Porodnice Havlíčkův Brod

havlickuv-brod

 


 
 
Nemocnice Havlíčkův Brod
 
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

telefon: +420 569 472 111

www.onhb.cz


 
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Pavel Antonín
569 472 243
pavel.antonin@onhb.cz
Vrchní sestra:

Mgr. Martina Horáčková
569 472 403
martina.horackova@onhb.cz

 

Gynekologicko-porodnické oddělení naší nemocnice samostatně existuje od r. 1947 a dlouhodobě poskytuje komplexní péči o pacientky s gynekologickými onemocněními, o těhotné, rodičky a ženy po porodu. Oddělení je umístěno v moderních prostorách hlavní budovy, je vybaveno kvalitní přístrojovou technikou a patří k jednomu z nevyhledávanějších v rámci celé nemocnice.  Každý měsíc přivítáme přibližně 30% pacientek a rodiček z ostatních okresů. Ke každé pacientce a rodičce přistupujeme dle jejích aktuálních a individuálních potřeb a pracujeme na stálém zlepšování úrovně péče, rozšiřování spektra péče s důrazem na up to date postupy, šetrnost, komfort a bezpečí.

Každoročně se u nás narodí téměř 1500 dětí.  V naší porodnici není zaveden systém předoporodní registrace.

Naše nemocnice je perinatologickým centrem 2.typu a v úzké spolupráci s oddělením intermediárním péče o novorozence pečujeme o ženy rodící od 32.týdne těhotenství. V případě nutnosti péče vyššího pracoviště pružně spolupracujeme zejména s VFN Praha, FN Hradec Králové a FN Motol pro péči o pacientky porodnické a FN Královské Vinohrady, VFN a Masarykův onkologický ústav pro pacientky gynekologické.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA PORODNICE ZDE

Návštěvy a provoz oddělení:

Návštěvy na všech stanicích gynekologicko-porodnického oddělení

Porodnice

Porodnické oddělení sestává z oddělení šestinedělí a porodních sálů.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Porodní sál:

Porodní sály se nachází v 6.patře hlavní budovy nemocnice a prošly celkovou rekonstrukcí v roce 2017. Náš personál si je dobře vědom široké škály potřeb rodiček. Poskytujeme péči v souladu s aktuálními trendy v porodnictví ve snaze zpříjemnit celý porodní děj při zachování vzájemného respektu, nejvyšší míry bezpečí a moderní péče o rodičku – Zásady při porodu.

K dispozici jsou čtyři zcela oddělené porodní pokoje, kde při fyziologickém průběhu porodu mohou proběhnout všechny doby porodní. Na každém pokoji je k dispozici manželská postel, porodní pomůcky, reproduktor hudby, klimatizace, sprcha a toaleta v samostatné koupelně. Vana je součástí jednoho z pokojů, na stejném pokoji je i vlastní porodnické křeslo. Klyzma rodičkám doporučujeme, není však povinné.

Stále oblíbenější aromaterapie je mnoho let běžně praktikovanou součástí péče na našem porodním sále, provádí ji naše zkušené porodní asistentky v rámci všech dob porodních, vždy samozřejmě po domluvě s rodičkou.

Co s sebou do porodnice - více ZDE

Prohlášení rodičů o jménu (popř. jménech) dítěte

PŘÍJMOVÝ DOTAZNÍK pro rodičky ke stažení ZDE

 

Osoba blízká:

Na porodním sále je přítomnost partnera či jiné blízké osoby vítána, již považována za standart a tedy bezplatná. Režim oddělení povoluje přítomnost max.2 blízkých osob. Velmi doporučujeme návštěvu Předporodního kurzu vedeného našimi porodními asistentkami.

Porodní pomůcky:
Během porodu jsou Vám k dispozici relaxační pomůcky – vana, madla, masážní válečky, rašelinové obklady, gymnastické míče, overbally, hudba dle vlastního výběru a již zmiňovaná a hojně využívaná AROMATERAPIE. Nově nabízíme BYLINNOU NAPÁŘKU - KLIKNI.

Vedle přirozených metod zmírnění bolesti Vám můžeme nabídnout:
Inhalační analgetikum  – směs medicinálních plynů k potlačení bolestivých vjemů. K použití během první i druhé doby porodní, výhodou je rychlý nástup účinku a rychlé odeznění, je neinvazivní a jeho aplikaci může indikovat i porodní asistentka bez lékaře (nadstandartní služba – cena 700,-kč pro první i druhou dobu porodní).

Máme zavedeno použití inhalačního analgetika na žádost rodiček při poporodním ošetření – jako doplněk k lokální či regionální analgezii, je-li takové přání rodičky (400,-kč).

Epidurální analgezie –spočívá v zavedení místního anestetika do páteřního kanálu zevnitř od tvrdé pleny. Velmi efektivně působ proti bolestivému vjemu děložních kontrakcí. Je nejen metodou úlevy od bolesti, ale v jistých indikacích též metodou léčebnou. Aplikaci epidurální analgezie indikuje porodník ve spolupráci s lékařem anesteziologem. Cena 1600,-kč

TAP blok – metoda úlevy od bolesti po císařském řezu, aplikuje lékař ARO po dohodě s rodičkou na dospávacím pokoji či na operačním sále. Spočívá v aplikaci znecitlivující látky tenkou jehlou mezi vrstvy břišních svalů pod ultrazvukovou navigací. Metoda výrazně snižuje bolestivost operační rány prvních 24 hodin, čímž je snížena i potřebnost dalších analgetik. Rodičkami i lékaři je TAP blok velmi oblíbený a v naší nemocnici bezplatný.

Porod do vody porod do vody je na našem pracovišti vyhrazen vedení primářem oddělení. Je tedy možný po domluvě a splnění podmínek...více odkaz (použila bych současný odkaz porod do vody.

Lotosový porod - z hygienických důvodů a z důvodu zvýšeného rizika infekce není možná hospitalizace v rámci oddělení.

Ambulantní porod – ambulantní porod nepatří do standartních postupů naší porodnice.Přijíždí li rodička s představou ambulantního porodu, vždy se postupuje dle aktuálního zdravotního stavu v součinnosti s pediatrií.

Předporodní kurz  - aktuálně ON-LINE  a zdarma - Nastávající rodiče se nejlépe seznámí s prostředím a personálem našeho oddělení na předporodním kurzu pořádaném našimi asistentkami. V programu kurzu je edukační seminář, prohlídka porodních sálů, prostor pro individuální dotazy. Kurzy probíhají 1x za 14 dnů. Cena kurzu: 300,- Kč /pár při délce kurzu délka cca 2,5 hod. Bližší informace získáte na tel. 569 472 397. Absolvování kurzu je doporučené, nikoliv podmínkou.

Prohlídka porodních sálů
Prohlídka porodních sálů a šestinedělí je možná po předchozí domluvě na telefonu 569 472 397 i bez absolvování předporodního kurzu.

Nabízíme též individuální konzultace s lékařem a porodní asistentkou před porodem - více ZDE.

Dále nabízíme emailovou poradnu, kterou vede MUDr. Erik Lajtman, Ph.D., MPH. Ten na svém emailu erik.lajtman@onhb.cz zodpovídá maminkám jejich dotazy stran předporodní i poporodní péče do 48 hodin.

Prenatální poradna (ambulance porodního sálu):
V prenatální poradně se na doporučení privátních gynekologů provádí  těhotenské kontroly a monitorace CTG ( monitorování akce srdeční plodu, pohybů plodu, kontrakcí dělohy).

Na plánovaná vyšetření je nutno se objednávat na telefonním čísle 569 472 197 (ambulance porodního sálu) do 12.hodiny, poté 569 472 397 (sesterna porodního sálu). Těhotné pacientky odeslané téhož dne od svého lékaře či pacientky se změnou stavu jsou samozřejmě vyšetřeny bez objednání. Pokud se nelze dovolat, prosíme o trpělivost vzhledem k vytížení personálu.

Stanice šestinedělí:

Se nachází ve 4. patře hlavní budovy nemocnice na společné chodbě s oddělením fyziologických novorozenců. Všechny pokoje šestinedělek jsou v režimu rooming – in (matka s novorozencem na jednom pokoji). K dispozici máme standartní dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízení společném pro dva pokoje, systém tzv.buněk a dva nadstandartní jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením – více níže. Pooperační pokoje šestinedělek po císařském řezu jsou součástí oddělení.

Na oddělení šestinedělí je mimo standartní ošetřovatelskou, případně léčebnou péči kladen důraz na blízkost matky a novorozence, edukace v péči o novorozence a nácvik kojení.

Nadstandardní pokoje - Oddělení šestinedělí disponuje dvěma nadstandardními pokoji. Nadstandardní pokoje jsou v systému rooming – in a jeho rezervaci lze domluvit v den porodu, vždy s přihlédnutím k aktuální obsazenosti. Rodičky oceňují zejména možnou přítomnost rodinného příslušníka během celé hospitalizace. Pokoje mají vlastní sociální zázemí, k dispozici je zde televize, rádio, rozkládací křeslo – přistýlka, telefon, chladnička). Cena 400,-kč/noc

Ocenění „Baby friendly hospital" - obdržela naše nemocnice již v roce 1998.

PROVOZ ODDĚLENÍ

Vizity

· denně lékařská (7:00-7:30)

· pondělí a čtvrtek dopoledne - primářská

· Návštěvní hodiny - každý den do 20:00 – po domluvě s personálem lze vyhovět mimo oficiální návštěvní hodiny.Z hygienicko-epidemiologických zásad nenoste, prosíme , na oddělení květiny.Používání mobilních telefonů je dovoleno.

Doba pobytu po porodu
Průměrná doba hospitalizace na porodnici - po spontánním porodu 3 dny, po císařském řezu - 5 dní. Přihlížíme vždy k individuálnímu stavu každé rodičky.

KDE NÁS NAJDETE

Budova č. 3

3. nadzemní podlaží oddělení gynekologie
4. nadzemní podlaží porodnice/ šestinedělí
6. nadzemní podlaží porodní a operační sály
Telefonické spojení:
sestry gynekologie: 569 472 399
sestry porodnice: 569 472 522
sestry novorozenci: 569 472 402
kancelář - dokumentační pracovnice: 569 472 398 
porodní sály:  569 472 397

 

 

Zpět do obchodu