Porodnice Praha 8 - Na Bulovce

bulovka

 


Budínova 2, 180 81 Praha 8

 +420 266 081 111

 


 

Kontaktní údaje

Zařízení: Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK, Praha 8 - Na Bulovce
Typ zařízení: fakultní
Adresa: Budínova 2, 180 81 Praha 8
Kontakt: tel. 266 081 111 (ústředna),

 

Porodní sál

 

Umístnění: 2. patro
Vedoucí por. sálu: MUDr. Iva Mikysková
Lékaři: Dle denního rozpisu
Staniční sestra: Alena Wernerová
Kontakt: +420 266 083 281
  +420 266 083 283

 

Porodní sál prošel částečnou rekonstrukcí. Porodní sál obsahuje 4 oddělené porodní boxy, které zaručují soukromí rodiček, jeden sekční sál a 6 lůžek na čekatelských pokojích.

Informace o předporodních kurzech

 

Informace o kurzech, cvičeních a registrace: +420 774 976 062
  porodní asistentka Hana Šimánková
Objednání pouze telefonicky v úterý a středu 9:00-12:00 hod.

 

Těhotenské kurzy

 

Kurz přípravy k porodu se koná v příjemném prostředí seminární a cvičební místnosti v těsném sousedství s porodními sály ve 2.podlaží naší kliniky (pavilon 15, Nemocnice Na Bulovce).

Kurz je organizován a odborně garantován porodní asistentkou Hanou Šimánkovou. Na jeho vedení se podílí také porodníci a novorozenečtí lékaři.

Přihlášení do předporodních kurzů je doporučováno od 20. týdne těhotenství. Pro vstup do kurzu je pak nejvhodnější 26.-28. týden těhotenství.

Obsah kurzu je rozdělen do 6 bloků, z nichž každý se skládá z přednášky (přibližně 90 minut) a diskuze (asi 30 minut). Přednášky jsou doplněny o videoukázky a nácvik praktických dovedností.

 1. kdy jet do porodnice; co si vzít k porodu s sebou; porod včasný, předčasný, opožděný
 2. průběh fyziologického porodu; jak si rodička může pomoci v průběhu porodu; role doprovázejícího otce u porodu
 3. operační porod, exkurze na porodnici
 4. opožděný porod, indukce porodu; medikace při porodu, epidurální analgézie – tato část je vedena porodníkem
 5. šestinedělí, nástup kojení, správná technika kojení
 6. péče o novorozence na porodním sále a na oddělení šestinedělí; průběh pobytu na novorozeneckém oddělení – tato část je vedena novorozeneckými lékaři

Doba konání kurzu je upravována podle aktuálního naplnění kapacity kurzu a podle časových možností rodiček a jejích blízkých. Obvykle se konají každé úterý 14:00 – 16:00 a 18:00 – 20:00 a ve čtvrtek 10:30 – 12:30 a 13:00 – 15:00.

Cena kurzu je 1000,- Kč a je vhodné jej absolvovat jako celek. Je však možné navštívit také samostatný blok za poplatek 200,- Kč. Z důvodu velkého zájmu o naše předporodní kurzy jsme nuceni omezit účast v kurzech pouze na ženy, které jsou registrovány k porodu v naší porodnici.

Při nachlazení nebo jiné infekční nemoci není účast na kurzu možná.

Cvičení pro těhotné ženy

Cvičení těhotných žen probíhá v tělocvičně naší kliniky, která se nachází v těsném sousedství porodního sálu (pavilon 15, Nemocnice Na Bulovce).

Podmínkou účasti na hodinách je písemný souhlas se cvičením od vašeho ošetřujícího porodníka. Zahájení cvičení je možné nejdříve mezi 16. a 17. týdnem těhotenství.

Cvičení probíhá v úterý 16:30 – 17:30 a ve čtvrtek 9:00 – 10:00.

Cena za jednu hodinu cvičení je 50,- Kč. Z důvodu velkého zájmu o cvičení těhotných žen kurzy jsme nuceni omezit účast na cvičení pouze na ženy, které jsou registrovány k porodu v naší porodnici.

 

Co si s sebou vzít do porodnice

 

Blíží-li se Váš termín porodu, měla byste mít připraveno zavazadlo se všemi nezbytnostmi, které budete v průběhu porodu a těsně po něm potřebovat:

 • těhotenskou legitimaci
 • rodné číslo otce dítěte
 • oddací list
 • váš občanský průkaz
 • směrovací číslo
 • toaletní potřeby
 • těhotenské podprsenky
 • spodní kalhotky, ručník, mýdlo, přezutí a další věci osobní potřeby
 • igelitový sáček, toaletní papír
 • malou příruční tašku, kam tyto věci uložíte

Měli byste mít také připraveno jméno (nebo jména) pro své dítě.

Noční košili a župan dostanete v nemocnici.

 

Doprovod k porodu

 

V naší porodnici uvítáme, pokud rodičku při porodu doprovodí otec dítěte, případně jiná blízká osoba. Přibližně dvě třetiny porodů u nás probíhají za přítomnosti doprovodu.

Z důvodu hygienických důvodů provozu porodního sálu je dovoleno, aby ženu doprovázel nejvýše jeden další člověk starší 18 let. Podmínkou účasti doprovázející osoby je bezproblémová spolupráce rodičky s personálem.

Manipulační poplatek za účast blízké osoby při porodu se neúčtuje.

 

Prohlídka porodních sálů

 

 • je organizována každý čtvrtek ve 13:00 hodin. Budoucí rodičky a jejich doprovod se setkávají s provázející porodní asistentkou před vstupem do traktu porodního sálu
 • je vhodné zavolat si přibližně 1 hodinu před plánovaným zahájením prohlídky. Jsou-li porodní boxy plně obsazeny, není možné prohlídku uskutečnit
 • prohlídku porodnické části kliniky je možné absolvovat také jako součást předporodních kurzů
 • prohlídku porodního sálu poskytujeme pouze pro registrované klientky. Prohlídka je zpoplatněna čáskou 200,-Kč za osobu

 

Další upozornění

 

Po obdržení rodného listu (po porodu dítěte) je matka povinna ihned přihlásit dítě k některé zdravotní pojišťovně. Dítě není automaticky pojištěno u pojišťovny matky.

Nemá-li matka a otec stejné příjmení, je dítěti automaticky přiřazeno příjmení matky. Chcete-li v případě rozdílných příjmení obou rodičů dát dítěti příjmení po otci, je nutné s sebou do porodnice přinést potvrzení vystavené na místní matrice.

 

Oddělení šestinedělí

 

Umístnění: 3. patro
Vedoucí oddělení: MUDr. Jaromír Vláčil
Staniční sestra: por. as. Ivana Kleisnerová
Kontakt: +420 266 083 201
Počet lůžek: 24
Návštěvní hodiny: 15,00 – 18,00 hod

 

Oddělení šestinedělí se specializuje na péči o klientky po spontáních a operačních porodech. O klientky pečují vyjma lékařů porodní asistentky společně s dětskými sestrami z neonatologického oddělení.

Délka pobytu závísí na zdravotním stavu nedělky a dítěte. Po spontáních porodech je průměrná doba hospitalizace 3 – 4 dny, po operačních porodech většinou 4 dny. Dlouhodobě vykazuje naše pracoviště jednu z nejkratších poporodních hospitalizací v celostátním průměru.

Oddělení šestinedělí prošlo v nedávné době rekonstrukcí.

Pro všechny klientky nabízíme možnost zajištění nadstandardní stravy.

 

Oddělení je tvořeno

 

 • 2 zcela novými jednolůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV a lednicí, cena je 1200,- Kč na den
 • 2 jednolůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV a lednicí, cena je 800,- Kč na den
 • 4 zcela novými dvojlůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC (společné pro 4 klientky), připojením na internet, TV a lednicí, cena je 400,- Kč na den
 • 4 třílůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC (společné pro 6 klientek)

Nadstandardní pokoje je možno zarezervovat při příjmu na porodní sál.

 

Fotogalerie