Porodnice Hradec Králové

Hradec Králové-1

 


Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 

+420 495 831 111

 http://www.fnhk.cz/pgk

 


Porodní sál

Akutní telefonní spojení na porodní sále je 495 83 2811.

Porodnická a gynekologická klinika FN Hradec Králové spolu s dětskou klinikou patří mezi síť perinatologických center zajišťujících nejvyšší možnou dostupnou péči o těhotné ženy, rodičky, novorozence a o předčasně narozené děti v České Republice. Každý rok se u nás narodí přes 2500 novorozenců. Každému z nich je věnována maximální péče. Porodnická a gynekologická klinika prošla  náročnou rekonstrukcí a v roce 2003 byla otevřena v současné moderní podobě. FN Hradec Králové je také držitelem SAK, je tedy akreditovaným pracovištěm.

Na porodním sále jsou k dispozici čtyři porodní boxy z nichž dva jsou nadstandardní. Jeden je s relaxační vanou a sociálním zařízením. Druhý box je s vlastním sociálním zařízením a sprchovým koutem. Na porodním sále je dále pokoj intenzivní péče pro maminky v předporodním období, jejichž stav již nedovoluje propuštění domů, ale nejsou ještě zcela připraveny k porodu. Dalším vybavením porodního traktu  je operační sál vyčleněný pouze pro císařské řezy a perinatologický box pro novorozence s vyhřívanými lůžky, kde probíhá první ošetření, vážení a měření novorozence po císařském řezu a nezralých novorozenců.

Porodní boxy jsou pokoje plně zařízené pro prožívání všech jednotlivých porodních dob. Jsou vybaveny moderní technikou pro sledování stavu plodu a rodičky. Rodička, která je uložena na porodní box, jej spolu s partnerem využívá po celou dobu porodu, nikam již není přemísťována. Po nezbytném prvním ošetření novorozence novorozeneckou sestrou ještě dvě hodiny zůstává rodička s partnerem a novorozencem na porodním sále. Každý porodní box je vybaven relaxačními pomůckami (gymnastické míče, overbaly, masážní trojnožky, žíněnky). K dispozici je aromaterapie. Plod je u fyziologických porodů sledován pomocí kardiotokografu (monitor sledující ozvy plodu) po určitých intervalech. Pokud  lékař vyhodnotí porod jako rizikový, sleduje se plod kontinuálně. Naše porodnice se snaží o rychlé navázání kontaktu mezi miminkem a matkou. Každé rodičce, i po císařském řezu, je miminko co nejdříve přiloženo k prsu. Po dobu hospitalizace jsou našim maminkám k pomoci laktační poradkyně. Mezi porodníky a partnery očekávajícími narození nového potomka během porodu vzniká unikátní vztah porozumění, pochopení, vzájemné vstřícnosti a spolupráce.

FN Hradec Králové spolu s Lékařskou Fakultou Hradec Králové Univerzity Karlovy v Praze jsou výukovým centrem zajišťujícím výuku studentů medicíny, porodních asistentek a záchranářů. Ta není možná bez účasti na péči o pacienty. Přítomnost studentů u porodu je vždy s Vaším souhlasem.

Další informace

 • Holení rodidel a podání klyzmatu před porodem není povinné.

 • Během l. doby porodní rodička nejí, energii může doplňovat hroznovým cukrem v tabletkách. Pití je povoleno.

 • Během fyziologického porodu je monitoring plodu prováděn intermitentně v průběhu 1. i 2. doby porodní.

 • Ve všech porodních místnostech rodí vždy jen jedna žena.

 • V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky nemůže být přítomen operaci, je přítomen prvnímu ošetření novorozence.

 • Epidurální analgezie je k dispozici 24 hodin denně, nepaltí se.

 • K dispozici je Entonox – inhalační analgezie. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění – za použití je účtována částka 1600 Kč viz cenník.

 • Doprovod rodičky může zůstat na porodním sále až do převozu rodičky na oddělení.

 • Doba pobytu v nemocnici je po spontánním nekomplikovaném porodu minimálně 72 hodin a minimálně  4 dny po porodu císařským řezem.

 • Ambulantní porod umožňujeme, když se jedná o fyziologický spontánní porod. Propuštění rodičky je možné cca 2-6 hodin po porodu dle stavu. Podmínkou pro propuštění novorozence je jeho dobrá poporodní adaptace a písemné potvrzení registrujícího pediatra převzetí miminka do péče dříve než 72 hodin po porodu. 

Kdy jet do porodnice

 1. Jestliže máte pravidelné stahy, intervaly mezi jednotlivými kontrakcemi jsou asi 5 minut, nelze od nich odpoutat pozornost a musíte se plně každé kontrakci věnovat. Prvorodička by měla pociťovat tyto zesilující stahy alespoň 2 hodiny.

 2. Jestliže Vám odteče plodová voda. Vezmete si vložku (pokud možno bez modrého středu) a po jejím prosáknutí se i sní dostavíte do porodnice. Plodová voda odtéká až do porodu miminka přerušovaně.

 3. Jestliže začnete krvácet jasnou krví a je potřeba použít více vložek, ihned se dostavíte do nejbližší porodnice. Špinění tmavou krví nebo hlen s krví okolo termínu porodu mohou být spojeny s otevíráním porodních cest.

 4. Jestliže máte jakoukoliv pochybnost ohledně pohybů plodu, ať se hýbe málo nebo necítíte pohyby, je vhodné přijet do porodnice k vyšetření stavu plodu.

Odchod hlenové zátky nebo poslíčky porodu neznamenají začátek porodu. Pokud si nejste jistá, přijeďte a lékař porodního sálu po kompletním vyšetření zhodnotí, zda se jedná o počínající porod a je vhodná hospitalizace nebo zda můžete ještě odejít domů.

Nejčastější dotazy spojeny s porodem, porodní plány

Důležitá telefonní čísla

Na těchto telefonních číslech získáte informace o provozu, nezískáte zde informace o rodičkách, pacientkách ani o jejich stavu. Ochrana osobních údajů je chráněna a nařízena zákonem. Proto doporučujeme, aby si každá rodička vzala do porodnice mobilní telefon, který ji umožní kontakt s rodinou.

 • 495832811    Porodní sál

 • 495833387    Odd. šestinedělí

 • 495832666    Odd. novorozenecké

 • 495832511    JIP

Nejčastější dotazy:

• Je nutná registrace k porodu v porodnici FN Hradec Králové?
Ne, registrace není nutná. K porodu jsou rodičky přijímány do vyčerpání lůžkové kapacity. Od roku 2021 se provádí zaevidování těhotné k porodu, viz Rezervační systém pro těhotné ženy. Nejedná se o standardní registraci do porodnice, při naplnění kapacity porodnice může být rodička odeslána do jiné porodnice.

• Nabízíte nějaké nadstandardní služby?
Ano, rodička si může zvolit porodní box s vlastní sprchou a toaletou za cenu 400 Kč, nebo porodní box s WC a relaxační vanou za 500 Kč. Může si nadále zvolit jednolůžkový pokoj na odd. šestinedělí za cenu 750 Kč za noc. Tyto služby vzhledem k velkému kapacitnímu obratu nelze objednat předem. Jejich možnost Vám bude nabídnuta během příjmu na porodní sál.

• Chtěla bych partnera u porodu, je to možné?
Ano, je to možné. Partner u porodu je velikou psychickou podporou rodičce. Toto rozhodnutí je vždy na zvážení obou partnerů. Přítomnost otce u porodu je zpoplatněna částkou 180 Kč (pro podrobnosti viz "Zpoplatněné výkony"). Partner částku hradí v hotovosti případně platební kartou přímo na místě.

• Chtěla bych jinou osobu u porodu, je to možné?
Ano, je to možné. Doprovod si může rodička zvolit sama, maximálně však dvě osoby. Kromě partnera může k porodu rodičku doprovázet maminka, kamarádka, dula nebo privátní porodní asistentka… Každá doprovázející osoba hradí částku dle platného cenového výměru v hotovosti na místě. Personál porodního sálu má právo nevpustit nebo vykázat doprovázející osobu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, či osobu agresivní.

• Co když přijedu do porodnice s porodním plánem?
Porodní plán jsou přání a představy rodičky o vedení porodu. Doporučujeme konzultovat Váš porodní plán při osobní schůzce s porodníkem nebo s porodní asistentkou ještě v průběhu těhotenství. Konzultaci si můžete telefonicky domluvit přímo na porodním sále – 495 832 811 (Por. as. Martina Hudečková). Naší snahou je Vám maximálně vyjít vstříc. Prosím, nezapomínejte však, že porodník zodpovídá za Váš zdravotní stav i zdravotní stav plodu pod hrozbou trestního stíhání o zanedbání péče. 

• Je možné si porodní sál ještě před porodem prohlédnout?
Ano, prohlídka porodního sálu je součástí předporodních kurzů. Individuální prohlídky porodního sálu nejsou z důvodu vytížení porodních boxů možné.

• Zajímala by mě možnost epidurální analgesie. Nabízíte ji?
Epidurální analgesie je jedna z forem ulehčení porodu rodičce. Je k dispozici 24 hodin denně, neplatí se. 

• Na porodnici bude netrpělivě volat moje maminka, babička, kamarádka,  sestra apod. a budou chtít vědět, jak jsem na tom - řeknete jim to?
Ne, ze zákona nesmíme podávat po telefonu informace o Vašem zdravotním stavu, ani o tom, jestli se v porodnici vůbec nacházíte. Chráníme tím Vaše soukromí, ale i Vás a vaše dítě. Nikdy totiž opravdu nevíme, kdo se na Vás ptá. Proto máte možnost mít mobilní telefon stále u sebe. Prosím, vysvětlete to tak celé rodině předem. 
Podávání telefonických informací o rodičkách i pacientech personálem je zakázáno Zákonem o povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků.

• Může se stát, že mě pošlete do jiné porodnice?
Ano, tato situace opravdu může nastat. Děje se tak zcela vyjímečně pouze z kapacitních důvodů - je naplněný počet lůžek pro šestinedělky a novorozence, není již možné praktikovat plný rooming-in a jsou plně vyčerpány personální možnosti oddělení pro matku a novorozence. Pokud tato situace nastane, je rodička na porodním sále vyšetřena a odeslána do porodnice, kterou si zvolí. Příjem v jiné porodnici je vždy předem telefonicky domluven. Na převoz může být poskytnuta sanitka s doprovodem.
Jednáme tak ve Vašem zájmu a v zájmu Vašeho dítěte, aby dostalo maximální možnou péči jako ostatní novorozenci. Děkujeme za pochopení.

Nejčastější přání a dotazy spojeny s miminkem

 Umožňujete bonding po narození dítěte?

 Ano, bonding je součástí péče o matku a novorozence ve Fakultní nemocnici (FN) Hradec Králové. Podmínkou bondingu je porod zdravého donošeného nebo lehce nedonošeného dítěte s dobrou poporodní adaptací (tzn. dobrý zdravotní stav dítěte bezprostředně po narození). Standardně pokládáme miminko hned po porodu matce na břicho, pokud si nepřeje jinak. O tom, zda bonding může proběhnout, rozhoduje personál novorozeneckého oddělení, který je specializován na problematiku péče o novorozence s velkým důrazem na neodkladnou resuscitaci a problematiku poruch adaptace novorozence. Provedení bondingu je vždy závislé na zdravotním stavu miminka a vyžaduje zvýšený dohled zdravotnického personálu z důvodu bezpečného provedení. Bonding provádíme výhradně na porodním lůžku.

 Jsou situace, kdy bonding nemůže proběhnout vůbec nebo je značně omezen: 

 • předčasný porod a bonding nezralého novorozence (tj. < 35. gestační týden)

 • patologicky probíhající těhotenství s předpokladem poruchy adaptace novorozence (např. růstové zaostávání plodu – tzv. fetální růstová restrikce)

 • komplikace v průběhu porodu (klešťový porod, porod vakuumextrakcí, akutní císařský řez...)

 • novorozenec se zjevnou poruchou základních životních funkcí (dýchání, prokrvení, svalové napětí) vyžadující okamžitou zdravotnickou péči

 • závažná vrozená vývojová vada plodu/dítěte 

V těchto i mnoha dalších případech je na porodním sále přítomen dětský lékař. Ten zhodnotí zdravotní stav miminka a rozhodne o dalším postupu. 

Provádíte vyšetření dítěte na břiše matky po porodu? 

Ne. Po ukončení bondingu uložíme novorozence na vyhřívané lůžko v těsné blízkosti matky a dítě řádně prohlédneme. Vyšetření na břiše matky není doporučeno především s ohledem na možnost přehlédnutí patologie, která by mohla následně miminko ohrozit. Současně sestřička provede první ošetření, novorozence zváží (váha je součástí výhřevného lůžka) a řádně označí. Všechny tyto úkony jsou bezpečnější, pokud jsou prováděny na pevné podložce vyhřívaného lůžka a jsou v zájmu vašeho miminka.

Je nutné miminko zvážit a změřit ihned po narození?

U každého novorozence po porodu potřebujeme znát porodní váhu z důvodu nutnosti založení zdravotnické dokumentace dítěte a také pro případné podání léků po porodu. Měření délky můžeme odložit na později, nejdéle však do doby před propuštěním. Údaje o porodní váze a délce jsou velmi důležité pro Vašeho pediatra, aby mohl dobře hodnotit správný růst a vývoj miminka v dalších měsících a letech.

Budu moci být se svým dítětem nepřetržitě? 

Ano, v okamžiku, kdy to zdravotní stav maminky i miminka dovolí, tráví spolu 24 hodin denně. Po pobytu dítěte s rodiči na porodním sále je sice novorozenec krátce na observačním pokoji novorozeneckého oddělení (z důvodu obvykle nutného odpočinku rodičky a adaptace novorozence), poté je naprostou samozřejmostí 24-hodinový systém péče o novorozence, tzv. rooming-in.

Jak budu informována o zdravotním stavu mého dítěte ?

Pokud je po porodu novorozence vše v pořádku, je ošetřen na výhřevném lůžku přímo na porodním pokoji vedle matky. O jeho zdravotním stavu jsou matka i doprovod informováni ošetřujícím personálem. Pokud nastanou komplikace (např. novorozenec vyžaduje podporu při zahájení dýchání, což se stává asi u 10 % porodů), miminko je ošetřeno zdravotníky na pokoji prvního ošetření a rodiče jsou informováni o jeho zdravotním stavu a plánu další péče po stabilizaci stavu dítěte. Po porodu císařským řezem, pokud to zdravotní stav maminky nedovolí, je bezprostředně po porodu informován otec dítěte nebo jiný matčin doprovod. Matka je následně informována o stavu jejího dítěte neonatologem/pediatrem nebo dětskou sestrou v co možná nejkratší době po porodu, během jejího pobytu na Jednotce intenzivní péče Porodnické a gynekologické kliniky.

Je nutné podání vitamínu K mému dítěti a proč ? V jaké formě jej podáváte?

Vitamín K (Kanavit) je podáván novorozencům k prevenci rozvoje krvácivé nemoci. Její příčinou je právě nedostatek vitamínu K, a z toho plynoucí nedostatečná srážlivost krve. Ve svém důsledku může dojít např. ke krvácení do žaludku nebo z pupečního pahýlu, velmi vzácně dokonce ke krvácení do mozku. Proto je nutné tento vitamín miminku dodat. Ve FN Hradec Králové preferujeme podání jedné injekce do svalu. Tímto způsobem zajistíme, že novorozenec dostane adekvátní množství vitamínu K. Je možné podat vitamín K v kapkách do úst. Zde je riziko, že dítě kapky nespolkne nebo vyzvrací, a proto není chráněno před krvácením. Při podání do úst je dále nutné, aby dítě dostávalo kapky až do ukončeného 3. měsíce věku.

Koupete novorozence hned po porodu? Je možné první koupání odložit ?

Z hygienicko-epidemiologických důvodů koupeme každé miminko standardně před předáním do péče matce ještě na observačním pokoji novorozeneckého oddělení a to ve stáří 4-6 hodin věku, v době stabilní tělesné teploty dítěte. V případě, že si maminka nepřeje své dítě koupat do 6 hodin věku nebo si jej chce s dohledem sestřičky vykoupat sama, je to možné, ale upozorňujeme na nutnost toto předem domluvit s personálem novorozeneckého oddělení.

Jakým způsobem ošetřujete pupeční pahýl?

Po ošetření sterilním gázovým čtverečkem na porodním sále dále ponecháváme pupeční pahýl přirozeně zaschnout. Na novorozeneckém oddělení standardně stříháme seschlý pupeční pahýl 3. den života, což je postup, zajišťující bezproblémové zhojení pupeční jizvy bez infekčních komplikací u drtivé většiny dětí. Jde o zcela nebolestivou proceduru (obdobně jako stříhání vlasů nebo nehtů) trvající několik vteřin. Po předchozí domluvě lze pupeční pahýl ponechat spontánně odpadnout, což lze očekávat až po propuštění domů, obvykle do 2 týdnů od porodu.

Chtěla bych mé dítě pouze kojit, je to možné ?

Podstatnou součástí naší práce je podpora nejpřirozenější a nejoptimálnější výživy novorozence – kojení. Již v roce 2004 jsme získali certifikát kvality péče o kojení – Baby Friendly Hospital. To znamená, že pracujeme dle zásad 10 kroků k úspěšnému kojení. Všechny sestry novorozeneckého oddělení jsou vyškolené v laktačním poradenství a maminkám trpělivě radí a pomáhají při kojení. Naší snahou je, aby maminka, která chce své dítě kojit, od nás odcházela „rozkojena“ a aby byla připravena i na řešení případných problémů doma. Každá maminka dostane letáček se jmény terénních laktačních poradkyň, na které se může obrátit o pomoc či radu po propuštění z porodnice. Samozřejmě je možné se telefonicky obrátit i na naše oddělení nebo všeobecnou ambulanci Dětské kliniky kdykoliv po propuštění. Zde všude se Vám dostane rad a pomoci od vyškolených profesionálů.

Dokrmujete děti umělou výživou ?

Plošně se novorozenci nedokrmují. Důvodem podání tzv. dokrmu je výrazný váhový úbytek z porodní hmotnosti (>10%) při nedostatečné laktaci matky spojený s hrozící dehydratací, a to vždy po předchozí domluvě s matkou a vysvětlením situace. Dokrmovat lze vlastním mateřským mlékem nebo umělým mlékem. Rovněž je možné podání umělé výživy na přání maminky nebo při překážkách v kojení ze strany matky. Cizím mateřským mlékem na naší porodnici nedokrmujeme. Existují situace, kdy je dokrm umělým mlékem v prvních hodinách života nezbytný. Tato situace se týká např. dětí s výrazně nízkou nebo naopak vysokou porodní hmotností, dále u novorozenců matek s těhotenskou cukrovkou či jiným typem diabetu. Ve všech těchto případech je dítě ohroženo nízkou hladinou krevního cukru (hypoglykémií). Proto se u těchto dětí pravidelně glykémie vyšetřuje a o dalším postupu péče rozhoduje dětský lékař.

Můžu použít dudlík ?

Dudlíky ani savičky standardně nepoužíváme, ani maminkám nedoporučujeme. Pokud je nutné jejich užití, je to vždy na základě domluvy mezi maminkou a lékařem či dětskou sestrou.

 

Nadstandardní služby

Porodnice

Porodnický box č. 1 s relaxační vanou a toaletou za cenu 500 Kč/den - osvobozeno od DPH.

Porodnický box č. 2 s vlastní sprchou a toaletou za cenu 400 kč/den - osvobozeno od DPH.

Použití bioptronové lampy 50 kč/10 minut.

Použití vysoce bezpečné inhalačné analgezie Entonox u porodu je zpoplatněno částkou 1600 kč v průběhu porodu nebo 400 kč v průběhu šití porodního poranění.

Porodní boxy si nelze objednat předem, vzhledem k velkému kapacitnímu obratu. Jejich možnost Vám bude nabídnuta při příjmu na porodní sál.

Epidurální analgezie je k dispozici 24hodin denně, neplatí se

 

Oddělení pro matku a novorozence (OMN)

3 jednolůžkové pokoje

Tyto pokoje jsou vedeny jako nadstandartní, s vlastní televizí a WC se sprchou, možnost použití bioptronové lampy. Ceba pokoje činí 750 Kč/den včetně DPH. Částku je nutné uhradit nejpozději v den propuštění.

Tyto pokoje si nelze objednat předem, vzhledem k velkému kapacitnímu obratu. Jejich možnost Vám bude nabídnuta při příjmu na porodní sál.

Hradec Králové-2  Hradec Králové-3  Hradec Králové-4  Hradec Králové-5  Hradec Králové-6

 

 

Zpět do obchodu