Porodnice Kadaň

Nemocnice Kadaň s.r.o.

Golovinova 1559, 432 01 Kadaň

https://www.nemkadan.cz/luzkova-odd/gyn-porodnice

 

gynekologicko - porodnického oddělení

primář  

MUDr. Vršková Petra, tel.: +420 474 944 316, e-mail: vrskova@nemkadan.cz

zástupce primáře  

MUDr. Oulická Jana, tel.: +420 474 944 316, e-mail: oulicka@nemkadan.cz
MUDr. Padrta Aleš, tel.: +420 474 944 233, e-mail: padrta@nemkadan.cz

vrchní sestra  

staniční sestra porodnice  

 • Vladimíra Chamulová DiS., tel.: +420 474 944 306 

dokumentace gyn - por  

sesterna gynekologie

 • +420 474 944 298 

sesterna porodnice

 • +420 474 944 292

 

Porodnice

Náplní činnosti porodnického oddělení je komplexní péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Jsou zde léčeny choroby přidružené k těhotenství a choroby komplikující těhotenství porod a šestinedělí. Na porodním sále jsou vedeny porody fyziologické, rizikové (porod koncem pánevním) i komplikované s možností operačního ukončení. Na oddělení je zaveden kompletní systém péče o novorozence "rooming-in", tj. maminka má dítě stále u sebe s výjimkou případů, kdy se o ně nemůže starat (stav po císařském řezu, nutnost intenzivní péče o nedonošené děti apod.).

Oddělení nabízí vedení porodu v epidurální analgezii podle indikace porodníka nebo jiné formy tišení bolesti (např. Entonox), porod do vody, přítomnost nastávajícího tatínka, duly nebo jiné blízké osoby u porodu (na porodním sále může být ale jen jedna doprovodná osoba), možnost volby porodní polohy, případně hudby v průběhu porodu. Pokud má rodička zpracován vlastní porodní plán (porodní přání), probere jej s přijímajícím lékařem při příjmu na oddělení.

Součástí porodnického oddělení je i Centrum aktivního porodu.

Pobyt dítěte s maminkou na porodním sále v průběhu čtvrté doby porodní s časným přikládáním novorozence k prsu - podmínka pro úspěšné a dlouhodobé kojení. Oddělení je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným UNICEF.“

Všechny výkony jsou bezplatné. K porodům se není nutno objednávat, ani předem registrovat. Telefon na porodní sál je 474 944 348. Také přítomnost doprovodné osoby u porodu je bezplatná.

Centrum aktivního porodu (CAP)

 

Centrum aktivního porodu je samostatná jednotka na porodnickém oddělení. Vstup je možný pouze v doprovodu porodní asistentky. Vlastní CAP sestává ze dvou místností a sociálního zařízení. Porodní místnosti jsou určeny pro pobyt rodičky, eventuálně i jejího doprovodu v průběhu celého porodu. Místnosti připomínají svým vzhledem obývací pokoj či ložnici. Jsou vybaveny postelí, křesly, stolky, rohovou vanou, najdete zde porodní stoličku, porodní pytel a další vybavení nutné k vedení porodu. Zde se odehrává hlavní děj, vlastní porod. V rohu porodní místnosti se nacházejí dveře umožňující přímý vstup do prostor běžného porodního i operačního sálu. CAP má vlastní WC a sprchový kout.

Filosofie porodu v CAP vychází z filosofie přirozeného porodu. Těhotenství je projevem zdravého člověka, není nemocí, ze které je třeba pacientku po devíti měsících vyléčit. Přirozený porod vychází z aktivity, samostatnosti a svéprávnosti rodičky.

CAP pracuje podle zásady, že normální fyziologický porod při proběhlém normálním fyziologickém těhotenství může odvést sama porodní asistentka. Není důvod, aby jej odváděl lékař. Lékař je proto, aby léčil, tj. napravoval chyby organizmu. Při fyziologickém porodu není co léčit, co napravovat. Z toho důvodu lékař v Centru přichází k porodu až v případě, kdy je ho opravdu třeba, tj. ve chvíli, kdy se vývoj porodu zvrátí natolik, že lékařský zásah vyžaduje. Porodní asistentka sleduje a kontroluje průběh porodu i rodičku a je-li to potřeba, používá přístrojovou techniku stejně jako na klasickém porodním sále. Díky její odborné vyspělosti a praxi je schopna včas rozpoznat, že se průběh porodu mění v patologický a že je nutno přivolat lékaře.

Centrum aktivního porodu je určeno pro všechny ženy bez rozdílu rasy, národnosti, sociální úrovně, náboženského vyznání atd., které splňují základní podmínky:

 • těhotenství není ohroženo přidruženou chorobou či těhotenskými komplikacemi.
 • při příjmu není podezření, že porod nebude probíhat fyziologicky.
 • běžící porod má skutečně normální průběh.
 • žena vnímá porod jako přirozenou záležitost, má zájem se aktivně na průběhu porodu podílet, chce sama zvládnout a regulovat svůj porod, snáší dobře bolest a nevyžaduje léky na utlumení bolesti či urychlení porodu.
 • žena absolvovala předporodní kurz.

Pokud má žena vypracován porodní plán, prodiskutuje jej s ní ošetřující lékař při příjmu na oddělení a v případě sporných požadavků se dohodnou na kompromisu. Bezpečnost ženy i dítěte má přednost před individuálními požadavky. Takto upravený porodní plán je závazný pro obě strany.

Žena může mít jako doprovod (na rozdíl od porodního sálu) jednu či více osob, které si sama zvolí. Tyto osoby mají za úkol poskytovat jí pomoc a podporu, nemají právo zasahovat do poskytované péče či bránit personálu provádět nezbytné úkony sloužící k zabezpečení zdárného průběhu porodu a péče o dítě. Pokud budou doprovodné osoby tuto zásadu porušovat, má personál právo je z CAP vykázat. Za nezbytné úkony se považuje sledování ozev plodu, monitorování děložní činnosti, vyšetřování pro zjištění postupu porodu, měření krevního tlaku a pulzů.

Vzhledem k tomu, že CAP slouží k fyziologickým porodům, má ošetřující lékař při zjištěných odchylkách právo rozhodnout, zda je možno vést porod i nadále v CAP nebo zda je nutná jiná (intenzivní) péče či operační ukončení porodu. V těchto případech se zajišťuje preventivně i přístup do žilního řečiště (zavedením kanyly).

Porodní polohu si žena v I. a II.době porodní volí sama. Ve III.době porodní (porod placenty) je třeba, aby se podřídila pokynům zdravotnického personálu. Při nerespektování těchto pokynů může hrozit silné, až život ohrožující, krvácení.

Narozené dítě po porodu vždy musí prohlédnout dětský lékař (zhodnocení poporodní adaptace, vyloučení vrozených vad apod.). Prohlídka trvá několik minut a může být prováděna za přítomnosti ženy i doprovodné osoby, případně i v poloze dítěte na břiše matky.

Pupečník je nutno přerušit nejdéle po jeho dotepání (cca 3-4 minuty po porodu dítěte), jinak hrozí poškození zdraví dítěte. Pupečník může přerušit i otec dítěte, pokud tento požadavek vznese předem.

Porod do vody

 

Porodem do vody myslíme takový způsob vedení porodu, kdy vypuzovací fáze II. doby porodní probíhá pod úrovní vodní hladiny.

 • podmínky

Fyziologicky probíhající těhotenství s jedním plodem v poloze podélné hlavičkou po ukončeném 37. týdnu gravidity.

Fyziologický porodnický nález při přijetí rodičky k porodu.

Fyziologický - reaktivní CTG záznam při přijetí k porodu.

Nepřítomnost porodnických komplikací při minulých porodech.

 • b) porod do vody nelze provést, pokud se vyskytne:

Jakákoli patologie v průběhu I. nebo II. doby porodní.

Podání analgetik 4 hodiny nebo méně před vstupem do lázně.

Podání epidurální analgezie.

Známé infekce rodičky - např. hepatitis, HIV atd.

 • podmínky porodu

Při pobytu rodičky v lázni je nutná neustálá přítomnost jedné osoby a další kvalifikované osoby poblíž pro případný transport rodičky z lázně.

Vypuzovací fázi II. doby porodní je osobně přítomen porodník i pediatr.

Rodička porod do vody aktivně žádá a podepíše "informovaný souhlas" (viz. níže). V případě přítomnosti partnera při porodu do vody podepíše tento souhlas i on. Informovaný souhlas musí být podepsán před vstupem rodičky do vodní lázně (vany).

Text informovaného souhlasu:

Porodem do vody rozumíme takový průběh závěrečné fáze porodu, kdy se hlavička, novorozenec i celé jeho tělo porodí pod úrovní vodní hladiny.

Možnost vedení porodu do vody stanoví porodník po Vašem přijetí k porodu poté, jakmile zhodnotí Váš celkový tělesný rodičky, provede porodnické vyšetření a zhodnotí záznam srdeční akce plodu provedený na kardiotokografu.

V průběhu porodu je možné využít pobytu ve vodě i opakovaně.

Dojde-li v kterékoli fázi porodu k neočekávaným komplikacím, je nutno okamžitě pobyt ve vodě ukončit a uposlechnout doporučení odborného personálu.

Tento způsob porodu je považován za bezpečný, jedná-li se o zcela normální průběh porodu. Pozitivním efektem pro Vás u takto vedeného porodu je obvykle úleva při bolesti, možnost měnit polohu těla v průběhu porodu, provádí se méně nástřihů hráze. Dosud nebyl jednoznačně prokázán negativní ani pozitivní účinek takto vedeného porodu na novorozence.

U novorozence může dojít k vdechnutí plodové vody s nutností odsátí dýchacích cest eventuálně s intubací (zavedením kanyly do průdušnice) nebo k infekčním komplikacím - stejně jako při každém porodu, aniž by toto bylo způsobeno samotným porodem do vody.

Co s sebou

Co s sebou na gynekologii nebo porodnici

Hospitalizace na gynekologii

 • Doklady osobní - občanský průkaz, průkazku pojištěnce zdrav.pojišťovny, doporučení lékaře k hospitalizaci, předoperační vyšetření u plánovaných operačních výkonů.
 • Osobní potřeby – boty na přezutí či pantofle, spodní prádlo, ručník, potřeby osobní hygieny, vložky, župan, noční košile.
 • Pokud budete chtít používat nadstandardní pokoj, je možno jeho užívání na konci hospitalizace uhradit v hotovosti či kartou.
 • Nemocnice má pro pacienty volně přístupnou wi-fi síť, takže můžete používat mobilní telefon, ipod, notebook apod.

Hospitalizace na porodnici

 • Doklady osobní - občanský průkaz, průkazku pojištěnce zdravotní pojišťovny, těhotenskou průkazku.
 • Doklady potřebné pro dítě, které vyžaduje matrika - Prohlášení k narození dítěte (pro určení jména dítěte), oddací list, okopírované občanské průkazy Váš i manžela/partnera, prohlášení o určení otcovství a příjmení dítěte (pouze pokud budete chtít příjmení dítěte jiné než svoje).
 • Osobní potřeby – boty na přezutí či pantofle, spodní prádlo, ručník, potřeby osobní hygieny, vložky, župan, noční košile.
 • Potřeby pro dítě – jednorázové pleny (velikost 1), dětskou kosmetiku a oblečení, ve kterém si dítě budete odvážet z porodnice.
 • Pití – na porodním sále dostanete čaj. Pokud jej nebudete chtít, měla byste si vzít i láhev minerální vody, pokud možno neperlivé.
 • Nemocnice má pro pacienty volně přístupnou wi-fi síť, takže můžete používat mobilní telefon, ipod, notebook apod.
 • Noční košile Vám zapůjčíme, ale ne všechny maminky chtějí chodit v nemocniční. Vložky rovněž dostanete od nás, ale části maminek typ „vložky porodnické“ nevyhovuje. Rovněž určité množství dětských plen dostanete od nás, ale může se stát, že nebudou stačit. Jídelní příbor Vám zapůjčíme, ale opět – některé maminky chtějí používat svůj. Dětské oblečení (dupačky, košilky atd.) Vám pro pobyt na porodnici zapůjčíme.
 • Pokud budete chtít používat nadstandardní pokoj, je možno jeho užívání na konci hospitalizace uhradit v hotovosti či kartou.
 • Předporodní kurzy

  INDIVIDUÁLNÍ KURZ (1,5 - 2 hodiny + otec) cena: 800 Kč

  SKUPINOVÝ KURZ (1,5 - 2 hodiny + otec) cena: 500 Kč

  Náplň kurzů:

  • příjem na porodní sál, věci do porodnice (co s sebou)
  • první doba porodní až čtvrtá doba porodní, komplikace u porodu
  • CAP (Centrum aktivního porodu) - alternativní porody
  • Šestinedělí

  Pokud máte zájem zúčastnit se kurzu, kontaktujte prosím porodní asistentky:

  •    Ivana Ullrichová, telefon: 725 506 983
  •    474 944 348

  V případě zájmu o předporodní kurz se přihlaste na FB stránkách Porodnice Kadaň nebo na uvedených telefonních číslech.

  V případě zájmu o porod v CAPu  je nutno absolvovat předporodní kurz (nemusí být v našem zdravotnickém zařízení).