Porodnice Pelhřimov

pelhrimov

 


Nemocnice Pelhřimov
 
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov

 


Gynekologicko-porodnické oddělení


 
PRIMÁŘ
MUDr. Radan Doubek 
tel: +420 565 355 551
e-mail:  rdoubek@nempe.cz
 
VRCHNÍ SESTRA
Bc. Jitka Plášilová
tel: +420 565 355 552
 
ODDĚLENÍ (TELEFON)
+420 565 355 525
 
KDE NÁS NAJDETE
Samostatně stojící objekt v horní části areálu nemocnice s vlastním přístupem z parkoviště nemocnice
 

 

Telefonické spojení +420 565 355 525+420 565 355 526
Gynekologická ambulance +420 565 355 530, +420 565 355 531

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porodnice 

Na našem oddělení vedeme porody od dokončeného 36. týdne gravidity, zajišťujeme ambulantní péči o rizikové těhotné, infertilní páry, provádíme neinvazivní i invazivní prenatálně-diagnostické výkony.

 

 • samostatný pokoj 400 Kč/den
 • celodenní pobyt rodinného příslušníka vč. stravy 400 Kč/den
 • celodenní pobyt rodinného příslušníka bez stravy 300 Kč/den
 • vaginální napářka 75 Kč (nákup bylin)
 • tejpování v graviditě a po porodu 500 Kč
 • ultrazvukové vyšetření na žádost těhotné 300 Kč
 • fotografie plodu (2D) 50 Kč (3D) 100 Kč

 

Porodnice: na našem oddělení vedeme porody od dokončeného 36. týdne gravidity, zajišťujeme ambulantní péči o rizikové těhotné, infertilní páry, provádíme neinvazivní i invazivní prenatálně-diagnostické výkony.

 Více na facebookovém profilu porodnice zde.

Ambulance porodního sálu a pro rizikové gravidity

 • Umístění: v budově Gynekologicko-porodnického oddělení
 • Telefon: +420 565 355 539
 • Způsob objednání: cestou registrujícího gynekologa nebo na tel. č. 736 512 277
 • Objednací doba: cca 0-2 týdny (individuálně)
 • Doplňující informace zde
 • samostatný pokoj 400 Kč/den
 • celodenní pobyt rodinného příslušníka vč. stravy 400 Kč/den
 • celodenní pobyt rodinného příslušníka bez stravy 300 Kč/den
 • vaginální napářka 75 Kč (nákup bylin)
 • tejpování v graviditě a po porodu 500 Kč
 • ultrazvukové vyšetření na žádost těhotné 300 Kč
 • fotografie plodu (2D) 50 Kč (3D) 100 Kč

Informace pro rodičky

Epidurální analgezie je jednou z metod, kterou běžně používáme ke zmírnění porodních bolestí.

Co je to epidurální analgezie?

Epidurální analgezie je tlumení porodních bolestí podáním malé dávky znecitlivující látky tenkou jehlou přes kůži do epidurálního prostoru páteře. Tím se zmírní vnímání porodních bolestí, ale celkový stav rodičky a plodu se neovlivní!
Vhodný okamžik podání určuje lékař – porodník podle dosavadního průběhu porodu, výkon provádí anesteziolog. Při podání epidurální analgezie je důležitá spolupráce rodičky s anesteziologem.

Jak se epidurální analgezie podává?

Po běžné předporodní přípravě si lehnete na porodní lůžko. Porodní asistentka Vám změří krevní tlak a zavede do žíly kanylu. Zavedenou jehlou je možno kdykoliv podat potřebný lék pro Vaši bezpečnost. Pak se uložíte na levý bok nebo sednete na židli a zdravotní sestra Vám pomůže správným způsobem vyhrbit záda, tj. pokrčit nohy v kolenou, přitáhnout je k břichu a bradu sklonit co nejvíce k hrudníku. Nejlepší místo pro zavedení jehly je bederní oblast páteře; kromě jiných důvodů proto, že je zde kůže málo citlivá. Anesteziolog nejprve ošetří kůži dezinfekčním prostředkem a okolí zakryje sterilní rouškou. Aby ani píchnutí do epidurálního prostoru nebolelo, znecitliví kůži a podkoží podáním anestetika velmi tenkou jehlou. Potom zavede do epidurálního prostoru speciální jehlu. Jehlou provlékne tenkou hadičku z umělé hmoty, kterou Vám budou podány potřebné léky. Místo vpichu zalepí a hadičku připevní ke kůži. Výkon trvá zpravidla několik minut. Od této chvíle můžete zaujímat jakoukoliv polohu.

Jakým způsobem a jak dlouho epidurální analgezie působí?

Už za chvíli (asi po deseti minutách) ucítíte, že Vás děložní stahy bolí méně, takže budete cítit jen mírný tupý tlak. Úplné znecitlivění (anestezie) není vhodné, protože by zpomalilo průběh porodu. Porod tedy nebude zcela bezbolestný, ale mnohem méně bolestivý, a pro Vás mnohem snesitelnější.

Jedna dávka znecitlivujícího léku účinkuje asi 60 až 120 minut. Jakmile začne účinek odeznívat, požádáte o další dávku. Potom můžete zvolit jakoukoliv polohu, která pro Vás bude pohodlná. S doprovodem můžete chodit nebo také využít relaxační sprchu. Koupel ve vaně z hygienických důvodů vhodná není.

Tento způsob tlumení bolesti má velikou přesnost v tom, že nevyřadí nutkavý pocit ke tlačení, takže budete moci po celou dobu aktivně spolupracovat, zejména v důležité závěrečné fázi porodu. Může se stát, že ke konci porodu se přece jen porodní bolesti částečně obnoví. Toto není na škodu, neboť se usnadní Vaše aktivní spolupráce ve II. době porodní. Budete se moci sama podílet na normálním zakončení porodního procesu.

Přednosti epidurální analgezie

 • dobře tlumí porodní bolesti a dítěti neškodí;
 • pokud nastanou komplikace, které vyžadují úplné znecitlivění (například císařský řez), je možno tlumení bolesti velmi snadno změnit na úplné místní znecitlivění;
 • pokud je těhotenství komplikováno některým chorobným stavem matky nebo dítěte, pak má epidurální analgezie na stav rodičky, na průběh porodu a na zdraví dítěte příznivý vliv. Tak je tomu u následujících chorob matky: choroby vnitřních orgánů, vysoký krevní tlak, neurologické choroby, zejména epilepsie, cukrovka, oční choroby, závislost na drogách a některé jiné abnormality duševního stavu. Dále u některých chorob plodu: předčasný porod, vícečetné těhotenství, nedostatečná funkce placenty, nedostatečně vyvinutý plod, poloha plodu pánevním koncem;
 • mezi další situace, kdy epidurální analgezie příznivě ovlivňuje porod, patří: uměle vyvolaný porod, nesprávná činnost dělohy (takzvaný „nepostupující porod“) a jiné stavy, u nichž lze čekat nutnost operačního výkonu.

Možná rizika epidurální analgezie

 • závažné komplikace, jako je krvácení do páteřního kanálu, neurologické komplikace nebo infekce jsou možné, ale naštěstí velmi vzácné;
 • některé matky mohou po porodu pociťovat bolest v místě vpichu epidurální jehly („tlak špendlíkové hlavičky“); tato bolest je přechodná a odeznívá bez léčby během několika dnů; epidurální analgezie nezvyšuje výskyt bolestí zad způsobených zátěží pohybového aparátu během těhotenství;
 • může se stát, že jehla při pokusu o nalezení správné vrstvy mezi míšními plenami nechtěně pronikne tvrdou plenou. Tato komplikace není nebezpečná, může však být druhý den následována bolestmi hlavy. Pokud by Vás po epidurální analgezii rozbolela hlava, oznamte to příslušnému lékaři.

Kdy je epidurální analgezie u porodu nevhodná?

Epidurální analgezii nelze provést u osob trpících alergií na léky, které se k analgezii užívají. Výkon dále znemožňuje zánět kůže v blízkosti očekávaného místa vpichu (zejména nežit, lupénka nebo ekzém) a porucha krevní srážlivosti vrozená nebo získaná. Upozorněte proto lékaře nebo asistentku, pokud trpíte častým podkožním krvácením (modřiny).

Budete-li si přát další informace, kdokoliv z lékařů nebo porodních asistentek Vám rád poradí.

Vysvětlení odborných pojmů

 • analgezie – zmírnění bolesti, bezbolestnost
 • anestezie – znecitlivění, necitlivost
 • císařský řez – ukončení porodu operací, vybavení plodu řezem v břišní stěně
 • dura mater – tvrdá plena, jeden z míšních obalů
 • epidurální, peridurální – prostor kolem míšních obalů
 • lokální anestetikum – znecitlivující látka

 

 

Na našem pracovišti provádíme odběr pupečníkové krve Clasic a Premium a odběr pupečníkové tkáně. Pro odběr pupečníkové krve je nutné se registrovat. Bližší informace získáte na bezplatné informační lince 800 900 138 nebo na www.cordbloodcenter.cz.

Zájem o odběr nám, prosím, oznamte předem.

Pro potřeby matriky je nutné předložit tyto dokumenty

 • Dítě narozené za trvání manželství
  • oddací list nebo jeho kopie
  • dotazník na jména podepsaný oběma rodiči.
 • Dítě narozené rozvedené matce
  • rodný list matky
  • dotazník na jména podepsaný matkou dítěte
  • rozsudek o rozvodu matky s nabytím právní moci.
 • Dítě narozené rozvedené matce do 300 dnů po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu
  • rozsudek o rozvodu matky s nabytím právní moci
  • oddací list
  • dotazník na jména podepsaný matkou dítěte a bývalým manželem.
 • Dítě narozené nesezdanému páru (příjmení dítěte po otci)
  • originál dokladu souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství před matričním úřadem
  • dotazník na jména podepsaný oběma rodiči.
 • Dítě narozené nesezdanému páru (příjmení dítěte po matce)
  • rodné listy obou rodičů
  • dotazník na jméno podepsaný oběma rodiči.

Originály dokladů obdržíte zpět s rodným listem dítěte, který si vyzvednete osobně na matrice po předložení průkazu totožnosti týden po narození dítěte. Rodný list může vyzvednout jen jeden z rodičů.

Bližší informace na tel. č. 565 351 146, 565 351 137

Dokumenty ke stažení

Zpět do obchodu