Porodnice Chomutov

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Kontakt:
Vrchní sestra - Šárka Zemanová
Tel.: +420 474 447 340

Email: sarka.zemanova@kzcr.eu

Gynekologicko-porodnické oddělení

Umístění: Budova: D

Gynekologie - sekce A, 2. NP
Porodnické oddělení - sekce B, 4. NP


http://www.kzcr.eu/cz/cv/

Primář - MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

Tel.: +420 474 447 337

Email: michal.zeman@kzcr.eu

Zástupce primáře - MUDr. Radek Kochlöfl

Tel.: +420 474 447 336

Email: radek.kochlofl@kzcr.eu

Vrchní sestra - Šárka Zemanová

Tel.: +420 474 447 340

Email: sarka.zemanova@kzcr.eu

Staniční sestra porodnice - Miroslava Futerová

Tel.: +420 474 447 339

Email: miroslava.futerova@kzcr.eu

Tel.: +420 474 447 240

Staniční sestra gynekologie - Bc. Veronika Hýblová

Tel.: +420 474 447 338

Email: veronika.hyblova@kzcr.eu

Oddělení se skládá ze dvou standardních stanic - oddělení gynekologie a porodnického oddělení; porodního sálu a sedmi ambulantních pracovišť.
Gynekologie disponuje 27 lůžky a porodnické oddělení 18 lůžky.

 

V rámci porodnice poskytujeme péči jak o fyziologická, tak i o riziková a patologická těhotenství a o komplikace v těhotenství. V naší porodnici se věnujeme porodům od dokončeného 35. týdne těhotenství. Porody před tímto termínem převážíme do perinatologických center, preferujeme ty geograficky nejbližší.

Porodní sály jsou nově zrekonstruované, příjemné, vždy se snažíme o "domácí prostředí“. Samozřejmostí je společné ubytování matky a dítěte, ztv. "roaming-in" a služba laktační poradkyně na novorozeneckém oddělení.  V rámci 1. doby porodní je možno využít porodnickou vanu. Samozřejmostí je umožnění volného pohybu rodičky v 1. době porodní, stejně jako využití sprchy a rehabilitačních míčů či jiných pomůcek k uvolnění, nejsou-li přítomny porodnické komplikace. Porodní sály jsou vybaveny jak přístrojově, tak personálně k zajištění plnohodnotné bezpečné porodnické péče. Velkou výhodou pro rodičky je nonstop dostupná možnost epidurální analgezie, kterou využívá 30 % rodiček.

Ošetřovatelskou péči na gynekologicko - porodnickém oddělení poskytují převážně registrované porodní asistentky. Při práci využívají veškeré moderní ošetřovatelské postupy a pracují metodou ošetřovatelského procesu, který je zaměřen na individuální potřeby pacienta.

Návštěvní hodiny, podávání informací

Doporučená návštěvní doba:  denně od 13:00-19:00 hod.  nebo kdykoliv po domluvě s personálem oddělení.
Podávání informací o zdravotním stavu pacientů: v návštěvních hodinách, popřípadě (u závažných stavů) po domluvě s ošetřujícím lékařem. Svůj požadavek sdělte službu mající sestře, která zajistí váš pohovor s lékařem. Informace o stavu pacientů nejsou podávány telefonicky.

Nadstandardní služby

Dle vašeho přání vám můžeme nabídnout hospitalizaci s možností většího soukromí a komfortu v příjemně zařízených interiérech nadstandardních pokojů, kterými naše oddělení disponuje, a to jak na gynekologii, tak na porodnici. Na gynekologii jsou dva nadstandardní pokoje, které jsou vybaveny barevným televizorem, rychlovarnou konvicí, telefonem a samostatným sociálním zařízením. Ubytování na těchto pokojích je možné za paušální denní úhradu dle platného ceníku nadstandardních služeb poskytovaných nemocnicí a činí   500,- Kč/den. Na porodnici jsou celkem čtyři nadstandardní pokoje. Dva mají ve výbavě barevný televizor, lednici, rychlovarnou konvici, telefon a samostatné sociální zařízení. Cena činí 600,- Kč/den. Vzhledem k vysokému zájmu jsme našim rodičkám vyšli vstříc a vybudovali ještě dva nadstandardní pokoje, které mají stejnou, výše uvedenou, výbavu, pouze mají oba pokoje dohromady společné sociální zařízení. Cena za noc činí 400,- Kč.  Na nadstandardních pokojích na porodnici nabízíme možnost přenocování otce spolu s rodičkou a dítětem. Cena za noc činí 300,- Kč.

V rámci dalších nadstandardních služeb umožňujeme přítomnost otce, nebo jakékoliv „civilní“ osoby u porodu, jejíž přítomnost si maminka přeje jako doprovod na porodním sále. Omezení jsme pouze počtem 1.  Účast u porodu nebude zpoplatněna.

Vyúčtování nadstandardních služeb se provádí na konci hospitalizace, před propuštěním z nemocnice, kdy je pacientovi vystaven účet za telefonní hovory a pobyt na nadstandardním pokoji. U nadstandardních pokojů na porodnici je před nástupem požadována záloha za první 3 dny. Další vyúčtování bude provedeno po skončení hospitalizace.

Na našem oddělení taktéž provádíme odběry pupečníkové krve. Pacientka musí toto nahlásit při příchodu k porodu. Z naší strany je tato služba bezplatná, úhrada za odběr a uskladnění náleží externímu komerčnímu subjektu. 

Informace pro pacienty

Informace k příjmu pacientů: K plánovaným operacím jsou pacienti obvykle přijímáni den před plánovanou operací v době od 10:00 do 10:30 hod. na příjmu gynekologického oddělení. Příjem k malým výkonům je v den výkonu nalačno do 7:00 hod., po předchozím telefonickém objednání na čísle +420 474 447 338. Lékař může v případě zvýšeného rizika individuálně doporučit i u malých výkonů přijetí den před plánovaným výkonem z důvodů provedení nezbytné předoperační přípravy.
K přijetí na lůžko potřebuje pacient občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, doporučení odesílajícího lékaře, předoperační vyšetření a event. další výsledky ambulantně provedených vyšetření a zpráv z předchozích hospitalizací. Je s výhodou, když si pacient k hospitalizaci přinese informace o dosavadní léčbě a informace o lécích, které v poslední době užívá. Současně si pacient k hospitalizaci přináší věcí osobní hygieny, příbor a vhodnou obuv. Pokud je hospitalizace podmíněna pracovní neschopností, je legitimace práce neschopného vystavována na oddělení (pokud již není pacient v pracovní neschopnosti před nástupem na oddělení). Další informace vám poskytne váš ošetřující lékař, nebo se můžete obrátit na staniční sestru.


Bezbolestný porod

Epidurální analgezie („epidurál“)- vysoce účinná analgezie u porodu tzv. »bezbolestný porod«. Epidurální analgezie patří k nejčastěji užívaným metodám porodnické analgezie a je u rodiček velmi oblíbená. Ani porod s epidurální analgezií však zcela bezbolestný není, rodička cítí bolest a tlaky v mírnější formě.

Aplikuje ji lékař anesteziolog a je bezplatná. Případný zájem sdělte porodní asistentce či lékaři při příchodu k porodu. Této možnosti využívá cca 30% rodiček.