Porodnice Mladá Boleslav

mlada-boleslav

 


 

Klaudiánova nemocnice

třída Václava Klementa 147
293 01 Mladá Boleslav

www.klaudianovanemocnice.cz/gynekologicko-porodnicke-oddeleni-gpo/ms-1115/p1=1115


 

Obecné informace

 
Péči o těhotné ženy a maminky v době porodu a časném šestinedělí je v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav možné rozdělit do tří částí. Nejprve od zjištění gravidity až do porodu žena navštěvuje těhotenskou poradnu. Poté přichází období porodu, který se zpravidla odehraje na porodním sále. Již na porodním sále začíná šestinedělí, tedy doba, ve které odeznívají těhotenské změny v mateřském organismu a dochází k rozvoji laktace.

Mimo základní vyšetření nabízí porodnicko-gynekologické oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav i další akce pro budoucí maminky. Průběh těhotenství si vždy vyžádá změnu chování a pohybové aktivity ženy. Přiměřené a vhodně zvolené cvičení však pomáhá snižovat některé komplikace gravidity a napomáhá vytváření pohybových stereotypů a rozvoji svalových skupin nutných ke zdárnému průběhu porodu. To je důvodem, proč zde organizují těhotenský tělocvik pod vedením zkušených porodních asistentek.

Rozvoj ultrazvukové vyšetřovací techniky umožňuje trojrozměrné, takzvané 3D zobrazení plodu. V tomto zobrazení je možné zachytit i pohyby plodu. Toto vyšetření nepatří mezi doporučená a nepřináší výrazné zpřesnění výsledků klasického ultrazvukového vyšetření. Poskytuje však rodičům první představu o podobě jejich dosud nenarozeného potomka. Lze jej provést ve 26. až 28. týdnu gravidity po telefonickém objednání (viz tabulka).

Pokud má nastávající maminka zájem dozvědět se podrobnější informace o průběhu porodu a seznámit se s prostředím porodního sálu, může sama nebo s partnerem absolvovat kurz předporodní přípravy. Při něm vám porodní asistentky vysvětlí celý porodní děj, pomohou rozptýlit obavy a poradí jak nejlépe celé období porodu zvládnout. Součástí kurzu je i prohlídka porodního sálu a oddělení šestinedělí.
Do 80. let dvacátého století bylo hlavní snahou porodníků a pediatrů zajistit co nejbezpečnější průběh celého těhotenství, porodu a šestinedělí. Nastávající rodiče však byli mnohdy postaveni do role účastníků, kterým byla ponechána pouze možnost vybrat jméno potomka. Tento přístup se však v posledních desetiletích zcela změnil. Fyziologicky probíhající gravidita a porod jsou považovány za děje přirozené, při kterých je účast zdravotníků hlavně v roli pomocníků a rádců. Hlavní slovo v celém rozhodovacím procesu má nastávající maminka a její partner a tím se především řídí porodnicko-gynekologické oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. 

Fotogalerie

 Mladá boleslav