Porodnice Kroměříž

 

Kde nás najdete

1. patro budovy A (mapa areálu nemocnice)

 

Kontaktujte nás

Porodní sál

Tel.: (+420) 573 322 256

 

Charakteristika sálu

 • Celý trakt byl vybudován v polovině 90. let minulého století zcela nově.
 • Porodní oddělení společně s novorozeneckým oddělením zajišťuje komplexní péči o matku a dítě.
 • Upřednostňuje individuální potřeby a přání svých klientek.
 • Prostorové uspořádání respektuje požadavky moderního porodnictví. Nabízí dostatečný komfort a vybavenost jak pro klasické, tak aktuální moderní trendy vedení porodu.

 

Plavání a cvičení těhotných Více
Kurzy předporodní přípravy Více
Bonding Více
Co s sebou do porodnice Více
Kdy do porodnice Více
Inhalační analgetikum ENTONOX Více
Prohlášení o volbě jména dítěte Formulář

 

Vážená nastávající maminko,

 

naši porodnici si pro porod svého dítěte vybírá přibývající počet žen, které si přejí mít porod podle svých představ. Podporujeme přirozené metody vedení porodů, jejichž cílem je spokojená maminka a zdravé dítě. Obecně se snažíme vyjít vstříc ve většině běžných požadavků a v některých sporných bodech připouštíme diskuzi. Je však třeba, aby maminka a osoba ji doprovázející, chápala, že zdravotnický personál nese odpovědnost za výsledek porodu, a že porodní asistentky a lékaři jsou vázáni doporučenými postupy České gynekologicko–porodnické společnosti. V naši porodnici jsou mnohá projevená přání ve Vašich porodních plánech pro nás běžným standardem.

Porodní přání lze akceptovat při porodu po dokončeném 36. týdnu fyziologického (nekomplikovaného) těhotenství.

 • monitorace ozev plodu (tzv. CTG záznam) v průběhu porodu provádíme vždy. Nejprve při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace.
 • vaginální vyšetření provádíme při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Bez vyšetření nerozeznáme komplikace, které mohou během porodu nastat, ale ani jak porod postupuje.
 • necháváme porodu své vlastní tempo, nepodáváme léky k urychlení porodu ani preventivně zbytečně nezasahujeme
 • rodičce je umožněn volný pohyb a má možnost zaujmout jakoukoliv úlevovou polohu, lze využít míč, sprchu, vanu, aromaterapii, Vámi přinesená homeopatika apod.
 • samozřejmostí je přítomnost doprovázející osoby ev. duly
 • klystýr doporučujeme – napomáhá zdárnému průběhu porodu, ale nevyžadujeme ho
 • nevyžadujeme holení hráze před porodem
 • respektujeme Vaše přání nenabízet léky na tlumení bolesti, ale jsme připraveni je Vám poskytnout, pokud si je budete přát
 • respektujeme neprovádět dirupci (protržení) vaku blan
 • informace o všech navrhovaných vyšetřeních jen se souhlasem rodičky
 • snažíme se během porodu udržet intimní, klidnou a tichou atmosféru s minimem přítomných osob – většinu času jen porodní asistentka, v závěru porodu porodník, novorozenecká sestra případně pediatr
 • volitelná poloha při porodu plodu v poloze hlavičkou
 • nástřih hráze neprovádíme rutinně ani preventivně, ale pouze v nezbytně nutných případech
 • nenásilná dopomoc porodu ramének skláněním hlavičky plodu
 • ihned po porodu pokládáme dítě matce na tělo, necháváme dotepat pupečník a následně umožňujeme dvě hodiny ničím nepřerušovaný bonding
 • první vyšetření novorozence na těle matky, další až po dvou hodinách, pokud pediatr nebude mít podezření na nízkou nebo vysokou hmotnost nebo jinou patologii
 • vždy čekáme na porod placenty, netaháme za pupečník (v případě odmítnutí podání léků na odloučení placenty je třeba podepsat negativní reverz)
 • možnost vydání placenty domů
 • veškerá vyšetření dítěte za přítomnosti jednoho z rodičů
 • v případě porodu císařským řezem umožňujeme bezprostřední kontakt (při spinální anestezii je umožněn vizuální kontakt matky s novorozencem, případně i přítomnost partnera na operačním sále)
 • umožňujeme tzv. „ambulantní porod“ – možnost odchodu do domácí péče 2 hodiny po porodu fyziologického donošeného novorozence (podmínkou je souhlas praktického pediatra s převzetím novorozence do péče)

 

Porodní přání nad rámec výše uvedených bodů (hodnocené lékařem jako non lege artis) nemohou být naši porodnicí akceptována, stejně tak nemohou být akceptována přání ohrožující zdraví či život matky a dítěte.

Zhodnocení průběhu porodu, nutnosti léčby a možnosti akceptovat Vaše porodní přání vždy provádí službu konající lékař, který má za celý porod zodpovědnost.

 

 

Rozsah péče

 • Kvalifikovaný tým porodního a novorozeneckého oddělení vede fyziologické a rizikové porody, u nichž není předpoklad následné intenzivní novorozenecké péče.
 • Umožňuje jak fyziologické tak i operativní vedení porodu.
 • Naprostou samozřejmostí je KTG monitor v každé části porodního sálu.
 • Rodičky mají k dispozici rehabilitační míče, overbaly, masážní a polohovací pomůcky, žíněnky, ribstol, relaxační vanu, sprchový kout, porodní vaky a porodní stoličku umožňující alternativu vedení porodu.
 • Možnost využití homeopatie (své vlastní) a aromaterapie – v celém průběhu porodu.
 • Naprostou samozřejmostí je je podpora raného kontaktu mezi matkou a dítětem, porodní proces tvorby hlubokých emočních vazeb tzv. BONDING (kontakt kůže na kůži, vůně a teplo důvěrně známého těla, tlukot svých srdcí, svými smysly vnímají maminka a dítě vše, co jim připomíná a dává pocit známého prostředí a bezpečí).
 • Personál porodního oddělení preferuje přání rodičky vztahující se k jejímu porodu, respektuje individuální porodní plány, pokud nepředstavují zvýšené riziko pro matku a plod.
 • Porodnice nabízí účinné inhalační analgetikum  s charakteristickým anxiolytickým účinkem, tedy zbavující klientku psychického napětí, strachu a úzkosti. Bolest a strach jsou pro klientku při styku se zdravotnickým personálem vysoce zatěžující aspekty, proto se je snažíme tímto způsobem minimalizovat. Medicinální plyn se podává přes inhalační masku nebo náústek s filtrem a rodička si sama vdechuje směs plynů dávkovanou nádechovým ventilem. Mezi jeho přednosti patří rychlý nástup, snadné podání a řízení, je neinvazivní a prokazatelně bezpečný pro ženu i novorozence.
 • Režim porodního sálu umožňuje a vítá přítomnost partnera rodičky, či jiné blízké osoby, pobyt je možný v průběhu celého porodu a následně 2 hodiny po porodu, přítomnost blízké osoby u porodu není hrazenou službou.
 • Kurzy předporodní přípravy, které jsou vedeny porodními asistentkami a novorozeneckými sestrami pracujících na tomto oddělení, součástí kurzu je prohlídka a seznámení se s prostředním, ve kterém se rozhodnou klientky rodit.
 • Prohlídky porodních sálů, které probíhají každou středu v 14:30 (zahájení ve vestibulu porodního sálu), samozřejmostí je i doprovod klientky a není třeba se objednávat. Prohlídky porodních sálů jsou zdarma.
 • Je možné také uskutečnit jednorázové informativní setkání o průběhu porodu na základě předešlé domluvy. Tyto informativní schůzky jsou vhodné hlavně pro ženy s určitým handicepem (hluchoněmé, slepci, fyzické postižení). Samozřejmostí je také poskytnutí služeb i těmto ženám. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Pokud si žena s postižením přeje rodit přirozeně, bez lékařských intervencí, je personálem podporována, pokud to ovšem dovoluje její zdravotní stav a stav dítěte. Zároveň umožňujeme takovýmto klientkám hospitalizaci spolu s doprovodem.
 • Registrace k porodu není nutná.
 • Respektujeme AMBULANTNÍ POROD což znamená, že žena odchází s dítětem minimálně dvě hodiny po porodu, který se odehrává ve zdravotnickém zařízení, domů. Je alternativou domácího porodu. Vychází vstříc přání rodičů, kteří nechtějí zůstávat v porodnici a minimalizuje rizika pro matku a novorozence. Tento systém vyžaduje odbornou organizaci domácí péče o ženu i novorozence. Ambulantní porod zahrnuje brzké propuštění po porodu a další vyšetření a péči o matku a dítě až do pátého poporodního dne.
 • Personál porodních sálů je zvyklý také  pracovat i s ženami, které se rozhodly pro tzv. UTAJENÝ POROD, kdy rodička z nějakého důvodu odmítá ve zdravotnickém zařízení, kde přišla porodit, sdělit  údaje o své osobě. Ze zákona vyplývá, že utajovaným údajem je pouze jméno, příjmení, datum narození matky a datum porodu, a že ochrana dat se nevztahuje na registrační číslo pojištěnce a číslo (resp. název) příslušné zdravotní pojišťovny. Právní odpovědnost matky za dítě zůstává v případě utajeného porodu zachována, a to do doby případného osvojení dítěte. Dítě z utajeného porodu nemá status „nalezence“. Pokud žena využije možnost utajeného porodu, není uvedena v rodném listu dítěte.
 • Ceník placených služeb

 

Prostorová vybavenost

 • Příjmová část (administrativní komplex), jehož součástí je i ambulantní KTG monitorování plodu od 36 týdnu gravidity.
 • 2 civilně zařízené pokoje pro vedení I. doby porodní s možností využití TV, rádia - muzikoterapie, využití aromaterapie, polohovacích a masážních pomůcek.
 • Jeden samostatný porodní box pro vedení II. – IV. doby porodní.
 • Dva komplexně vybavené boxy pro sdružené vedení I. – IV. doby porodní, přičemž jeden z nich tzv. domácí porodní pokoj svým vybavením a estetickým laděním připomíná co nejvíce domácí prostředí, maximálně umocňuje jedinečný zážitek z porodu za současného zachování všech bezpečnostních podmínek moderního porodnictví. Na tomto pokoji rodička tráví I. až IV. dobu porodní společně s osobou, která jí během porodu doprovází a je jí zároveň také psychickou oporou.
 • Při každém porodu, který je veden v jakýchkoliv prostorách porodních sálů  je kladen důraz na individuální přístup k rodičce a jejímu doprovodu a maximálně
 • respektováno  jejich soukromí.

 

 • kroměříž porodnice  
Zpět do obchodu