Porodnice Příbram

pribram

 


Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I
Telefon: +420 318 641 111
E-mail: gynpor@onp.cz

  

 

Kontakt

Umístění pracovišť:  AREÁL I, pavilony D3 a D4, (Příbram I, Gen. R. Tesaříka 80, PSČ 261 01)

Vrchní sestra:
Bc. Ludmila Nováčková, telefon 318 641 693

Porodní sál:
příjem, telefon 318 641 692
Mgr. Alena Šindelářová, staniční sestra, telefon 318 641 697

Oddělení šestinedělí:
Mgr. Martina Štěpánová, staniční sestra, telefon 318 641 867

Gynekologické odd. + rizikové těhotenství:
Olga Marešová, staniční sestra, telefon 318 641 838

Ambulance

Mgr.Marie Vacková, staniční sestra, telefon 318 641 981

 

Gynekologicko - porodnické oddělení

  • Oddělení zajištuje plné spektrum gynekologicko-porodnické péče
  • Zaměřujeme se na minimálně invazivní chirurgii
  • Poskytujeme veškerou předporodní, porodní a poporodní péči
  • Preferujeme moderní metody vedení porodu
  • Součástí služeb je péče o riziková těhotenství, péče o poruchy plodnosti
  • Klademe důraz na osobní a lidský přístup a individuální péči o rodičky
  • Naším cílem je spokojená maminka a zdravé miminko
  • Oddělení uskutečňuje praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních

 

Předporodní péče

Předporodní kurzy, těhotenské poradny

Do předporodní péče jsou ženy obvykle přijímány v 36. - 37. týdnu těhotenství. Těhotenské poradny se provádí každý den v prvním patře budovy D4. Na první vyšetření je nutné se objednat na telefonním čísle 318 641 990. Na další vyšetření Vás objedná lékař v poradně. K porodu není třeba se registrovat. Lékaři a porodní asistentky vám během pravidelných kontrol v porodnici rádi zodpoví dotazy týkající se těhotenství, porodu i poporodní péče. Pokud jste si připravily porodní plán, je možné jej s porodníky zkonzultovat. Více podrobností o porodních plánech naleznete níže v odstavci Přirozené porody a porodní plány. Pokud to podmínky dovolí, budeme se snažit vašim požadavkům a přáním vyhovět.

Pro zmírnění obav z porodu doporučujeme navštěvovat předporodní kurzy pro budoucí maminky. Tyto kurzy se skládají ze dvou lekcí, které se konají první a druhé úterý v měsíci. První lekce je zaměřena na porod a péči o porodní poranění. Druhá lekce je zaměřena na kojení a péči o novorozence. Lekce vede porodní asistentka a dětská sestra. Předporodní kurzy jsou placené, za první lekci zaplatíte 250 Kč, za druhou 100 Kč. Kurz probíhá v zasedací místnosti gynekologického oddělení v  5. patře v budově D4, začíná se vždy ve 14:30 hod. Každá lekce trvá asi 2 hodiny. Předporodní kurzy doporučujeme, ale nevyžadujeme. Předporodní kurzy doporučujeme budoucím maminkám navštěvovat od 32. týdne těhotenství.

Předporodní kurzy v naší porodnici probíhají v početnější skupině. Pokud některá z maminek preferuje spíše individuální přístup, doporučujeme předporodní kurzy, vedené zkušenou porodní asistentkou Bc. Šárkou Maškovou, se kterou úzce spolupracujeme. https://www.studioporodnichkurzu.cz/

 

K příjmu na porodní sál si s sebou nezapomeňte vzít:

- občanský průkaz
- průkaz zdravotní pojišťovny
- těhotenskou průkazku
- oddací list (vdané)
- prohlášení o jménu dítěte
- pokud chtějí svobodné či rozvedené maminky, aby dítě používalo příjmení po otci, je nutné  si předem vyžádat potvrzení o určení otcovství (vydá matriční úřad).

Při pobytu v porodnici budete potřebovat:

- noční košili, nejméně 2 ks (vhodnou na kojení – s rozepínáním vpředu)
- hygienické potřeby (ručníky, neparfémované mýdlo)
- kojenecké podprsenky, vložky do podprsenky, porodnické vložky
- župan, přezůvky
- 4 až 5 látkových plen, pleny na jedno použití dostanete na oddělení – 5ks na den. Je vhodné si s sebou vzít 1 balení plen na jedno použití
- vlhčené ubrousky nebo žínku na ošetření dětské pokožky
- vlastní oblečení na miminko, pokud naše nebudete chtít používat. V chladném počasí je vhodné přibalit rukavičky a čepičku.

Porod

Porodní sál vyhovuje požadavkům moderního porodnictví. K dispozici jsou tři kvalitně vybavené, samostatné pokoje s vlastním sociálním zařízením, aby vám i vašemu doprovodu bylo při porodu zajištěno dostatečné soukromí. Veškeré odborné a přístrojové zázemí je u nás samozřejmostí. Uplatňujeme systém „primární péče“, tzn. že po celou dobu, kterou u nás strávíte, o vás bude pečovat jedna porodní asistentka ve službě. Během 1. doby porodní budete moci využít řadu relaxačních pomůcek, jež vám pomohou zvládnout a zmírnit kontrakce (např. míč, závěsná lana, masážní sprchu, porodní stoličku, relaxační vanu).

Další možností k příjemnějšímu a rychlejšímu zvládnutí porodu je využití bylinné vaginální napářky a aromaterapie. Bylinná napářka pomáhá uvolnit porodní cesty a harmonizuje mysl rodící ženy. K aromaterapii požíváme éterické oleje vhodné k porodu,které se aplikují formou jemné masáže, přes difuzér do ovzduší nebo formou vonné bylinné koupele.


Bolest při porodu lze tlumit aplikací epidurální analgezie, kterou plně hradí zdravotní pojišťovna. Další možností je inhalační analgezie. Je to účinná a bezpečná metoda, při níž se používá neinvazivní analgetikum, které má rychlý nástup a ústup účinku. Jedná se o směs kyslíku a rajského plynu. Používá se ke zmírnění bolesti nejen v porodnictví, snižuje úzkost, strach, obavy a duševní napětí. Rodička je při plném vědomí a vdechuje analgetikum při porodu během kontrakcí, nebo při ošetření porodního poranění podle vlastního uvážení přes speciální náustek nebo inhalační obličejovou masku. Neinvazivní analgetikum  není hrazeno zdravotní pojišťovnou, pacientka uhradí 500 Kč za každou započatou ½ hodinu.


Ve 2. době porodní, tedy při vlastním porodu, nabízíme možnost volby porodní polohy (klasické vleže, v polosedu, na porodní stoličce…). Po porodu je miminko ošetřeno přímo na porodním pokoji. Na porodním sále aktivně podporujeme bonding (připoutání) – bezprostřední přiložení novorozence na hruď matky, ještě před přestřižením pupeční šňůry. Již v prvních vteřinách po porodu jde o okamžité vytvoření silného mateřského pouta. Při nekomplikovaném průběhu třetí doby porodní jsou po dvou hodinách sledování maminky přeloženy na oddělení šestinedělí. Po celou dobu, kterou rodička stráví na porodním sále, s ní mohou být přítomny jedna nebo dvě blízké osoby (partner, rodinný příslušník, dula, porodní asistentka…), jejich pobyt je zdarma. O všech rozhodnutích týkajících se porodu a zdravotnické péče ale komunikujeme přímo s rodičkou. Je pro nás nepřípustné, aby s námi odmítala komunikovat a aby za ni rozhodoval její doprovod.  

Přirozené porody a porodní plány

Přirozené porody a porodní plány
Naši porodnici si pro porod svého dítěte vybírá přibývající počet těhotných, které si přejí mít porod podle svých představ. Přicházejí s porodními plány,  v nichž uvádějí svá přání ohledně vedení porodu a péče o novorozence. Snažíme se jejich přání respektovat, pokud tím nijak není ohroženo jejich zdraví nebo zdraví dítěte. Některé požadavky obsažené v porodních plánech ovšem zahrnují i poměrně diskutabilní témata. Někdy jsou to požadavky, u nichž neexistují žádné důkazy o jejich přínosu, někdy mohou být dokonce rizikové nebo jde o požadavky a přání, jež jsou za normálních okolností splnitelná, ale aktuální stav matky nebo dítěte neumožňuje jejich dodržení.

Proto v následujícím textu vysvětlujeme náš postoj k některým častým bodům porodních plánů. Obecně se snažíme vyjít vstříc ve většině běžných požadavků a v některých sporných bodech připouštíme diskuzi. Ale je třeba, aby maminky a osoby, které je doprovázejí, chápali, že zdravotnický personál nese za výsledek porodu zodpovědnost a snažili se pochopit náš pohled na věc. Naši lékaři a porodní asistentky se řídí doporučenými postupy a vycházejí ze svých pracovních a životních zkušeností a jejich cílem je spokojená matka a spokojený novorozenec. Ale také nekomplikovaný porod bez strachu z toho, že neuváženým respektováním nevhodného přání rodičky ublíží matce nebo dítěti. Vypracování porodního plánu není povinností budoucích maminek. Doufáme, že následující text přispěje k dobré spolupráci maminek, lékařů a porodních asistentek, ke vzájemnému respektu a ke spokojenosti s porodem a poporodním obdobím stráveném v příbramské porodnici.

Pokud svůj porodní plán máte, doporučujeme ho konzultovat v rámci těhotenské poradny a pak při příjmu k porodu.

Kardiotokografické monitorování během porodu – CTG
CTG v průběhu porodu provádíme vždy. Nejprve při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Pokud porod probíhá fyziologicky, omezujeme monitorování na nezbytné minimum.

Doprovod u porodu
Doprovod u porodu vítáme. Rodička může mít s sebou maximálně dvě doprovázející osoby, obě mají vstup na porodní sál zdarma. Neumožňujeme soukromým porodním asistentkám poskytovat přímou péči rodičce, či jakkoli zasahovat do průběhu porodu. Její přítomnost na porodním sále může splňovat pouze funkci osoby blízké a psychické podpory. O všech rozhodnutích týkajících se porodu a zdravotnické péče komunikujeme přímo s rodičkou.

Vaginální vyšetření
Vaginální vyšetření provádíme při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Bez vaginálního vyšetření nelze posoudit průběh porodu. V případě nekomplikovaného průběhu porodu je počet vaginálních vyšetření omezen na nezbytné minimum.

Předčasný odtok plodové vody
Při odtoku plodové vody se řídíme doporučenými postupy v porodnictví. Po 12 hodinách od odtoku plodové vody odebíráme krev na vyšetření zánětlivých ukazatelů. Při jejich zvýšení aplikujeme preventivně antibiotika dle doporučeného schématu, nejsou-li zvýšené, antibiotika lze podat až 18 hodin po odtoku plodové vody. Pokud k porodu nedojde do 24 hodin od odtoku plodové vody, zahajujeme vyvolávání porodu.

GBS pozitivita (group-B streptokok)
Pokud je kultivačním vyšetřením u ženy prokázán v pochvě Streptokok skupiny B, podáváme při nástupu pravidelné děložní činnosti nebo odtoku plodové vody preventivně antibiotika. Není-li rodička v aktivní fázi porodu, je indikováno aktivní vyvolání děložní činnosti za účelem zkrácení délky trvání porodu. Novorozenecké infekce způsobené tímto mikroorganismem jsou sice vzácné, ale mohou být velmi závažné. Jejich vzniku lze předcházet preventivním podáním antibiotik.

Přenášení
Doporučeným postupem při potermínovém (po 40+0) fyziologickém těhotenství je častější sledování pomocí CTG, obvykle 2x týdně. Deset dnů po termínu porodu (41+3) zvažujeme kroky k ukončení těhotenství. Nejzazší termín pro vyvolání porodu je 42+0. Překročení tohoto termínu již významně zvyšuje riziko závažných komplikací plodu i matky.

Indukce (vyvolání) porodu
Existují různé indikace (důvody) k vyvolání porodu. Samotná indukce porodu nezvyšuje riziko pro matku a plod, nezvyšuje procento císařských řezů a není prokázáno, že by byl vyvolaný porod bolestivější. Existují rovněž různé metody k vyvolání porodu, v závislosti na konkrétních podmínkách. Rodičce může být nabídnuto provedení Hamiltonova hmatu, jakožto předstupně indukce samotné, jde o nebolestivé odloučení dolního polu vaku blan při vaginálním vyšetření. Samotná indukce se provádí pomocí prostaglandinových tablet nebo foleyova katetru zaváděných do děložního hrdla nebo dirupcí vaku blan.

Dirupce vaku blan
Dirupci – protržení vaku blan, po němž následuje odtok přední plodové vody, neprovádíme rutinně. V mnoha situacích nastávajících v průběhu porodu s ním však máme dobré zkušenosti. Dirupce obecně celkem přirozeným způsobem napomáhá porodu, což může být v některých případech žádoucí. Samotná dirupce je nebolestivá.

Klystýr
Provedení klystýru doporučujeme – napomáhá zdárnému průběhu porodu; nevyžadujeme ho.

Holení
Holení hráze před porodem nevyžadujeme, ale doporučujeme. Je to oblast, která se při porodu často poraní a vyžaduje ošetření šitím a neoholení může z hygienických důvodů komplikovat proces hojení.

Poloha ženy během porodu
Pokud porod probíhá bez komplikací, je možné si polohu při porodu zvolit. Nejčastější a nejoblíbenější je poloha v polosedě na zádech. K dispozici máme polohovatelná porodní lůžka. Umožňujeme porod na porodní stoličce. V jiných polohách, než je poloha na zádech, je chránění hráze během prořezávání hlavičky obtížnější; tyto polohy jsou spojené s větším rizikem porodního poranění. Porod do vody není v naší porodnici možný. Při spontánním porodu plodu v poloze koncem pánevním je pro nás nejvhodnější poloha v polosedě na zádech, ale pokud porod probíhá bez komplikací, je možné zvolit i jinou polohu.

Jídlo a pití během porodu
Jídlo a pití během porodu neomezujeme, ale příjem potravy by ale měl být během porodu střídmý. Porod představuje náročný fyzický výkon, a pokud ženy během něho jedí, často se necítí dobře, mají pocit na zvracení nebo zvrací. Dále je omezení příjmu potravy a tekutin důležité proto, že porod se může zkomplikovat a může být nutné provést operační výkon spojený s celkovou anestezií, která je při stavu nalačno mnohem méně riziková. Pokud chce žena během porodu jíst a pít, doporučujeme malé dávky lehké stravy bohaté na rychlé cukry.

Epiziotomie – nástřih hráze
Epiziotomie provádíme u porodů dle potřeby, nikoliv rutinně. Odhadnout předem, zda bude provedení epiziotomie nutné, lze obtížně. Pokud hrozí poranění hráze, což zkušený porodník během prořezávání hlavičky pozná, dáváme přednost epiziotomii před rizikem závažného, rozsáhlého poranění. Pokud to stav dítěte a anatomické poměry dovolí, je možné vyčkat na plné rozvinutí hráze a epiziotomii se pokusit vyhnout.

Podávání oxytocinu
Oxytocin je přirozený hormon, který způsobuje děložní kontrakce, čímž umožňuje porod. Podání oxytocinu v infúzi má svá indikační kritéria, jimiž se řídíme. Patří sem například nepostupující porod, slabé kontrakce, krátké kontrakce, krvácení po porodu apod. Při podávání oxytocinu je nutné dítě více sledovat pomocí CTG. Pokud jsou kontrakce podpořené oxytocinem v infúzi bolestivé, nabízíme analgezii.

Epidurální analgezie a Entonox
Epidurální analgezie představuje účinnou metodu tišení bolesti během porodu. Provádí ji anesteziolog. V příbramské porodnici je zdarma. Její podání má svá kritéria, jimiž se řídíme. Pokud jsou podmínky pro její podání splněny, může Vám být aplikována. Pokud není anesteziolog k dispozici, volíme jiné prostředky. Další možností je inhalační analgezie Entonox – inhalace rajského plynu. Jde o bezpečné analgetikum, které má rychlý nástup a ústup účinku. Rodička je při plném vědomí a během kontrakcí vdechuje směs plynů podle vlastního uvážení přes obličejovou masku. Inhalační analgezie je vždy podávána proškoleným personálem. Tuto formu analgezie bohužel nehradí pojišťovna, za její použití zaplatíte 500 Kč za 30 minut inhalace.

Bonding
Přímý kontakt matky a dítěte těsně po porodu podporujeme. Pokud je dítě v pořádku, je nahé ještě na pupečníku přiloženo na břicho matky. Matky zůstávají 2 hodiny po porodu na porodním sále a mohou být po celou dobu v kontaktu se svým dítětem. Pokud stav dítěte vyžaduje bližší sledování, je po dohodě s rodiči přeloženo na oddělení šestinedělí dříve.

Podvaz pupečníku
Pokud má novorozenec dobrou poporodní adaptaci, ponecháváme ho na pupečníku a přikládáme na břicho matky. Z výzkumů vyplývá, že děti s oddáleným podvazem pupečníku mají nižší výskyt anémie v kojeneckém věku, pokud jsou ponechány na pupečníku 1-3 minuty po porodu, což odpovídá době, kdy pupečník dotepává. Pupečník si může přestřihnout otec dítěte.

Ošetření novorozence po porodu
Pokud novorozenec nemá problémy s poporodní adaptací, provádíme jeho první ošetření na speciálním vyhřívaném lůžku vedle lůžka matky. Ošetření zahrnuje osušení, zvážení dezinfekci a podvázání pupečního pahýlu, změření teploty, preventivní aplikaci desinfekčních očních kapek Ophtalmo Septonex, označení dítěte, zabalení dítěte a eventuálně odsátí tekutiny z nosu a úst, je-li to třeba. Ošetření trvá cca 5minut a není nutné ho provádět bezprostředně po porodu.

Císařský řez
Pokud je nutné, aby porod proběhl císařským řezem, umožňujeme maminkám, aby je i v tomto případě doprovázel partner nebo osoba, kterou si určí. Dítě matce ihned po ošetření ukážeme a přikládáme k prsu, aby se správně zahájil proces kojení. Bonding – položení nahého dítěte na kůži matky, lze provést za určitých podmínek i na operačním sále u císařského řezu. Bonding umožňujeme i otci, pokud si to přeje. Většina císařských řezů probíhá ve spinální anestezii. Jako nadstandard nabízíme možnost aplikace antiadhezivního gelu (prevence vzniku srůstů) nebo možnost zavedení systému pro lokální analgezii operační rány (ropivacain).

Lotosový porod
Lotosový porod není v příbramské porodnici možný. Delší ponechávání dítěte na pupečníku nepodporujeme a nepovažujeme za vhodné.

Fotogalerie

Zpět do obchodu