Porodnice Jihlava

jihlava

 


 Nemocnice Jihlava
 Vrchlického 59
 586 01 Jihlava
 

 www.nemji.cz


 

GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
 
Primář:
 
4. POSCHODÍ :
* ODDĚLENÍ GYNEKOLOGIE

5. POSCHODÍ :
* PŘÍJMOVÁ A KONZILIÁRNÍ AMBULANCE
* AMBULANCE PORODNÍHO SÁLU
* PORODNÍ SÁL

6. POSCHODÍ :
* ODDĚLENÍ RIZIKOVÉ GRAVIDITY A ŠESTINEDĚLÍ
 
Telefon:
pevná linka: +420 567 157 676 (Příjmová gynekologická ambulance)
pevná linka: +420 567 157 680 (Ambulance porodního sálu)
pevná linka: +420 567 157 686 (Porodní sál)
pevná linka: +420 567 157 690 (Oddělení gynekologie)
pevná linka: +420 567 157 390 (Oddělení šestinedělí a rizikové gravidity

 

Ambulance porodního sálu zabezpečuje konziliární, preventivní a terapeutické činnosti pro těhotné od 24. týdne těhotenství. Činnost ambulance je zabezpečena lékařem s odbornou způsobilosti v oboru a kompletním přístrojovým vybavením pro diagnostiku zdraví, nebo patologie matky nebo plodu (kardiotokografy, ultrazvuk a další). Všechny klientky, které se rozhodnout porodit na Gynekologicko – porodnickém oddělení Nemocnice Jihlava jsou v pravidelných intervalech sledovány na ambulanci porodního sálu od 36. týdne těhotenství do porodu. Od tohoto období až do porodu je pravidelně kontrolován jak stav matky, tak plodu. Je stanovena individuální strategie vedení porodu pro každou klientku.

Vlastní porodní sál vede jak plánované, tak akutní porody. Porod je veden jak porodními asistentkami (fyziologický porod) tak lékaři (rizikový a patologický porod) a to s důrazem na individuální přístup k rodičce a jejímu doprovodu. Je maximálně respektováno soukromí rodičky a jejích blízkých pří porodu.

Jihlava-1

Porodní sál je součástí Intermediárního centra perinatální péče, to znamená, že zajišťuje péči o porod matky a plodu od ukončeného 32. týdne těhotenství, nebo od dosažení ultrazvukového odhadu hmotnosti plodu/ů cca 1 500 g. Pokud dojde k rozvoji nezastavitelné děložní činnosti, nebo je těhotenství nutno z jakéhokoliv důvodu ukončit před dosažením této hranice, je  zajištěna péče na vyšším specializovaném pracovišti a matka s plodem v děloze (takzvaný transport in utero) je transferována sanitkou nebo helikoptérou RZP v doprovodu lékaře na perinatální centrum tohoto pracoviště k další léčbě eventuelně porodu vysoce rizikového novorozence. Péče o něj je pak vedena odborníky novorozenecké jednotky intenzivní péče.

 

Jsou dodržovány všechny doporučené postupy stanovené Českou gynekologickou a

porodnickou společností. Jsou využívány veškeré nové i alternativní metody porodu.

 

Patři mezi ně :

- respektování porodního plánu klientky,

- indukce porodu, nebo programovaný porod,

- je zajištěno intermitentní nebo kontinuální sledování stavu plodu, a to jak kardiotokograficky, tak pomocí intrapartální fetální pulzní oxymetrie (jde   o přístroje, které zpřesňují diagnostiku nitroděložního ohrožení plodu).  

- tlumení porodních bolesti epidurální analgezií a dalšími metodikami porodnické analgezie, relaxace  na  míči, porod ve vertikální poloze ve   stoji,  dřepu, v sedě,  v kleče  a  i s pomocí porodního vaku, nebo porodní  stoličky

 

- porodnická hydroterapie: relaxace ve sprše, ve vaně, kompletní porod do vody.

- porod v přítomnosti otce, rodinných příslušníků nebo duly a to na požádání i u operačních porodů,

- aromaterapie pomocí vonných esencí

 

Porod sleduje jak porodní asistentka, tak lékař porodního sálu, nebo ústavní pohotovostní služby. Po porodu přebírá péči o novorozence personál Dětského oddělení.

 

 

V případě náhle vzniklé porodnické patologie, která vyžaduje akutní ukončení porodu, je možné provést urgentní císařský řez. V případě splnění  podmínek pro akutní ukončení porodu vaginální cestou je možné použití jak porodnických kleští, tak vakuumextraktoru.

 

Metoda císařského řezu je volena tak, že v případě nekomplikovaného proběhu opouští nedělka s dítětem Nemocnici Jihlava 4. poporodní den bez nutnosti odstranění  kožního stehu.

 

Možnost přípravy rodiček k porodu, cvičení pro těhotné a plavání těhotných jsou uvedeny v patřičném odkazu stránek.

PORODNÍ POKOJE

Výběr osob, které mohou ženu doprovázet k porodu, záleží na jejím přání a možnostech porodního sálu. Většinou je to otec, matka, sestra, kamarádka nebo dula. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu i 2 hod po porodu, kdy zůstává žena na porodní sále.

V I. době porodní je ženám doporučován spíše pohyb, teplá sprcha, relaxační pomůcky, aromaterapie i masáž prováděná doprovodem nebo personálem porodního sálu.

Personál je zvyklý pracovat s porodními plány.

Aplikace nálevu a holení záleží na přání rodičky.

V naší porodnici podporujeme myšlenku přirozeného porodu. Na přání klientky nabízíme možnost podání léků tlumící bolesti včetně epidurální analgezie. Nabízíme také možnost využití inhalační analgezie Entonox.

Fyziologický porod vedou porodní asistentky za přítomnosti lékaře. Při normálně probíhajícím porodu si žena může zvolit jinou, než klasickou polohu na zádech. Například polohu na boku, v polosedě, v sedě, ve stoje, na porodní stoličce, či na porodním vaku. Nabízíme i možnost porodu do vody.

Ke kojení se miminko přikládá do 30-ti minut po porodu. Porodnice dodržuje  všech 10 kroků k úspěšnému kojení.

jihlava-2  jihlava-3  jihlava-4  

 

OPERAČNÍ SÁL

 

Operační sál pro vedení císařského řezu se nachází v bezprostřední blízkosti porodních pokojů.

 

Lékaři rozlišují císařský řez plánovaný, který se provádí zejména z nějaké závažné zdravotní indikace rodičky či dítěte, a akutní císařský řez, jenž přichází na řadu zpravidla ve chvíli, kdy je během porodu z nějakého důvodu ohroženo zdraví nebo život dítěte. V případě náhle vzniklé porodnické patologie, která vyžaduje akutní ukončení porodu, je možné provést císařský řez do 15 min. 

 

Téměř 90 % císařských řezů je prováděno ve spinální anestezii. Její výhodou je to, že maminka je po celou dobu trvání operace naprosto při vědomí (znecitlivěná je jen ta část těla, ve které se provádí řez), může doslova vidět příchod svého dítěte na svět a komunikovat s lékaři i s partnerem, který se po dohodě s operatérem obvykle smí plánované operace účastnit.

 

V případě nekomplikovaného průběhu císařského řezu opouští matka s dítětem Nemocnici Jihlava 3. poporodní den bez nutnosti odstranění kožního stehu.

  • Oddělení rizikového těhotenství a šestinedělí

Její náplní je hospitalizační péče o riziková a patologická těhotenství a o nedělku a jejího novorozence.

 

Je aplikován systém „full rooming in“, to znamená společné poporodní ošetřování matky a novorozence ihned po porodu. Je věnována maximální pozornost rozvoji laktace u matky a plného kojení novorozence.

 

K dispozici jsou jak standardní pokoje po 2 (nedělka a dítě) maximálně po 3 (rizikové těhotné) postelích na pokoji vždy se sociálním   zařízením společným pro 2 pokoje, tak 3 nadstandardní pokoje s kompletním nadstandardním vybavením. Dále je k dispozici pooperační pokoj pro 2 klientky po císařském řezu s adekvátním   monitoringem vitálních funkcí. Celkem disponuje toto oddělení 30 lůžky.

 

 

Nemocnice Jihlava a její Dětské a Gynekologicko porodnické oddělení získala v roce 2003 titul „Baby friendly hospital“. Jde o ocenění přístupu pracoviště ke kojení novorozenců.

Nadstandardní služby

Ceník nabízených nadstandardních služeb a jejich spektrum najdete zde.

 

Zpět do obchodu