Porodnice Praha 8 - Na Bulovce

bulovka

 


Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK

Budínova 67/2
Praha 8 - Libeň 180 81

info@bulovka.cz

https://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/gynekologicko-porodnicka-klinika/porodnice 


 

Kontaktní údaje

Vedení kliniky

Přednosta

Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

+420 26608 3202michal.zikan@bulovka.cz

Primář

MUDr. Peter Koliba

+420 26608 3228peter.koliba@bulovka.cz

Vrchní sestra

Alena Wernerová, MBA

+420 26608 3231alena.wernerova@bulovka.cz

Sekretariát kliniky

Štepánka Kupcová

+420 26608 3229stepanka.kupcova@bulovka.cz
 

Porodní sál

  • Umístnění: 2. patro
  • Kontakty: +420 26608 3281

Na porodním sále se nachází 4 oddělené porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením a 2 nadstandardní porodní apartmány s veškerým zařízením, které zaručují soukromí rodících žen. Dále se na porodním sále nachází 4 lůžka na tzv. čekatelských pokojích a operační sál pro císařské řezy a k řešení poporodních komplikací.

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou osobní prohlídky porodního sálu zrušeny do odvolání.

Porodní apartmány

Porodní apartmán znamená nadstandardně vybavený komplex dvou místností s vlastní kuchyňkou, prostorem na odpočinek a sociálním zařízením. Je určen pro pobyt rodiček s doprovodem v průběhu rozbíhajícího se nebo již běžícího porodu, případně v časném poporodním období. Porodní apartmány nelze předem rezervovat, lze je využít, pokud jsou volné v okamžiku příchodu těhotné nebo rodící ženy na porodní sál.

Cena využití apartmánu je k nalezení v aktuálně platném ceníku ZDE. V apartmánu lze využít i další nadstandardní služby (např. přítomnost vybrané porodní asistentky) podle našeho ceníku.

V apartmánu je možný porod s asistencí lékaře nebo porodní asistentky, i v rámci CPA.

Apartmán svou rozlohou a vybavením rodičce i doprovodu nabízí velmi komfortní prostředí. Je však součástí porodního sálu s jeho dalšími částmi, proto budou rodička a její doprovod požádáni, aby omezili svůj pobyt pouze na prostor apartmánu. Vždy lze přivolat zdravotnický personál komunikačním zařízením, pokud není právě v danou chvíli přítomen.

Fotogalerie porodních apartmánů ZDE.

Porodní přání

Porod ve Fakultní nemocnici Bulovka volí narůstající počet žen, které přicházejí s porodními plány. Chtějí mít porod podle svých představ a mají konkrétní požadavky týkající se některých porodnických a neonatologických postupů. Pokud to situace dovolí, snažíme se je respektovat. Většina porodních plánů obsahuje přání a požadavky, které lze bez problémů splnit; některým můžeme vyjít vstříc jen v případě fyziologicky probíhajících porodů. Občas se však setkáváme s požadavky, které splnit nelze, ať už z technických důvodů nebo kvůli bezpečnosti pro matku a dítě. 

Kromě toho doporučujeme všem těhotným, které mají porodní plány, aby je zkonzultovaly předem v rámci vyšetření v těhotenské poradně. Naše stanovisko k nejčastějším bodům porodních plánů naleznete zde:

Kardiotokografické monitorování plodu během porodu – CTG
Sledování stavu plodu pomocí CTG považujeme za nezbytnou součást bezpečného porodu. CTG provádíme při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Pokud porod probíhá fyziologicky, omezujeme monitorování na nezbytné minimum (1x za 2–3 hodiny), v mezidobí porodní asistentka poslouchá srdeční ozvy plodu v určených intervalech.

Vaginální vyšetření
Pomocí vaginálního vyšetření se hodnotí průběh porodu. V případě nekomplikovaného průběhu porodu je počet vaginálních vyšetření omezen na nezbytné minimum.

Předčasný odtok plodové vody
Při odtoku plodové vody postupujeme dle doporučeného postupu pro porodnictví. Po 18-24 hodinách od odtoku plodové vody obvykle zahajujeme preventivní podání antibiotik. Pokud do 24 hodin od odtoku plodové vody nedojde ke spontánnímu nástupu kontrakcí, zahajujeme vyvolávání porodu.

GBS pozitivita
Přítomnost Streptokoka skupiny B (GBS) v pochvě je běžný a nezávažný nález. V průběhu porodu však může ohrozit novorozence vznikem infekce, což je vzácná, ale potenciálně závažná komplikace. Pokud kultivační vyšetření prokázalo, že GBS máte, podáme vám preventivně k porodu antibiotika dle doporučeného postupu pro porodnictví.

Protržení vaku blan
Dirupci – protržení vaku blan, rutinně neprovádíme. Správně načasovaná dirupce však může urychlit porod, což může být v některých případech prospěšné.

Potermínové těhotenství
Termín porodu určuje ultrazvukové vyšetření v prvním trimestru (nejčastěji je uveden na prvotrimestrálním screeningu). Pokud neporodíte do stanoveného termínu porodu, doporučíme vám (nejde-li o rizikové těhotenství) častější sledování v těhotenské poradně (2x týdně). Zhruba deset dnů po termínu porodu (týden 41+3) doporučujeme naplánovat vyvolání porodu. Nejzazší termín pro porod považujeme týden 42+0. Preferujeme vyvolávání porodu mechanickými metodami, nikoliv léky. Vyvolávání porodu probíhá za hospitalizace.

Klystýr
S prováděním klystýru před porodem máme dobré zkušenosti. Není však nezbytnou součástí porodní péče.

Holení
Holení hráze před porodem nevyžadujeme, ale doporučujeme. Neoholená kůže může komplikovat proces hojení, pokud dojde k jejímu poranění během porodu.

Poloha ženy během porodu
Polohu, v níž chcete rodit, si můžete zvolit samy. Na porodním sále jsou k dispozici porodní lůžka, která umožňují modifikace porodních poloh.

Jídlo a pití během porodu
Během porodu doporučujeme jíst a pít omezeně a v malých dávkách, přednost dáváme lehké stravě bohaté na rychlé cukry. Porod je náročný fyzický výkon a nadměrný příjem potravy při něm způsobuje pocity na zvracení nebo zvracení. 

Epiziotomie – nástřih hráze
Epiziotomii provádíme pouze v případě, že ji považujeme za vhodnou v dané konkrétní situaci. Odhadnout předem, zda bude epiziotomie nutná, je obtížné.  Nejčastějšími důvody provedení nástřihu je nutnost urychlení porodu (při podezření na hypoxii plodu-nedostatek kyslíku) a riziko závažného poranění hráze (zejména pevná hráz a větší hlavička apod.). 

Podávání oxytocinu
Oxytocin je přirozený hormon, který způsobuje děložní kontrakce, čímž umožňuje porod. Podání oxytocinu v infúzi má svá indikační kritéria, jimiž se řídíme. Patří sem například nepostupující porod, slabé kontrakce, krátké kontrakce, krvácení po porodu apod. Oxytocin je možné podávat až po odtoku plodové vody. Při podávání oxytocinu je nutné plod více sledovat pomocí CTG. Pokud jsou kontrakce podpořené oxytocinem bolestivé, nabízíme analgezii.

Epidurální analgezie
Epidurální analgezie je jedna z nejoblíbenějších metod tišení bolesti při porodu. Je dobře účinná a málo riziková pro rodičku i pro plod. Máme s ní dobré zkušenosti. V naší porodnici je její podání dostupné a je zdarma.

Bonding
Bonding představuje úzkou vzájemnou interakci matky a dítěte bezprostředně po porodu. Bonding podporujeme u všech donošených, dobře se adaptujících novorozenců. Dítě je po vybavení položeno na břicho matky (tzv. kontakt kůže na kůži). Po přerušení pupečníku a krátkém vyšetření pediatrem pokračuje bonding na hrudníku matky, kde dítě zůstává první 2 hodiny života. V průběhu bondingu je dítě monitorováno (čidlo oxymetru na ručce) a je vyžadována trvalá přítomnost doprovodu.

Podvaz pupečníku
Preferujeme pozdní podvaz pupečníku. Novorozence, který je bezprostředně po porodu v pořádku, pokládáme bez přerušení pupečníku na břicho matky. Z výzkumů vyplývá, že děti s odloženým podvazem pupečníku mají nižší výskyt anémie v kojeneckém věku, pokud jsou ponechány s nepřerušeným pupečníkem 1–3 minuty po porodu, což odpovídá době, kdy pupečník dotepává. Pupečník může přestřihnout otec dítěte. V případě nutnosti resuscitace novorozence pediatr, který je u porodu přítomen, indikuje časnější podvaz. 

Podání uterotonik po porodu
Po porodu dítěte podáváme léky na podporu stažení dělohy (uterotonika). Podle našich i mezinárodních doporučení je podání uterotonik prevencí nadměrného krvácení po porodu.

Ošetření novorozence po porodu
Novorozence zkontroluje po porodu pediatr. Jestliže je novorozenec v pořádku, není nikam odnášen a jeho vyšetření probíhá v přítomnosti matky. Vyšetření na těle matky je možné. Pediatr dítě krátce vyšetří a zhodnotí jeho adaptaci. Další ošetření, vážení a označení je možné odložit po bondingu.
Pokud je třeba podpora poporodní adaptace (týká se asi 10 % dětí a zahrnuje například odsátí tekutiny z nosu a úst, prodýchnutí maskou s kyslíkem apod.), probíhá ve vedlejší místnosti, která je k tomu vybavená.

Císařský řez
V případech, kdy je nutné ukončit těhotenství císařským řezem, dáváme přednost svodné anestezii před celkovou. V celkové anestezii operujeme, pokud je nutné provést císařský řez okamžitě nebo pokud je svodná anestezie ze zdravotních důvodů nevhodná. Doprovázející osoba může být s rodičkou na operačním sále a po vybavení novorozence může být přítomná při jeho ošetření. Dítě matce ihned po ošetření ukážeme, a pokud o to má zájem, přikládáme jí ho k prsu, aby se správně nastartoval proces kojení. Bonding – položení nahého dítěte na kůži matky může být u císařského řezu technicky obtížný. V situacích, kdy není možný, umožňujeme bonding v případě zájmu otci. Po porodu císařským řezem je rodička obvykle jeden den na oddělení JIP. Dítě zůstává v péči neonatologů a je jí pravidelně donášeno ke kojení.

Ambulantní porod
Ambulantní porod je v naší porodnici možný. Pokud si přejete odejít domů i s miminkem dříve, než je doporučená doba pobytu na oddělení šestinedělí (72 hodin), je třeba se na podrobnostech a další péči domluvit s přítomným gynekologem a pediatrem. Propuštění novorozence před 48. hodinou života je řešeno formou negativního reverzu. Při časném propuštění matky, je-li vše v pořádku, revers není nutný.

Odmítnutí doporučené péče
Pokud něco z toho, co vám nabízíme, nechcete, poučíme vás o výhodách a alternativách navrženého postupu a o potenciálních rizicích spojených s jeho odmítnutím. Požádáme vás poté o podpis tzv. negativního reverzu, v němž podepisujete, že jste si rizik vědoma, byla jste poučena a přijímáte za své rozhodnutí zodpovědnost. V posledních letech se setkáváme s rodičkami, které mají mylné nebo zkreslené informace týkající se některých aspektů porodnické péče, většinou získané z neodborných zdrojů na internetu. Doporučujeme proto věnovat poučení velkou pozornost. Komunikaci s rodičkou věnujeme péči. Z naší zkušenosti se většina nejasností v průběhu prenatální péče nebo při porodu vysvětlí a vzájemná spolupráce rodičky, porodní asistentky a lékaře probíhá dobře. Pokud už předem víte, že některé z našich standardních postupů nebudete akceptovat, konzultujte to v těhotenské poradně.

Hodnocení fyziologie a patologie porodu
O tom, zda je porod fyziologický, rizikový nebo patologický, rozhoduje porodní asistentka a/nebo lékař. Dle toho určuje další postupy, navrhuje vyšetření a léčbu abnormálních stavů.

Komunikace s rodičkou
Všechny postupy, návrhy péče a léčby řešíme přímo s těhotnou a/nebo rodící ženou.
Nepřejeme si, aby za ženu komunikoval její doprovod. Přímou komunikaci mezi personálem a rodící ženou považujeme za základ kvalitní zdravotnické péče.

Na porodním sále pracují zkušení a plně kvalifikovaní lékaři a porodní asistentky, pod jejichž vedením probíhá výuka lékařů a porodních asistentek ve výcviku. Sál je vybaven nejmodernější technikou pro monitoraci matek a plodů. Spontánní porody probíhají na 4 oddělených pokojích  porodních boxech, které zajišťují soukromí rodiček. Součástí porodního sálu je i operační sál pro operační porody a řešení komplikací po porodech.

V roce 2019 vzniklo v rámci naší porodnice Centrum porodní asistence, v němž jsou fyziologické porody vedené pouze porodními asistentkami. Více informací naleznete ZDE.

Nabízíme prohlídky porodního sálu, abyste se mohli předem seznámit s prostředím, kde porod proběhne. Doprovod blízké osoby při porodu vítáme a neúčtujeme za něj žádný poplatek.

Registrace k porodu v naší porodnici probíhá ve 14. týdnu těhotenství. Více informací naleznete ZDE.

Doprovod k porodu

Doprovod u porodu vítáme. Doporučujeme jednu doprovázející osobu. Pokud byste u sebe chtěla mít dvě doprovázející osoby, je třeba se na tom individuálně domluvit s porodními asistentkami nebo lékaři. Více než dvě blízké osoby u porodu nedoporučujeme z prostorových důvodů. Za doprovod u porodu neúčtujeme žádný poplatek

 

Veškeré informace no porodnici naleznete zde.