Porodnice Ústí nad Labem

Krajská zdravotní a.s, - Nemocnice Ústí nad Labem

Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa

https://www.kzcr.eu/cz/ul/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/gynekologie-a-porodnictvi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Budova: G, D1, D2

Porodnická část : budova D2 (oddělení rizikového těhotenství a konzervativní gynekologie, porodní sál, oddělení šestinedělí, porodnice nadstandard, feto-maternální centrum, ultrazvukové pracoviště UZ1, UZ2 )

Gynekologie : budova G ( Gynekologie I., Gynekologie JIP, GYN ambulance, GYN příjmová ambulance)

 V roce 2013 byla ustavena Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  Jejím přednostou byl jmenován docent MUDr. Tomáš Binder,CSc., primářem oddělení je MUDr. Ivo Blšťák. 

Vrchní sestra kliniky

Iva Černá

Tel.:

+420 477 112 124

Email:

iva.cerna@kzcr.eu

Gynekologie - sekretariát kliniky

Pavla Sobotková

Tel.:

+420 477 113 620

Email:

UL_Sekretariat_gynekologie@kzcr.eu

Porodnice - sekretariát kliniky

Hana Skružná

Tel.:

+420 477 113 600

Email:

UL_Sekretariat_gynekologie@kzcr.eu

Porodnická část tvoří spolu s novorozeneckým oddělením jedno z 12 perinatologických center v České republice, kde se koncentrují pacientky s patologickým těhotenstvím nebo porodem. Ve spolupráci s oddělením genetiky a dětskou klinikou v centru fetální medicíny zajišťujeme péči o gravidní pacientky s rizikem vývojové vady.

Od 1. 6. 2016 je ZRUŠENA platba za účast u porodu.

Lůžka

Počet lůžek: 93

Co s sebou do porodnice

Vážená nastávající maminko,

připravili jsme pro Vás několik cenných rad a informací pro Váš pobyt v naší porodnici. 

S sebou si vezměte:

 • Léky, které trvale užíváte
 • Těhotenskou legitimaci včetně všech nálezů provedených vyšetření  (laboratorní,  ultrazvukové, příp. nálezy odborných lékařů…)
 • Omyvatelnou obuv (obuv do sprchy)
 • Dostatečný počet spodních kalhotek, doporučujeme kalhotky na jedno použití, síťované (lze zakoupit v prodejnách zdravotnických potřeb nebo v lékárnách)
 • Dostatečný počet ručníků (samostatný ručník na prsy, samostatný na zevní rodidla)
 • Župan
 • Kapesníky
 • Vložky do podprsenky, mateřské podprsenky je výhodnější zakoupit až po nástupu laktace, aby velikost byla vyhovující
 • Psací potřeby, hodinky, nabíječku na mobilní telefon
 • Osobní hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pasta, hřeben, doporučujeme dětské tuhé mýdlo), toaletní papír, tělové mléko
 • Dětské plenkové kalhotky  na jedno použití a vlhčené ubrousky
 • Dámské hygienické vložky, doporučujeme vložky porodnické, bez křidélek, bez lepicí pásky

 Na porodní sál : doporučujeme si připravit zvlášť do samostatné taštičky

 • Ručník, mýdlo
 • Omyvatelnou obuv, příp. obuv do sprchy
 • Toaletní papír
 • Kapesníky
 • Balzám na rty
 • Neperlivou, neochucenou  vodu v  PET láhvi
 • Energetické bonbony nebo hroznový cukr (NE žvýkačku)
 • Hodinky
 • Mobilní telefon, nabíječku

Noční košile, prádlo pro novorozence, bavlněné plenky a jednorázové plenkové kalhotky jsou k dispozici po celou dobu hospitalizace.

Kosmetické přípravky k ošetření kůže miminka jsou k dispozici po celou dobu pobytu dle potřeby.

Standardní oddělení porodnice :

Dámské hygienické vložky obdrží každá rodička zhruba na 4dny hospitalizace

Nadstandardní oddělení porodnice :

Hygienické vložky, plenkové kalhotky a žínky jsou poskytovány  dle potřeby  po celou dobu pobytu.

Tel.kontakt - feto-maternální ambulance: tel. 477 112 080

Pracovní doba : pracovní dny 7.00-15.00 hod.

Předporodní kurz

Vážené nastávající maminky,

V rámci našeho předporodního kurzu získáte informace týkající se jednak průběhu porodu, jednak své role v něm. Porodní asistentka s vámi projde všechny doby porodní a poradí, co můžete samy udělat proto, aby byl porod pro vás uspokojujícím zážitkem. Poskytne vám základní informace týkající se péče o dítě výživy novorozence (kojení).

Dozvíte se o zdrojích informací, které vám pomohou lépe se v porodním procesu orientovat, abyste byli pak schopni učinit informované rozhodnutí.

Podle našich dlouholetých zkušeností dostatek přiměřených informací pomůže rodící ženě či rodícímu páru (doprovází-li ženu partner) lépe se orientovat v porodním procesu a uchovat si klid i v náročné situaci.

Kurz má 2 lekce, délka jedné lekce jsou 2 hodiny. Probíhá ve skupině, maximálně 4 páry. Předností této formy je:

sdílení zkušeností mezi účastníky, diskuse účastníků

Jak se přihlásit

Telefonicky, tel: +420 477 112 080                              PO-PÁ 9.00 – 13.00

Kdy a kde  se kurzy konají:

Feto-maternální ambulance, pavilon D1, 3.NP, telefonní číslo +420 477 112 080 vždy od 16.hod.

Účast partnera na kurzu není povinná, ale je účelná v případě, že plánujete jeho přítomnost u svého porodu.

Náplň kurzu

 1. Lekce: Průvodce porodem

Pondělí od 16hod. (dle počtu zájemců)

Vede porodní asistentka z porodního sálu

Teoretický výklad nástupu a průběhu porodu (I. ,II. a III. doba porodní), poporodním obdobím, výklad probíhá současně s prohlídkou prostor porodního sálu od příchodu rodičky na porodní sál až po její předání na standardní oddělení (vstup rodičky na porodní sál, šatna pacientek, příjmová místnost, přípravna rodičky, porodní box, čekatelský pokoj) Rovněž jsou rodičky seznámeny s uspořádáním a provozem standardního a nadstandardního oddělení šestinedělí.

 1. Lekce : Péče o novorozence

Úterý od 16hod. (dle počtu zájemců)

Vede dětská sestra-laktační poradkyně. Teoretický výklad nástupu, průběhu a udržení laktace, známkách správného sání novorozence, péče o prsy, celkové péče o novorozence, seznámení s kojícími a laktačními pomůckami. Názorná ukázka kojících poloh na panence. Závěrem je

ukázka pokojů na standardním a nadstandardním oddělení šestinedělí vč. dalších doplňujících informací k pobytu.

Cena

Pevná částka 600,-Kč za celý předporodní kurz (všechny 3 lekce)

Absolvování jednotlivých lekcí je dobrovolné, cena je jednotná.

Způsob platby

Kurzovné se platí v den konání kurzu, na platebním místě nemocnice na základě platebního dokladu, který vystaví porodní asistentka v den konání předporodního kurzu.

Doprovod u porodu

Podmínkou přítomnosti doprovázející osoby u porodu je:

 • podepsání Písemného souhlasu s přítomností osoby blízké u porodu
 • seznámení se s Domácím řádem Gynekologicko-porodnické kliniky
 • převléknout se do jednorázového ochranného oděvu (halena, kalhoty) a návleků na obuv (poskytujeme bezplatně)     

Přítomnost této osoby není zpoplatněna, doprovod nic nehradí. Při svém vstupu na porodní sál se převlékne do jednorázového oblečení (halena, kalhoty), které obdrží doprovázející osoba od zdravotnického pracovníka při svém přijetí. Z důvodu  zajištění soukromí a klidu ostatních rodiček, se řídí  doprovázející osoba pokyny zdravotnického pracovníka a pohybuje se pouze v předem vyhrazených prostorách porodního sálu.  Na základě prostorového uspořádání porodního sálu, nedostatku místa na porodních boxech, se umožňuje přítomnost pouze jedné doprovázející osoby. Tato osoba může být během porodu prostřídaná jinou osobou, a to pouze 1x/za porod. V případě ukončení porodu porodem operačním (císařský řez, klešťový porod, porod porodním zvonem) nebo nastanou-li komplikace, může být přítomnost doprovodu na nezbytně nutnou dobu přerušena.

 

Císařský řez

Přítomnost osoby blízké na operačním sále je po domluvě s anesteziologem a operatérem možná.

Pokud lékař, anesteziolog či operatér,  odmítne přítomnost doprovázející osoby na operačním sále, pak máte povinnost jejich rozhodnutí respektovat. Doprovázející osoba  může rodičku doprovodit do tzv. předsálí,  po ukončení operace  pak na pooperační pokoj oddělení šestinedělí.  Může být přítomna u ošetření miminka a jeho uložení na novorozeneckém oddělení. Může doprovázet sestřičku s miminkem z operačního sálu na novorozenecké oddělení.

Průběh porodu v naší porodnici

Milá nastávající maminko,

zvolila jste si pro svůj porod Gynekologicko – porodnickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Klinika patří mezi 12 špičkových porodnických pracovišť v České republice, které jsou schopné poskytovat vysoce specializovanou péči v oboru porodnictví a neonatologie.  Soustřeďujeme a jsme schopni úspěšně řešit ty nejzávažnější komplikace, které se vyskytnou v průběhu těhotenství, za porodu a během šestinedělí. Neonatologické oddělení poskytuje novorozencům odbornou péči na nejvyšší možné úrovni v souladu s posledními poznatky lékařské vědy. I přesto můžeme říci, že velká většina těhotenství a porodů probíhá fyziologicky a bez komplikací. V  takových případech nám jako zdravotnickému personálu porodnice přísluší role asistentů neboli průvodců porodem - kontrolujeme fyziologický průběh porodu a snažíme se Vám nastávajícím maminkám podle Vašich požadavků porod co nejvíce usnadnit. Je nutné si ale uvědomit, že tím, že jste si pro svůj porod zvolila zdravotnické zařízení, přenesla jste odpovědnost za výsledek porodu na zdravotnické pracovníky. To v praxi znamená, že zdravotnický pracovník musí mít možnost v každé fázi porodu, pokud to uzná za nezbytné, přesvědčit se o intrauterinním stavu plodu, aby se včas mohl rozhodnout k intervenci, která zabrání poškození miminka nebo rodičky na zdraví či dokonce ohrožení na životě.  Máme společný cíl, a tímto cílem je zdraví Vaše a zdraví Vašeho miminka.

 1. A) SOUHLAS K PORODU

Rodička při zápisu k porodu obdrží tzv. informovaný souhlas k porodu. Tento souhlas mimo jiné obsahuje rámcové informace o komplikacích, které se mohou během samotného porodu vyskytnout, a jejich možných akutních řešení. Svým podpisem stvrzujete souhlas pro řešení těchto akutních situací, protože pokud by některá z těchto akutních situací nastala, nebyl by čas po Vás tento souhlas vyžadovat a často byste ani nebyla schopná tento souhlas svobodně o své vůli udělit. Tento souhlas si doma pozorně přečtěte a při následující návštěvě v prenatální poradně se na lékaře či porodní asistentku neváhejte obrátit s doplňujícími dotazy nebo požádejte o vysvětlení k věcem, kterým jste zcela neporozuměla.

Pro plánované porodnické operace (císařský řez, obrat plodu zevními hmaty, odběr plodové vody apod.) jsou pro vás připraveny k podpisu samostatné informované souhlasy.  

 1. B)VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ NA PORODNÍM SÁLE

Vstupní vyšetření na porodním sále provádí lékař. Sestává se ze vstupního vaginálního vyšetření, vstupního CTG záznamu a případně z ultrazvukového vyšetření. Lékař dále kontroluje údaje v těhotenské legitimaci a odebírá anamnestické údaje. Bude se vyptávat na samotný průběh těhotenství a jeho případné komplikace, průběh a způsob vedení předchozích porodů, na léky, které užíváte a případné alergické reakce na podané léky. Poslední dotazy se budou týkat příznaků, pro které rodička přichází na porodní sál. Součástí vstupního vyšetření je i změření krevního  tlaku, tělesné teploty a orientační vyšetření vzorku moči. Na základě získaných informací učiní lékař závěr, zda se jedná o fyziologický, rizikový či patologický porod. U fyziologického porodu může předat s Vaším souhlasem všechny kompetence porodní asistentce, která Vás dále porodem samostatně provede.

 1. C)FYZIOLOGICKÝ  POROD

1) Během porodu umožňujeme bezplatně přítomnost tzv. „osoby blízké“ (vzhledem k prostorovému upořádání porodních boxů je možná přítomnost pouze jedné osoby). Pokud trváte i na přítomnosti certifikované duly, či jiné osoby, je umožněno, aby se tyto osoby podle vzájemné dohody a dohody s Vámi během porodu vystřídaly.  

2) Snažíme se každé rodičce zajistit maximální možné soukromí a klid během celého porodu. Bohužel v některých situacích, zejména s ohledem na limity stavebního uspořádání porodního sálu, je z Vaší strany žádána tolerance k ostatním rodičkám i zdravotnickému personálu.

3) Pokud porod plynule bez komplikací postupuje, tak do jeho průběhu medikamentózně nezasahujeme.

4) Máte možnost volného pohybu, lze využít sprchu, porodní vak, porodní stoličku, žíněnku, balón, žebřiny a v průběhu I. doby porodní, také vanu, avšak samotný porod do vody neumožňujeme.

5) Během porodu je možné přijímat tekutiny, můžete popíjet po malých doušcích čistou nebublinkovou vodu, lehce oslazený slabší černý nebo zelený čaj nebo cucat hroznový cukr. Jídlo dostanete od nás.

6) Intrauterinní (nitroděložní) stav plodu monitorujeme pomocí kardiotokografu (CTG) jen po dobu nezbytně nutnou cca po 20 min v 2 hodinových intervalech. Monitorovat plod lze v různých, pro rodičku co nejvíce komfortních polohách. V naší praxi jsou případy, kdy tento způsob monitoringu zachránil životy.

7) Pečuje o Vás jedna konkrétní porodní asistentka, která se Vám představí, kontroluje průběh porodu. Vysvětluje, jak bude porod probíhat. Je vám po celou dobu psychickou oporou. Pohyb ostatního zdravotnického personálu je omezen na nejnižší možný počet. Přítomnost studentů můžete samozřejmě odmítnout. Pokud tak neučiníte, velmi Vám děkujeme za to, že umožňujete jejich kvalitní přípravu na dobu, kdy budou sami provázet porodem například Vaše rodinné příslušníky nebo jiné osoby blízké.

8) O všech případných zásazích do průběhu porodu včetně medikace budete srozumitelně informována a poučena. Pokud nebudete čemukoliv rozumět, nebojte se zeptat. S každým zásahem do průběhu porodu či medikací vyjadřujete souhlas (v průběhu porodu se jedná zejména o souhlas ústní, nesouhlas bývá písemný, při ústním nesouhlasu je přítomen svědek).

9) Pokud projevíte přání zmírnit porodní bolesti, můžeme vám nabídnout (v žádném případě nevnucujeme) poměrně širokou škálu farmakologických metod (inhalaci rajského plynu „Entonox“, epidurální analgezii, Nalbuphin v infuzi) i nefarmakologických metod (hydroterapii, aromaterapii, je možná i relaxační muzikoterapie – relaxační hudbu je nutné vzít si s sebou do porodnice)

10) Vaginální vyšetření slouží k posouzení dostatečné progrese porodu. Je doporučeno provádět toto vyšetření ne častěji než ve 2 hodinových intervalech nebo při změně chování rodičky ( např.  nutivé kontrakce)

11) Příprava k porodu – holení, klysma – je vaší volbou

12) Nástřih hráze (episiotomie) je prováděn pouze v případech, pokud hrozí nekontrolovatelné poranění hráze či jiné komplikace. Zásadně se neprovádí rutinně.

13) Dirupci vaku blan provádíme v momentě, kdy porod „vázne“ a děložní kontrakce jsou neefektivní (primárně slabé), k dirupci vaku blan, jak bylo řečeno, projevujete svůj souhlas či nesouhlas.

14) Polohu u porodu si volíte sama po domluvě s porodní asistentkou. Poznámka: extrakční vaginální operaci vedoucí k urychlenému ukončení porodu z důvodu akutního ohrožení zdraví plodu je možné provádět pouze v poloze rodičky na zádech.

15) V ČR je postupem „lege artis“ tzv. aktivní vedení 3. doby porodní. Podání uterotonika rodičce do žíly po porodu plodu usnadňuje odloučení placenty a snižuje riziko větší poporodní krevní ztráty. Je to preventivní opatření k zabránění peripartálního život ohrožujícího krvácení, které je nejčastější příčinou mateřských úmrtí.

16) Miminko, pokud se narodí v dobrém stavu, dáváme po porodu mamince na břicho a necháváme dotepat pupečník. Umožňujeme na požádání přestřižení  pupečníku otcem či jinou osobou.

17) Umožňujeme přítomnost otce či jiné osoby u prvního ošetření miminka.

18) Miminku i Vám přidělíme náramek se stejným číslem a novorozence navíc označíme jménem na stehýnku nohy. Je to nezbytně nutné, abychom na 100% zabránili záměně novorozenců. 

19) První přiložení k prsu se provádí v co nejkratší době po porodu.

20) Po porodu zůstáváte dvě hodiny na porodním sále spolu s miminkem, příp. i doprovázející osobou. Za stav miminka odpovídá sálová dětská sestra. Není vhodné bez jejího vědomí s novorozencem manipulovat (chovat, přikládat na prsa apod.)

21) S fyziologicky narozeným miminkem jste propuštěna do domácí péče obvykle po 72 hodinách po porodu. Při novorozenecké žloutence, úbytku na hmotnosti a jiných komplikacích, se pochopitelně může pobyt dítěte v nemocnici prodloužit. Trváte-li na dřívějším propuštění do domácí péče, nejste ze strany nemocnice nijak sankcionována. Přebíráte však 100% odpovědnost za případné pozdější komplikace, které se mohou u miminka projevit.

22) Ačkoli věříme, že k tomuto kroku nedojde, jsme nuceni Vám sdělit, že o zahájení nebo ukončení a způsobu případné resuscitace miminka rozhoduje výhradně lékařRodiče, ani nikdo jiný, nemají v tomto případě ze zákona žádné právo do resuscitace zasahovat.  

 1. D)CÍSAŘSKÝ ŘE

1) Způsob anestézie při plánovaném císařském řezu si volíte po pohovoru s anesteziologem sama. Při neplánovaném (akutním) císařském řezu, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, preferujeme svodnou anestezii. Plod na rozdíl od celkové anestezie není negativně ovlivněn podanými anestetiky.

2) Přítomnost otce, či jiné Vámi zvolené osoby je na operačním sále po domluvě s anesteziologem a operatérem možná. Operační sál je prostor  řízených zón se zvláštním hygienicko-protiepidemickým režimem s nejvyššími nároky na čistotu prostředí, které vyžadují správné způsoby chování a pohybu osob v těchto prostorách, dodržování specifických hygienických postupů s minimalizací počtu vstupujících osob. Pokud lékař, anesteziolog či operatér,  odmítne přítomnost doprovázející osoby na operačním sále, pak máte povinnost jejich rozhodnutí respektovat. Doprovázející osoba Vás může doprovodit do tzv.předsálí,  po ukončení operace  pak na pooperační pokoj. Může být přítomna u ošetření miminka a jeho uložení na novorozeneckém oddělení. Může doprovázet sestřičku s miminkem z operačního sálu na novorozenecké oddělení.

3) I u císařských řezů, pokud to stav miminka dovolí, necháváme dotepat pupečník.

4) Bonding na operačním sále neprovádíme, není k tomu prostorově uzpůsoben. Umožňujeme ho až na novorozeneckém oddělení, kde je miminko umístěné po dobu Vašeho pobytu na pooperačním pokoji

5) Po operaci jste umístěna na porodnické JIP po prvních 24 hodin. Miminko Vám je přinášeno ke kojení podle jeho potřeb. Na JIP bohužel není umožněn rooming-in.

6) Po 24 hodinách jste umístěna spolu se svým dítětem na standardní nebo nadstandardní oddělení šestinedělí. Nadstandardní oddělení šestinedělí disponuje s 9 1lůžkovými pokoji s vlastním sociálním zázemím, s možností přistýlky. Zde o Vás i miminko pečuje pouze jedna sestřička, která je zároveň laktační poradkyní.

Porodní plán, porodní přání

Vážené nastávající maminky,

Snažíme se vždy maximálně vyhovět přáním a požadavkům rodičky. Ne vždy je ale možné všem požadavkům vyhovět. Jedním limitujícím faktorem je stávající  stavební uspořádání porodního sálu. Druhým, mnohem závažnějším, limitujícím faktorem je odmítání  jakéhokoliv  monitorování intrauterinního ( nitroděložního ) stavu plodu rodičkou v průběhu porodu. Těmto přáním nelze vyhovět, protože by se zdravotnický personál vystavoval  riziku forensního postihu v případech, kdy by porod nedopadl dobře jak pro plod tak i případně pro Vás ( § 36 odst. 4 zákona 372/2011 Sb.)

Proto doporučujeme ještě před porodem  konsultovat svá přání uvedená v porodním plánu  se zdravotnickým personálem kliniky. Dostanete  vysvětlení co  je  možné splnit, co není možné splnit a proč. Předejde se tak konfliktním situacím během vlastního porodu.

Porodní plán předložte prosím při sepsání k porodu, Feto-maternální centrum, pavilon D1, 3.podlaží, tel.477 112 080

 

 
Zpět do obchodu