Porodnice Děčín

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

U Nemocnice 1, 405 99 Děčín

Tel: +420 412 705 111

 

Gynekologicko-porodnické oddělení

Umístění: Budova: E, Podlaží: 1. NP

Gynekologie – budova E, 1. NP
Porodnice – budova E, 4. NP

Primář -  MUDr. Peter Kraus

Tel.: +420 412 705 318

Email: peter.kraus@kzcr.eu

Zástupce primáře - MUDr. Václav Klaban

Tel. +420 412 705 388

Email: vaclav.klaban@kzcr.eu

Vrchní sestra - Bc. Petra Ludvíková

Tel.: +420 412 705 312

Email: petra.ludvikova@kzcr.eu

Dokumentační sestra - Lenka Škerdová

Tel.: +420 412 705 314

Email: lenka.skerdova@kzcr.eu

Staniční sestra - operační sál - Ivana Sobotková

Tel.: +420 412 705 557

Email: ivana.sobotkova@kzcr.eu

Staniční sestra šestinedělí a porodního sálu - Monika Rendlová

Tel.: +420 412 705 298

Email: monika.rendlova@kzcr.eu

Staniční sestra gynekologie - Zuzana Petrželová

Tel.: +420 412 705 339

Email: zuzana.petrzelova@kzcr.eu

 

Porodnické oddělení  poskytuje  komplexní ultrazvukovou  prenatální  diagnostiku – prvotrimestový screening /Licence FMF London /,screening vrozených vývojových vad včetně vyšetření srdce plodu - fetální echokardiografie ,  dopplerovské měření průtoku krve plodem a placentou. Provádíme invasivní diagnostiku- decin2-870.jpg (266×400)odběr plodové vody - při podezření na genetické onemocnění plodu.

Pečujeme o patologická těhotenství -  při  hrozícím předčasném porodu, gestačním diabetu, poruchách růstu plodu, při nepravidelnostech  uložení placenty, abnormálním množství vody plodové.

Porodní část  je rozdělena na I. a II. dobu porodní.


Pro I. dobu porodní jsou k dispozici 2 klimatizované pokoje s  televizí, hudbou, kde může při určitém respektování soukromí pobývat pár nastávajících rodičů či jiný doprovod k porodu.  Rodička nemusí ležet, ale může se v rámci svých sil volně pohybovat, má k dispozici sprchu, může relaxovat s porodním balonem. K tlumení bolestí je připravena celá škála analgezie a peridurální anestezie.


Pro II. dobu porodní (vlastní vypuzovací fáze) slouží 2 porodní boxy.  Rodičkám jsou umožněny kromě klasické polohy  i různé alternativní metody a  pokud  jsou  v  souladu se zásadami lékařského vedení porodu, jsme ochotni vyjít vstříc požadavkům rodičky.  Porodní sál je vybaven operačním sálem pro provedení císařského řezu. K  prvotnímu   ošetření   miminka je v novorozeneckém boxu   připravena  i moderní  resuscitační jednotka.

V porodnické části poskytujeme péči jak o fyziologická, tak i o riziková a patologická těhotenství a o komplikace v těhotenství. V rámci poradny těhotných aktivně zachycujeme patologická těhotenství, např. hrozící předčasné porody, gestační diabetes, poruchy růstu plodu, nepravidelnosti uložení placenty, abnormální množství vody plodové. Poskytujeme komplexní ultrazvukovou prenatální diagnostiku 3D/4D – prvotrimestrální screening ,screening vrozených vývojových vad, dopplerovské měření průtoku krve plodem a placentou. Dále zajišťujeme kompletní standardní vyšetřovací metody, např.: kardiotokografie. V naší porodnici se věnujeme porodům od dokončeného 35. týdne těhotenství. Porody před tímto termínem převážíme do perinatologických center, preferujeme ty geograficky nejbližší. Pravidelně připravujeme kurzy malého rozsahu pro nastávající maminky, možná přítomnost doprovodu u porodu /viz ceník/. Pro I. dobu porodní jsou k dispozici dva klimatizované pokoje s televizí, hudbou, kde může při určitém respektování soukromí pobývat pár nastávajících rodičů či jiný doprovod k porodu.  Preferujeme přirozený způsob porodu s využitím dostupných alternativních technik (sprcha, balón, vak, aromaterapie, polohování, lokální termoterapie,…). K tlumení bolestí je připravena celá škála analgezie a peridurální anestezie, používáme inhalační analgezii ENTONOX/viz ceník/. Pro II. dobu porodní slouží dva porodní boxy se základním a speciálním přístrojovým vybavením. Rodičkám jsou umožněny kromě klasické polohy i různé alternativní metody, a pokud jsou v souladu se zásadami lékařského vedení porodu, jsme ochotni vyjít vstříc požadavkům rodičky.  V souvisejícím traktu je samostatný operační sál pro provádění císařských řezů a box pro ošetření novorozence po porodu. Provádíme odběry pupečníkové krve pro Rodinnou banku perinatálních a mesenchymálních buněk. Podrobnější informace naleznete též v pravém horním sloupci PORODNICE/Odběry pupečníkové krve. Na oddělení šestinedělí můžete zažádat o jednolůžkový nadstandardní pokoj /viz ceník/. 

Pokud žena upřednostňuje těhotenskou péči u svého gynekologa až do porodu a jeho technické zázemí to umožňuje, prosíme ženy, aby absolvovaly na našem oddělení alespoň sepsání porodopisu /Informace ke stažení/. I přes to, že maminky nenavštěvují naši těhotenskou poradnu, mohou v naší porodnici rodit bez předchozího zaregistrování. Porodní asistentky ve spolupráci s novorozeneckým oddělením obsluhují laktační poradnu pro maminky, které narazí na problém s kojení/Informace ke stažení/. Odpovíme mailem či telefonicky na jakékoliv dotazy.

  

Nadstandardní pokoje:                                      Nadstandardní služby : cena dle platného ceníku

Nadstandard – gynekologie                              UZ fotografie 
Cena: dle platného ceníku                                   UZ video – potřeba vlastní USB Flashdisk

Nadstandard - šestinedělí
Cena: dle platného ceníku

 

DOPROVOD K PORODU


Pokud budete mít zájem, aby s Vámi u porodu byl někdo blízký, je Vám toto umožněno se samozřejmostí,
avšak vše je závislé na momentální situaci, a to především v jaké fázi porodu se nacházíte ….
jedná-li se o plánovaný příjem k porodu (indukce, preindukce, císařský řez,…), je vše na plánu porodu a
na vzájemné dohodě rodičky, lékaře a porodní asistentky
jedná-li se o počínající porod, doprovodná osoba s námi zůstává hned, pokud to obsazenost pokojů
dovolí
přímo na porodním sále je přítomnost doprovodu k porodu naprostou samozřejmostí, avšak prostorová
kapacita porodního sálu je vhodná pro jednu osobu
osobou doprovázející bývá manžel, partner, matka rodičky, dula, …
tato osoba musí podepsat spolu s rodičkou tzv. „Souhlas s přítomností u porodu“
pro možný pohyb v prostorech porodního sálu bude doprovod převlečen do jednorázového oblečení
je vhodné si s sebou pro doprovázejícího přibalit přezůvky, pití, svačinu, ..
tato služba není zpoplatněna.

 

PŘEDPORODNÍ KURZY


Předporodní kurzy na porodnickém oddělení naší nemocnice jsou určeny těhotným ženám přibližně od
32. týdne těhotenství. Probíhají formou klasického kurzu / přednášky/ s diskuzí. Vedou je zkušené porodní
asistentky, pracující na porodním sále. Prakticky je kurz zaměřen na přípravu k porodu (úlevové polohy při
bolestech, správné techniky dýchání, masáže, porodní polohy, atd…). Samozřejmostí je zodpovídání otázek
všeho druhu, ať už se týkají problematiky těhotenství a porodu všeobecně či přímo konkrétně vztažené k
vedení porodu u nás v Děčíně.
Co je cílem psychoprofylaktické přípravy těhotných:
snížit úzkost a strach z porodu, zbavit rodičku obav z neznámého prostředí
seznámit těhotnou ženu s prostředím naší porodnice a personálem, který se bude o ni při porodu
starat
seznámit těhotnou ženu s průběhem porodu, s tím co ji čeká a čím může sama přispět ke zdárnému
výsledku těhotenství
uvědomit si riziko možnosti vzniku porodnických komplikací v průběhu těhotenství, porodu a
šestinedělí
informovat ženu o průběhu šestinedělí
informovat o kojení a péči o dítě
Komu je kurz (přednáška) určen:
maminkám od 32. týdne gravidity
vítáni jsou i partneři nebo osoby blízké, které si rodička přeje mít u porodu, event. duly
Kde se kurz (přednáška) koná:
v prostorách porodního sálu - budova „E“, 4.patro
samozřejmostí je prohlídka porodního sálu a přilehlých prostor, oddělení šestinedělí
Kdy se kurz (přednáška) koná:
jednou až dvakrát (dle zájmu) v měsíci, vždy ve čtvrtek v 13,00 hod.
je nutná předchozí registrace na tel. čísle porodního sálu 412 705 324, při registraci budete hlásit
termín porodu a své telefonní číslo pro případnou další komunikaci s Vámi
aktuální cena kurzu je stanovena v ceníku
Témata přednášek:
kdy do porodnice, co si vzít do porodnice
porodnická dokumentace, porodní plán
výživa v těhotenství
příprava k porodu, význam a úloha otce u porodu
I.-IV. doba porodní, alternativní vedení porodu
nácvik tlačení
epiziotomie, šití, péče o nástřih
komplikované porody, operační porody
možnosti porodnické analgezie
možnost odběru pupečníkové krve
péče o dítě, manipulace s dítětem
kojení
výbavička pro miminko
hygiena a životospráva v šestinedělí
antikoncepce a kojení

LAKTAČNÍ PORADNA - telefon : 703 171 869 24 hodin denně.


Jednou z prioritních oblastí naší péče je podpora přirozené výživy u všech novorozenců
Naší prioritou je, aby maminky, které odcházejí z naší porodnice, byly pozitivně naladěné a přesvědčené o tom,
že kojení je to nejlepší, co můžou svému děťátku dát. Aby věděly, že mateřské mléko je svým složením ideální
potravou pro děťátko. Neexistuje žádná jiná možnost, jak děťátko vybavit do života tímto cenným darem přírody,
než ho od samého začátku kojit. Nejčastějším problémem čerstvé maminky je právě kojení, protože kojení se
musí naučit ona i miminko. Častým problémem bývají bolestivě nalitá prsa, bolestivé a popraskané bradavky,
spavé dítě, retence mléka, obavy, zda dítě efektivně pije, zda má maminka dostatek mléka, mastitida-zánět prsu,
výživa při kojení…
Snažíme se v tomto ohledu poskytnout všem maminkám maximální podporu, jak za jejich pobytu
na našem oddělení, tak po propuštění cestou ambulantních konzultací. Pokud cítíte, že si
s kojením nevíte rady, neváhejte zavolat na 24- hodinovou linku 703 171 869 - kde laktační
poradkyně Nemocnice Děčín rády vyřeší Vaše problémy buď telefonickou konzultací nebo
osobním setkáním po domluvě.

 

Zpět do obchodu