoba.
  • Pro akutní stavy, transport in utero a samoplátkyně se stávající pravidla nemění.
  • Pokud připadne registrační den na státní svátek, registrace odpadá.

Možný počet osob u porodu : 1 osoba

Možnost přítomnosti duly : ano - účast duly je chápána jako doprovod u porodu.

 

Služby při porodu:

 

Samostatná porodní místnost: ano - Celý porod probíhá na samostatných porodních pokojích s kompletním zázemím, včetně sprchy, WC a vyhřívaného lůžka pro miminko.

Na porodním sále Vás přijme lékař a porodní asistentka. Po každém vyšetření budete informována, jak porod probíhá a co Vás dále čeká. K základní přípravě k porodu patří i klyzma a částečné oholení, ale respektujeme i přání rodičky tyto procedury neprovádět.

Vlastní porod probíhá na porodním lůžku a vede ho lékař nebo porodní asistentka. Nástřih hráze není na našem pracovišti standardním opatřením při porodu. Po porodu budete sledována 2 hodiny na Vašem porodním pokoji a děťátko zde bude s Vámi první hodinu po porodu. Poté budete převezena na oddělení šestinedělí (

Vybavení porodní místnosti: K lepšímu průběhu porodu napomáhají různé relaxační pomůcky (rehabilitační míče, sprchy, vanu pro vodní masáž). Prostředky k utlumení bolesti včetně epidurální analgézie jsou kdykoliv dostupné.

Služby pro hendikepované: ano -

Porodnice poskytuje služby rodičkám s roztroušenou sklerózou, kardiopatiemi a hematologickými nemocemi. Speciální servis může zajistit i rodičkám s míšním postižením. Je centrem pro rodičky s dětmi, které mají vrozené vývojové vady.

Porodnice má k dispozici bezbariérově pokoje a sociální zařízení. Personál porodnice má zkušenosti s handicapovanými rodičkami. Umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí) je personálem podporována.

V nemocnici/porodnici je dispozici psycholog.

Fotografie porodního sálu:

 

Služby po porodu:

 

Možnost přímého kontaktu s dítětem ihned po porodu, na jak dlouho: Maminka má po celou dobu pobytu dítě u sebe a pokud se cítí unavena, pečují o něj dětské sestry. Ty pomáhají mamince zvládnou péči o dítě a začátek kojení. Po spontánním porodu bývá maminka s dítětem propuštěna domů po 3-4 dnech, po nekomplikovaném císařském řezu po 4 -6 dnech.

Laktační poradna (+cena): ano - Novorozenecké oddělení je nositelem titulu Baby Friendly Hospital uděleného WHO a UNICEF a veškerý personál je edukován v potřebných krocích vedoucích v plné míře k podpoře laktace.

Počet pokojů – lůžek na pokoji: Na oddělení šestinedělí jsou dvoulůžkové pokoje s veškerým vybavením, které je potřebné pro šestinedělku a její dítě. Třílůžkové pokoje jsou využívány zejména pro maminky po císařském řezu. Na oddělení šestinedělí Vám porodní asistentky podají podrobné informace a doporučení v období šestinedělí, zejména o důsledném dodržování hygienických zásad v zájmu rychlé poporodní adaptace a v zájmu ochrany zdraví Vašeho dítěte.

Počet nadstandardních pokojů : ano - Na pokoji je možné ubytovat dle přání i Váš doprovod. Jednolůžkové a dvoulůžkové nadstandardní pokoje. Všechny pokoje mají vlastní WC a sprchu, televizor, ledničku, rozhlasový přijímač a telefon.

 

Fotogalerie